Akutsjukhus prisat för innovativ plåtfasad

En innovativ aluminiumfasad och hållbara lösningar i framtidssäkra material. Det gjorde att White arkitekter tog hem segern i Plåtpriset 2020 för den nya akutvårdsmottagningen på Danderyds sjukhus. Bakom plåtarbetena, som innefattar 7000 kassetter och 1500 lameller i olika mönster, står LW Sverige AB, som är medlemmar i Plåt & Ventföretagen.

I november förra året invigdes den nya akutvårdsbyggnaden på Danderyds sjukhus. Som ett silverfärgat landmärke möter den sjukhusbesökarna med sin aluminiumfasad där de perforerade hålen i fasadens lameller inte bara ger byggnaden ett alldeles eget uttryck utan även har stor funktionell nytta. De är nämligen en lösning på utmaningen att få till stora fönster, som släpper in tillräckligt med dagsljus, och samtidigt skärma av delar av den inkommande solvärmen.
– Eftersom sjukhusmiljön inte tillåter gardiner inomhus av hygieniska skäl valde vi en lösning med utanpåliggande aluminiumgardiner, eller lameller, som skärmar av samtidigt som de släpper igenom ljuset via sin perforering, berättar Helena Polgård Nygren, Whites ansvariga arkitekt i projektet och tillägger att lösningen med lameller har ytterligare en dimension:
– De ger byggnaden ett föränderligt uttryck och gör att den ser olika ut beroende på ljus och väderlek. Lamellerna är perforerade till 50 procent så du ser ut genom dem om du står inne och tittar ut. Men står du en bit ifrån byggnaden kan du inte se de bakomliggande fönstren. När man rör sig runt byggnaden skapar de dessutom ett intryck av att fasaden är i förändring.

Aluminiumlamellerna ger byggnaden ett föränderligt uttryck och gör att den ser olika ut beroende på ljus och väderlek.

Tredimensionell tolkning
Valet av aluminium som fasadmaterial har inspirerats av sjukhusets övriga, befintliga byggnader som använder just aluminium som solavskärmning och på lister.
– Vi ville fånga upp detta och samtidigt göra en tredimensionell tolkning av det befintliga, som ju har ett tydligt mönster med vertikala och horisontella lister. I den nya byggnaden har vi dragit ut de vertikala listerna och skapat lamellerna medan de horisontella listerna har blivit balkonger där patienter, personal och anhöriga kan vistas. Vår utgångspunkt var att skapa en fasad med flera funktioner, säger Helena Polgård Nygren.

Detta var också något som juryn uppmärksammade i sin motivering, där det bland annat stod: ”Särskilt viktiga är fasadens mellanrum, vilka ger uterum för dem som behöver andrum. Utmaningen med solavskärmning och interiöra hygienkrav, har lösts genom utanpåliggande aluminiumgardiners skydd och transparens. Med ljusspel och reflektioner ger dessa paneler fasaden ett distinkt uttryck till en vårdbyggnad som lyckas generera syre, ljus och hopp.”

Vinsten i Plåtpriset gläder Helena Polgård Nygren och hennes kollegor på White arkitekter.Glada vinnare!
Vinsten i Plåtpriset gläder Helena Polgård Nygren och hennes kollegor på White arkitekter.
– Vi är väldigt glada över att vinna Plåtpriset 2020. Vinsten och juryns fina motivering är ett fantastiskt kvitto på att vi tillsammans med alla involverade i projektet har lyckats skapa en funktionell, vacker och hållbar vårdmiljö, säger hon och tillägger:
– Det är extra roligt att man uppmärksammar just sjukhusbyggnader. Det är ju en offentlig byggnad som är till för alla. Dessutom är det väldigt roligt att man från Locums sida lägger ner så mycket allvar i hållbarhetsfrågorna.
Medlemsföretaget LW Sverige AB var utförandeentreprenör och ligger bakom hela fasadarbetet inklusive glaspartierna. De har även lagt sedumtaket på den nya akutvårdsbyggnaden.
– Det var ett stort och utmanande projekt som vi är väldigt stolta över att ha genomfört. Extra roligt är det förstås att det också vann Plåtpriset, säger Mattias Jönsson, projektchef på LW Sverige AB.

Utmaning med obehandlad aluminium
När LW Sverige AB kom in i projektet var byggnaden bara en betongstomme.
– Vi har beklätt hela betongstommen med aluminiumkassetter, balkonger, lameller, glaspartier och lagt sedumtaket. Allt är gjort i egen regi och som mest arbetade 40 personer från oss i projektet under de två år som arbetet tog.
Totalt handlade det om hela 7000 kassetter och närmare 1500 lameller i olika mönster. Det ställde förstås en hel del krav på logistiken kring arbetsplatsen och dessutom var materialets känslighet en utmaning i sig.
– Obehandlad aluminium är väldigt repkänsligt så vi var tvungna att lägga ner mycket omsorg vid emballeringen av kassetterna och lamellerna och vara extremt noga vid produktionsplanering, packning och lagring.
Trots utmaningarna med den obehandlade aluminiumplåten tycker Mattias Jönsson att det är positivt att metall får ta så mycket plats i arkitekturen, inte minst i en offentlig byggnad som ett sjukhus.
– Det känns som om trenden är att det är mycket glas i arkitekturen nuförtiden, så då är det extra kul att se en så här stor byggnad som är helt täckt med metall. Det känns nytänkande.

Text: Karin Cedronius
Foto: Anders Bobert & Locum
Publicerad: 2020-04-26
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #3.2020)

 

Fakta om byggnaden:
Akutvårdsmottagningen på Danderyds sjukhus består av sju våningsplan dimensionerade för 95 000 patienter per år och 1000 medarbetare. Den nya akutvårdsbyggnaden ingår i en omfattande ny- och ombyggnation av Danderyds sjukhus genomförd av Locum, Region Stockholms fastighetsbolag.
Arkitekt: White arkitekter AB
Byggherre: Locum AB, Region Stockholms fastighetsbolag
Generalentreprenör: HENT
Plåt- och fasadentreprenör: LW Sverige AB

Fakta om Plåtpriset:
PLÅTPRISET 2020 delas ut av PLÅT20 och Svensk Byggplåt i syfte att uppmuntra och hylla innovation och hållbart byggande. Priset tilldelas en svensk arkitektbyrå som under 2019 färdigställt en byggnad på svensk mark, där plåtfasadens möjligheter har tillvaratagits och maximerats utifrån aspekterna form, funktion, innovation och miljö.

 


MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!