Komplicerad renovering av kunglig krona

Genom åren har den lilla och mycket ovanliga utsmyckningen utsatts för väder och vind. Det som till slut knockade den övre delen av kronan...

Utmaning med OVK i nybyggda fastigheter

– Det är ett stort problem att så många nybyggda fastigheter får underkänt vid de återkommande OVK-tillfällena, trots att de har gått igenom utan...

Internationellt samarbetet för en hållbar och välmående framtid

Ett av de viktigaste ämnena på mötet var uppföljningen av projektet Nordic Waste. Här poängterades det starkt att vi måste få arkitekter och andra...

En tid präglad av utmaningar, möjligheter och EPA-dunk!

Och som vi alla vet, är övergången från avkoppling till arbete inte alltid helt smärtfri när man sakta förskjuter sin dygnsrytm under ledigheten. Likaså...

Kompetens och resursförsörjning är nyckeln till framgång i våra branscher

Plåt & Ventföretagen har under året fortsatt att fokusera på att stärka kompetensen hos våra medlemmar. Genom utbildningar, seminarier och nätverkande har förbundet bidragit...

Tips till dig som vill ta emot en praoelev

– Ett bra tips är att inte låta ungdomarna jobba mellan klockan 7 och 16. Låt dem istället börja vid 9, så hinner man...

Snart dags för Euroskills

Populär tävling lockade många

Sedan 2009 har Plåt & Ventföretagens populära golftävling genomförts på Ombergs vackra bana mellan Ödeshög och Vadstena, vilket var fallet även i år. Under de...
Annons
Annons
Annons
Annons
Läs magasinet!