Annonsera

Nå våra engagerade läsare!

Plåt & Vent Magasinet, är Sveriges enda tidning som riktar sig till branscherna för byggnadsplåt, ventilation och lättbyggnadsteknik. Vi når de cirka 950 företag som är medlemmar i Plåt & Ventföretagen och som sammanlagt har runt 10 000 anställda. Vi når även många fastighetsägare, byggföretag, grossister, arkitektkontor och yrkesskolor. Plåt & Vent Magasinet finns i digital version här på webben och i printversion i en upplaga på 2 400 exemplar.
Du kan även annonsera i vårt nyhetsbrev!

83 % av läsarna uppmärksammar någon annons när de läser tidningen.
54 % av läsarna uppmärksammar hälften eller fler av annonserna.
81 % av läsarna tycker att annonserna i Plåt & Vent Magasinet har ett informationsvärde,
50 % tycker att annonserna har ett stort informationsvärde.

Vill du boka annonsplats?

Kontakta Hans Flygare på Annonshuset AB.
Telefon: 08-662 75 03, 076-116 50 01
E-post: hans@annonshuset.se
Adress: Linnégatan 22, 114 47 Stockholm

Annonspriser & format – pvmagasinet.se

Panorama 1 (högst upp på webbplatsen), 728×90 px, 6.000 kr/månad
Panorama 2
(i flödet), 728×90 px, 4.000 kr/månad
Stor modul
(högerspalten), 300×600 px, 7.000 kr/månad
Liten modul (högerspalten), 300×250 px, 4.000 kr/månad
Nyhetsbrevet
(banner), 600×100 px, 6.000 kr

Annonspriser & format – print

Uppslag 420×297 mm,33.000 kr
Helsida
 210×297 mm, 19.000 kr
Halvsida (liggande), 185×130 mm, 11.500 kr
Halvsida (stående), 90×270 mm, 11.500 kr
Kvartsida 
(liggande), 185×65 mm, 6.900 kr
Kvartsida
 (stående), 90×130 mm,6.900 kr

För utgivningsplan och tekniska detaljer kontakta Annonshuset.