100-årsjubilerande företag med fokus på framtiden

Innovationskraft, specialisering och fingertoppskänsla för hur marknaden utvecklas. Det är några centrala egenskaper som förklarar varför Isakssons Rostfria AB i Borlänge nyligen fyllde 100 år. Viktiga produkter under det gångna seklet har varit rostfria diskbänkar, obduktionsbord och värmeväxlare för energiåtervinning ur avloppsvatten.

Isakssons Rostfria startade 1922. Bröderna Erik och Arvid Isaksson, båda byggnadsplåtslagare, kom vandrande från Västergötland och av någon anledning fick de för sig att stanna i just Borlänge.

Redan under 1920-talet började bröderna jobba med rostfritt och var därmed bland de första i Sverige att göra det.

– Närheten till Avesta Järnverk hade säkert stor betydelse, tror Patrik Fäldt, nuvarande ägare och vd i bolaget.

– Avesta var ju tidiga med att ta fram rostfritt material. Bröderna Isaksson tillverkade bland annat rostfria diskbänkar, vilket blev en jättestor produkt på 1930-talet.

Patrik Fäldt, nuvarande ägare och vd i bolaget.

Miljöteknik – nytt affärsområde

Patrik Fäldt tycker sig känna historiens vingslag även i dagens tre affärsområden i Isakssons Rostfria. Vid sidan av byggnadsplåtslageriet är rostfritt special ett eget affärsområde. Här tillverkas en mängd olika industri- och inredningsdetaljer i rostfritt, bland annat specialdesignade diskbänkar och obduktionsbord.

Det tredje affärsområdet, miljöteknik, är för närvarande det kanske mest intressanta. Här har Isakssons fullföljt den innovativa traditionen genom att utveckla värmeväxlaren Ekoflow, som återvinner energi ur avloppsvatten och som sitter i många badhus, och även ett antal flerbostadshus. Den finns i 60 olika storleksvarianter.

– På något sätt har vi plockat upp vår historia i allt vi gör. Obduktionsborden började Isakssons med redan på 1950-talet. På 1970-talet tillverkade vi höj- och sänkbara bord, och för bara tre år sedan utvecklade vi vårt senaste obduktionsbord. Det gjordes i samarbete med Rättsmedicin i Umeå dit vi levererade tio väldigt avancerade bord, med vatten och tryckluft inbyggda samt datastyrda lyftpelare, säger Patrik Fäldt.

Han tog över bolaget 2005 från den tidigare ägaren Rolf Åke Axelsson.

– Han betydde väldigt mycket för Isakssons utveckling.

Interiör från Isakssons verkstad år 1946.

Ovärderlig verkmästare

Ombedd att nämna en person som har varit i det närmaste ovärderlig för Isakssons Rostfria under det gångna seklet, väljer dock Patrik Fäldt ett annat namn.

– Peter Hansson var verkmästare här när jag tog över 2005, och en förutsättning för att jag skulle göra det. Jag kunde ingenting om rostfritt utan Peter blev min mentor.

– Han började här som ung och jobbade i 45 år innan han gick i pension 2017. Peter hade en otrolig förmåga och blick att konstruera saker. Han ritade för hand väldigt mycket från början, men blev sedan den som införde CAD-ritningen, som gav oss möjligheter till vidare utveckling.

– Peter är också pappa till våra senaste avancerade obduktionsbord. Vi tog hjälp av honom efter att han hade gått i pension. Tillsammans med obducenterna i Umeå diskuterade vi oss fram till hur borden skulle designas.

Stefan Karlsson svetsar på en Ekoflow-värmeväxlare som ska levereras till det nya badhuset i Årjäng.

Kris blir framgång

Men ett företag överlever knappast ett helt sekel utan att någon gång drabbas av en kris. Möjligen blev det en sådan när Erik Isaksson gick ur tiden redan i början av 1940-talet. Brodern Arvid drev då ensam verksamheten vidare, tills även han dog i början av 1960-talet. Det som då inträffade torde inte ha varit alltför vanligt på den tiden.

Arvids fru Anna Isaksson tog nämligen vid och drev företaget under perioden 1963–1972, då hon sålde det till Rolf Åke Axelsson. Värt att notera i detta sammanhang är att Isakssons blev jättestora på storkökssidan under Anna Isakssons regim. Bland annat tillverkade man rostfria bänkar till KF.

Det krävs ingen särskilt vidlyftig fantasi för att tänka sig att Anna med säkerligen gedigna kökskunskaper var mycket väl lämpad att föra diskussioner om bänkarnas utformning med gubbarna (med största säkerhet) i KF:s ledning, vars praktiska erfarenheter av köksarbete torde ha varit begränsade till möjligen äggkokning.

Det här tidningsklippet berättar om en modernare variant av obduktionsbord från Isakssons.

Obduktionsborden räddade företaget

När vi ändå är inne på ämnet kriser så har Patrik Fäldt svårt att släppa hur nära det var att bolaget gick över styr så sent som för tre år sedan, strax innan pandemin tog sin början.

– Vi gick in i en sämre period strax före pandemin, och under pandemin blev det ännu värre under några månader. Vi gjorde en rejäl förlust det året. Men tack och lov fick vi en del coronastöd och framförallt fick vi affären med de tio obduktionsborden till Rättsmedicin, och den räddade oss faktiskt.

Sedan dess har omsättningen ökat från 13 miljoner till dagens 24,3 miljoner kronor och framtidsutsikterna är ljusa. Inte minst därför att affärsområdet miljöteknik står för 30 procent av omsättningen och att andelen är i ökande. Och även om Sverige är på väg in i en lågkonjunktur så är inte Patrik Fäldt säker på att Isakssons Rostfria hamnar där.

– Med tanke på hur energipriserna utvecklas så skulle det kunna bli tvärtom för oss, alltså att vi får en enorm skjuts på våra miljöprodukter.

Så upprepas ännu en gång det mönster som har karakteriserat Isakssons i 100 år. Det där med innovationskraften, specialiseringen och förmågan att känna åt vilket håll marknaden är på väg.

Vem var det som sade att historien inte upprepar sig?

Här har Isakssons personal ställt upp sig framför den dåvarande verkstadslokalen, någon gång på 1940-talet.

 

FAKTA ISAKSSONS ROSTRFRIA AB
Ort: Borlänge. Verksamhet: Byggnadsplåtslageri, rostfritt och miljöteknik. Antal anställda: 16. Omsättning: 24,3 miljoner kronor. Ägare och vd: Patrik Fäldt. Aktuellt: Firade nyligen 100-årsjubileum.

Bakre raden: Stefan Karlsson, Jonas Bengtsson, Dan Englund och Patrik Fäldt. Framför dem står Jan Åsberg och Robert Ferencz, vilka har längst respektive kortast anställningstid av dagens personal. Jan Åsberg började 1985 och har således avverkat 37 år på Isakssons. Robert Ferencz var inne på sin femte arbetsdag när bilden togs.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!