728×90

300×600
Injustering 300×250

APLICATIONS

Ny samarbetsmodell kan underlätta återbruk av byggmaterial

Få byggnadsmaterial används mer än en gång. En av anledningarna är att det saknas etablerade affärsmodeller för återbruk. I ett examensarbete från KTH presenterar...

Koll på klimatet

SENASTE NYTT