25 år gammal titanzink får nytt liv

Återvinning är bra för miljön, men återbruk är ännu bättre. Nu har 4 000 kvadratmeter titanzink från Rheinzink bytt plats – från ett museum i Helsingfors till ett rymdobservatorium utanför Göteborg och ett par återvinningsstationer i Finland.

Kari Koskinen, regionchef på Rheinzink.

Det började med en fråga från Svensk Byggplåt till Kari Koskinen, Rheinzinks regionchef i Sverige och Finland.

– De undrade om jag kände till något projekt som man kunde återbruka metall ifrån. Materialet skulle användas till ett projekt i Onsala där man byggde ett rymdobservatorium som skulle kläs i metall. Målet i det projektet var att använda 85 procent återbrukat byggmaterial.

Parallellt med denna fråga var Kari Koskinen involverad i ett finskt projekt där Kiasma, museet för nutidskonst i Helsingfors, skulle renoveras och där 4 000 kvadratmeter titanzink skulle plockas ned från fasaden.

– Då fick jag idén om att återbruka det materialet till projektet i Onsala. För metallen som hade suttit på Kiasma var egentligen helt felfri. De var bara tvungna att plocka ned den av byggtekniska skäl och kunde inte återbruka den av arkitektoniska skäl eftersom byggnaden är skyddad och den återbrukade metallen i så fall skulle ha behövt kompletteras med ny metall på vissa ställen.

Skepsis i början

Kari presenterade sin idé och till en början fanns det viss skepsis från kundhåll kring att återbruka 25 år gammal metall. Skulle den ha samma kvalitet som nytt eller återvunnet material?

För att få svar på frågan skickade Rheinzink ned delar av materialet till sin fabrik i Tyskland där det testades under noggranna former. Resultatet visade sig lyckat.

– Det enda som hade hänt var att ytan hade fått patina efter 25 år på museets fasad och tak. I övrigt var materialet precis lika bra som när det var nytt, säger Kari Koskinen.

När testerna var klara och materialet visade sig stå pall demonterades all titanzinkplåt genom att man skar av falserna och lossade plåtarna i hela bitar om 2 900×420 mm. Sedan packades cirka 700 kvadratmeter nedmonterad titanzink i specialbyggda trälådor och fraktades i lastbil från Finland till Sverige.

Men allt material gick inte åt till observatoriet i Onsala.

– Det materialet användes i stället på ett par andra projekt i Finland, två återvinningsanläggningar i Vanda, där man också ville använda återbrukad titanzink, säger Kari Koskinen.

Lång livslängd

Faktum är att titanzink har en livslängd på över 100 år och passar därför utmärkt att återbruka. Det som avgör om det ska fungera är hur materialet är installerat från början.

– Rent tekniskt kan titanzink återbrukas utan problem. Det gäller bara att de som monterade materialet från början gjorde tekniskt rätt så att det inte har blivit skadat med åren. De eventuella skador som kan uppstå är på ställen där materialet har bockats, bearbetats och ibland misshandlats, som vid infästningspunkter och falser, säger Kari Koskinen.

Man använder i princip samma metoder vid demontering som när man river, kastar och kasserar ett material. Men det finns en viss skillnad.

– Man måste vara lite mer varsam på arbetsplatsen och se till att packa det bra så att det inte blir skadat, buckligt eller fult när det hanteras.

I Onsala i norra Halland finns dessa mäktiga teleskop med storslagna forskningsuppdrag. Foto: Chalmers tekniska högskola, Anna-Lena Lundqvist

Saknas affärsmodeller

Vilka utmaningar finns det med att återbruka material på det här viset?

– Den största utmaningen är att det inte finns några färdiga affärsmodeller ännu. Varje projekt är individuellt och alla metaller är olika så de går inte att återbruka på samma vis. Därför måste arkitekter anpassa sig efter det återbruksmaterial som är tillgängligt. Det är dessutom svårare att hitta återbrukat material till tak, som är tekniskt mer krävande än en fasad, säger Kari Koskinen.

Samtidigt som det finns utmaningar som dessa så ökar intresset för återbrukad metall stadigt.

– Vi ser ett jätteintresse som bara blir större och större. Från att aldrig ha fått frågan tidigare så dyker den upp varje vecka nu.

Varierade prisnivåer

Prisnivåerna på återbrukat material kommer att variera kraftigt beroende på vilken metall det är och hur formatet blir.

– Titanzink eller koppar har rent tekniskt samma värde som när det var nytt, medan målade ytor har ett sämre tekniskt värde och kanske kräver någon form av åtgärd som tvättning eller målning innan det ska återbrukas, säger Kari Koskinen och fortsätter:

– Materialkostnaden för återbrukad metall är inte samma som för ny. Men samtidigt som det inte är någon produktionskostnad, som ju bara kan räknas en gång när materialet är nytt, så blir det en kostnad för nedmontering och mer utrymmeskrävande hantering och lagerhållning.

Kari Koskinen tror att vi kommer att få se allt mer återbruk av metall i framtiden.

– Jag är övertygad om att efterfrågan på återbrukat material kommer att öka ännu mer. Titanzink är ett fantastiskt bra material med enormt lång livslängd och det går att återbruka utan problem.

LÄS OCKSÅ! ”Vägen till framtidens klimatsmarta byggande går via återbruk”.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!