Annonsera

Nå våra engagerade läsare!

Plåt & Vent Magasinet trycks i 3 000 exemplar och har en kontrollerad TS-upplaga om 2 400 exemplar. En läsarundersökning, gjord av Skop, visar att varje nummer har cirka 5 500 läsare som anser att varje annons har ett stort informationsvärde.

83 % av läsarna uppmärksammar någon annons när de läser tidningen.
54 % av läsarna uppmärksammar hälften eller fler av annonserna.
81 % av läsarna tycker att annonserna i Plåt & Vent Magasinet har ett informationsvärde,
50 % tycker att annonserna har ett stort informationsvärde.

Vill du boka annonsplats?
Kontakta Hans Flygare på Annonshuset AB.
Telefon: 08-662 75 03, 076-116 50 01
E-post: hans@annonshuset.se
Adress: Linnégatan 22, 114 47 Stockholm