APL viktig del av lärandet

Det skriande behovet av utbildade plåtslagare är en överordnad fråga för hela plåtslageribranschen. Rekryteringsbehovet är uppe i varje diskussion och på möten som hålls både inom förbundet och på medlemsföretagen. Det finns ett sätt att minska problemet – ta emot APL-elever.

Rickard Lindskog, företagsrådgivare på Plåt & Ventföretagen.

Rickard Lindskog, företagsrådgivare på Plåt & Ventföretagen är förvånad över att inte fler medlemsföretag tar emot APL-elever.
– Företaget i fråga förbinder sig inte till någonting på sikt, inte att anställa eleven, inte att lova en plats på företaget, ingenting. Det handlar bara om att ta emot eleven – och få pengar för det, säger Rickard.
– Att ta emot APL-elever är enda sättet att få kompetent rekrytering till branschen. Alla som arbetar som plåtslagare har själva varit lärlingar och vet att det är en förutsättning för att lära sig yrket, fortsätter han.

Lågt ställda krav

När eleven väl är på plats förväntas företaget bara att se till att eleven får följa med på det som sker i verksamheten, komma ut på byggen och kanske själv få prova på byggnadsplåtslageri. Eleven å sin sida förväntas komma i tid varje dag och använda mobilen endast på rasterna.
Det kan se olika ut från skola till skola, men ofta är eleven ute på praktik i femveckorsperioder under den eller de terminer det gäller.
Tycker du inte att det funkar med APL på just din arbetsplats kan du alltid låta bli att ta emot nästa gång. Men jag tycker hur som helst att det minsta man kan göra är att prova, säger Rickard.

Håkan Jönsson, före detta lärare på Wendesgymnasiet.

Håkan Jönsson är före detta lärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad, där han var yrkeslärare i byggnadsplåtslageri i många år. Också han betonar vikten av att ta emot APL-elever.
– Viktigast är att eleverna får komma ut och känna på det verkliga livet, etablera kontakter och se en helhet runt yrket. Ungdomarna ska dessutom kunna gå in i en del i produktionen – utifrån den nivå de står på, säger han.
Men det är på skolan eleverna ska öva och få en gemensam plattform att stå på.
– Plattformen garanterar kompetens över hela linjen för alla företag som ska rekrytera på sikt. Vi samverkar hela tiden med näringslivet för att utbilda elever som blir bra på byggnadsplåtslageri men också lär sig hantverkstänket och plåtslagerikulturen, säger han.

Skola och APL växelverkar

Under årskurs 1 på Wendesgymnasiet provar samtliga elever på de olika utbildningsinriktningarna. Året därpå börjar de sin utbildning på vald inriktning. Under höstterminen får de komma ut på miljöpraktik och på vårterminen är det tio veckors APL, vilket leder till att många får sommarjobb. I hela trean varvas fem veckor på skolan med fem veckors arbetsplatsförlagt lärande.
– Det är av stor betydelse att handledarna förstår hur det är att vara ung. Försök minnas hur du själv upplevde världen när du var i APL-elevernas ålder, säger Håkan.
Han anser att eleverna idealt sett bör prova på minst två olika praktikplatser för att lära känna olika miljöer och skapa maximalt med kontakter.
– Majoriteten stannar kvar på någon av de firmor där de har praktiserat. Det händer att vi får signaler från arbetsgivaren redan i tvåan om att ”den här personen vill vi ha”.

Visa upp er!

Håkan vill uppmana Plåt & Ventföretagens medlemsföretag att komma ut på skolorna och visa upp sig, för att så ta emot APL-elever.
– Det är bra att få ett ansikte på folk. Och det går faktiskt att förlägga de lokala medlemsmötena till skolornas lokaler. Så gjorde vi på Wendesgymnasiet lite längre tillbaka i tiden.
APL är alltså en viktig del av utbildningen för en elev som ska in i plåt- och ventilationsbranschen. Även självförtroendet gynnas av att tidigt få komma in i branschtänket utanför skolmiljön.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Illustration: C Nygård

Publicerad: 2020-11-23
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #10.2020)

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!