”Allt handlar om hur luften används”

Genom att kombinera teknik och forskning har InventiAir uppfunnit en hybrid mellan traditionellt omblandande och deplacerande ventilation. Samtidigt skapas ett stratifierande system som höjer luftkvaliteten i de delar av rummet där människor vistas och energianvändningen hålls samtidigt nere.

InventiAir är ett svenskt greentechföretag som har kommersialiserat resultat från flerårig forskning. Företaget har sina lösningar installerade på över 800 000 kvadratmeter och växer snabbt. Kunderna är verksamma i alla typer av projekt, både stora och små,
– Vi jobbar nära föreskrivande konsulter och är alltså med tidigt i projekten. Vårt mål är att bli föreskrivna i bygghandlingarna och ha ett tätt samarbete med installatörerna. En glädjande trend vi ser är att andelen installatörer som tar uppdrag som totalentreprenör ökar, säger Martin Sellö, grundare, vd och huvudägare till InventiAir.
Martin har studerat vid Tekniska Högskolan i Linköping, inriktning Energiteknik. Delvis parallellt med detta läste han på Handelshögskolan i Göteborg. Därefter började han arbeta inom finansbranschen med fokus på olika företagsvärv. Han hade möjlighet att studera företag såsom Lindab, Bravida, FläktWoods med flera och upptäckte att ventilationsbranschen var konservativ och utvecklade sig väldigt långsamt.

Rastlös, med lust att uppfinna
Detta lockade Martin, med sin ingenjörsbakgrund, att utveckla och erbjuda något som sparade både energi och gav bättre inomhusklimat och kunde föra branschen framåt.
Rastlöshet har varit ett signum genomgående i hans liv, säger han.
– Och naivitet. Som min far sa: ”Det krävs en stor portion naivitet för att starta ett företag”. Det är alltid en större utmaning än man tror. Därför har jag stor respekt för alla som driver och startar upp företag. Dessa personer kämpar och tar sitt ansvar i samhället. Vår bransch inom ventilation har väldigt många duktiga företagare.
Martin föddes in i en familj med ventilationsanknytning – hans pappa var en av de första att jobba på Swegon.
– Vårt garage och lantställe var alltid ett centrum för olika enkla tester till försöksanläggningar. Pappa fokuserade dygnet runt på sitt jobb, så jag svor i ung ålder att aldrig följa i min fars fotspår, skrattar han.

För lite forskning och utveckling
Hans erfarenhet är att många stora ventilationsföretag lägger för lite resurser på forskning, utveckling och teknik. Via samarbetet mellan högskolorna i Gävle och Linköping kom han i kontakt med Tekniska Högskolan i Gävle – som alltid legat i framkant i byggtekniska sammanhang –  och fick en försmak av hur långt ventilationsbranschen kunde komma genom att mäta, simulera och testa nya tekniker. Det blev tydligt hur datortekniken var det avgörande för möjligheten att simulera hur luften rör sig i olika rum. Han insåg att det behövdes datorprogram och datorkraft för att driva utvecklingen i ventilationsbranschen, precis som på andra områden i samhället.
– Ventilationsbranschen har alltid varit baserad på mera tro och tyckande, inte tydliga fakta. Jag följde Högskolan i Gävle, de gjorde mätningar i laboratoriemiljö samtidigt som de som simulerade i datormiljöer. Vi inledde tidigt ett forskningssamarbete, vilket ledde till att jag byggde vårt första laboratorium 2008, säger han.
Pappan var både förvånad och glad över Martins livsval. De jobbade tillsammans i starten, men övergav samarbetet ”för att behålla husfriden”, säger Martin.
Forskningsprojektet utvecklades och 2012 började Petter Lundgren, som kom från Lindab Sverige. Mycket tack vare Petter fick InventiAir fart på försäljningen och idag är han delägare i bolaget.

Ren luft där den behövs
– Det vi försöker göra är att få så mycket som möjligt av den rena luften, outspädd, till människorna i rummet. Vi optimerar hur luften distribueras i rummet och målet är att föra bort mest möjligt av den använda luften från rummet, säger Martin.
För att uppnå detta tillämpar InventiAir flera olika ventilationstekniker, som omblandande och deplacerande.
– Vi har byggt en hybrid som tar det bästa från många metoder och tekniker, genom att använda så lite luft som möjligt och få så stor verkningsgrad som möjligt, utan att gå under några normer. Det slösas ganska mycket med luft normalt sett. Vi sänker aldrig luftvolymen mer än att luftkvaliteten är minst på normalnivå, säger han.
Bolagets projekt består av antingen renoveringsprojekt, där man kan gå in i befintliga installationer och öka verkningsgraden, eller nyproduktion. Här kan InventiAir hjälpa till med att dimensionera kanaler, vattensystem och så vidare.
– När man strävar efter att föra tilluften mot människor som är i rummet blir det naturligt så att människorna ”suger upp” luftströmmarna, eftersom vi är värmekällor, säger Martin.

Test i labbmiljö i InventAirs lokaler i Bromma.

Först med tekniken
Att InventiAir var först med den här ventilationstekniken tror han beror på att det behövs avancerade datormodeller för att se i vilka miljöer systemet fungerar bäst kontra sämst. Med sin bakgrund och vetskap om möjligheterna med datorteknologi, tillsammans med en bas i forskning och laboratoriemiljö att tillgå – och en stor portion innovationslust – har han haft möjlighet att skapa de avancerade datormodeller som behövdes för att vara först.
– Det är svårt för stora aktörer att erkänna att de inte har den bästa lösningen redan. Branschen är konservativ, det vet alla. Men vi har sett en markant ökning de senaste två åren, där allt fler stora tillverkare blickar mot oss och många fastighetsägare intresserar sig för vår teknik. Jag tror att intresset också bottnar i en medvetenhet och önskan om en bättre inomhusluft, säger han.

Ungt företag med betydande tillväxt
Han beskriver InventiAir som ett fortfarande litet företag som har gått upp stort i omsättning och utveckling de senaste två åren. Företaget har visat kontinuerligt stigande siffror sedan 10-miljonersgränsen nåddes. I augusti 2019 var omsättningen 17 miljoner kronor och i år beräknas den landa på 20 miljoner kronor.
Företagets positiva tillväxt menar han har flera orsaker. InventiAir försöker lyssna på varje individuell kunds speciella behov och utmaningar. Genom att företaget är litet, drivet och fokuserat, med få produkter baserade på en och samma grundteknik blir användningsområdet större. Dessutom har man satsat hårt på datateknologi och anställt duktiga medarbetare. Samarbetet med Gävle Högskola har också stor betydelse, genom att idéer och resultat kan bollas med erfarna forskare.
– Vi kommer att få konkurrens. Men vi gynnas starkt av digitaliseringen, IoT, inom fastighetsbranschen och samhället i stort. Den ger möjligheter att få mer och mer information om fastighetens inomhusklimat, förbrukning och så vidare. Vi kommer att digitalisera hela bolaget, så att våra produkter är uppkopplade och kunden kan se effekten. Rena fakta är otroligt viktiga för både kunder och leverantörer!

Ingen egen produktion
InventiAir har ingen egen produktion utan använder sig av tre leverantörer i Sverige, varav Hallströms i Nälden är en. Tack vare låga fasta kostnader, utan egen produktion, kan företaget koncentrera sig på teknikutveckling och försäljning. Vinsten satsas på nya utvecklingsprojekt, i syfte att i framtiden öka omsättningen ännu mer.
Men drivkraften som ligger i botten är inte pengar, utan lusten att hitta nya, bättre lösningar som inte finns på marknaden.
– Alla vi sju som jobbar på InventiAir brinner för innovation. Innovation skapas alltid i grupp och jag känner verkligen att vi allihop har byggt InventiAir tillsammans, säger han.
Martin har alltid tyckt om och drivits av innovationer. Redan som liten gillade han att hitta på nya saker och idag har han en skapande hobby som han beskriver som lite udda:
– Jag bygger möbler, som möbelsnickare på hobbynivå, när jag inte bygger InventiAir. Att arbeta och skapa något som andra har användning och nytta av, som också kan vara bra för planeten, var även ett mål när jag sa upp mig 2008 från banken.
Han beskriver det steget som ”oerhört läskigt”, något han antagligen inte hade valt om han på förhand hade vetat hur osäkert det skulle bli.
– All trygghet försvann. Det är därför jag beundrar företagare, oavsett storlek på företaget.
Investeringskostnaderna var stora redan från början och har varit det hela vägen. Han har behövt använda sina egna sparpengar och ta in investerare i bolaget. Ett stöd från Vinnova har också hjälpt till. Han tar ut lön, men lever inte i överflöd, säger han.
– Innovation och skapande ger så mycket tillbaka på ett inre plan. Jag vill fortsätta att bygga bolaget och anställa fler.

Nytt labb tack vare uppgången
Tillväxten har gjort det möjligt för InventiAir att nyligen bygga ett nytt laboratorium i Bromma. De nya lokalerna ska fungera som ett innovationscentrum, där företagets kunder ska uppmanas att prata teknik och testa olika lösningar tillsammans. Marknadsföringen sker genom personliga träffar med potentiella kunder, på mässor och genom positiv återkoppling från befintliga kunder.
– Spontanförfrågningarna har ökat; det blir ringar på vattnet, konstaterar han.
Målet är alltså att digitalisera bolaget fullt ut. Det handlar om allt från digitalisering av processer, forskning och IoT. Samtidigt är det fler innovationer på väg, avslöjar han.
– Ja, vi har saker på G här. En stor nyhet inom behovsstyrd ventilation som är patentsökt och som kommer att lanseras på Nordbygg, plus en annan betydande innovation som vi jobbar med fortfarande. Den hoppas vi också att vi hinner visa upp på Nordbygg.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Foto: Cecilia Nordstrand
Publicerad: 2020-04-24
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #3.2020)

 

Martin Sellö
Ålder:  42
Familj:  Mor, far och syster
Bor:  I Danderyd samt på lantställe i Roslagen
Fritid/Intressen:  Möbelsnickeri, skärgården och alla typer av båtar

InventiAir
Har utvecklat en ventilationsmetod som utnyttjar människans inneboende termik (uppåtgående varm luftström) för att ventilera. Luftströmmarna koncentreras på ett naturligt sätt till de platser där ventilationen behövs som mest, det vill säga kring personerna i rummet. Resultat från den senaste forskningen vid Högskolan i Gävle verifierar potentiella energibesparingar på upp till 50 procent i ventilationssystemet, med bibehållet klimat och bibehållen komfort för personerna som vistas i rummet.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!