Är AI nyckeln till effektivitet och innovation för framtidens byggande?

Vid senaste SME-kommittémötet i februari hade vi en mycket intressant workshop för att fånga företagens korta- och långsiktiga möjligheter för digitalisering. Deltog gjorde även förbundsdirektörer från Teknikföretagen, Almega och Transportföretagen. Vi tillsammans diskuterade utvecklingen på bland annat AI-området och vad det kan innebära för framtiden.

I takt med att världen blir alltmer digitaliserad, står vi inför en omvandling som inte längre kan ignoreras – särskilt inom bygg- och anläggningssektorn. För våra medlemsföretag inom plåt- och ventilationsbranschen kommer det att vara avgörande att förstå och integrera artificiell intelligens, AI, i våra verksamheter. AI erbjuder inte bara en möjlighet till innovation och effektivisering, utan det är en nödvändighet för att förbli konkurrenskraftiga i en bransch och värld som ständigt förändras.

Vad är AI?

AI är som en dator som kan tänka och lära sig. Tänk dig en robot som kan lösa matteproblem, prata som en människa eller till och med känna igen bilder. Den blir smartare ju mer den övar, precis som vi lär oss av våra misstag. AI används i allt från mobiltelefonen till bilar som kör själva. Det är som magi gjord av vetenskap!

Vad kan fördelarna vara inom vår bransch?

AI kan revolutionera vårt sätt att arbeta genom att erbjuda lösningar för optimerad projektplanering, förbättrad design och förhandsvisualisering, effektiv riskhantering, automatisering av repetitiva uppgifter samt optimerad materialhantering och underhåll. Genom att använda AI för att analysera data från tidigare projekt kan vi förutsäga projektets längd och kostnader mer exakt, vilket leder till bättre resursanvändning och minskat slöseri.

Dessutom kan AI-driven riskhantering hjälpa oss att identifiera och förebygga säkerhetsrisker, vilket är avgörande för att skydda vår personal på arbetsplatsen. Automatisering av rutinmässiga uppgifter frigör våra medarbetares tid, så att de kan fokusera på mer komplexa och värdeskapande aktiviteter.

Vad är riskerna med att ignorera AI?

Att ignorera AI:s potential innebär att vi sätter oss själva i en svår position gentemot konkurrenter som väljer att anamma denna teknologi. Vi riskerar att se ökade kostnader och förlorade affärsmöjligheter. Dessutom reducerar vi vår förmåga att effektivt hantera säkerhetsrisker och göra informerade beslut baserade på omfattande dataanalys.

Som företag inom plåt- och ventilationsbranschen måste vi vara proaktiva i att utforska och integrera AI i våra verksamheter. Detta innebär att investera i utbildning och teknologi samt att vara öppna för nya arbetssätt. Genom att göra detta kan vi inte bara förbättra våra egna verksamheter utan också bidra till hela branschens framsteg.

Låt oss tillsammans ta steget in i framtiden och säkerställa att vår bransch inte bara överlever utan blomstrar i den digitala eran. Genom att omfamna AI kan vi skapa en mer effektiv, säker och lönsam framtid för plåt- och ventilationsbranschen.

Välkommen

Jag vill också passa på att hälsa vår nya vd och förbundsdirektör Anders Hvarfner välkommen till Plåt & Ventföretagen. Anders tillträder sin tjänst den 4 mars. På styrelsens vägnar riktar jag ett stort tack till Anita Hagelin för hennes engagemang och hängivenhet i rollen som tillförordnad verkställande direktör. Anita kommer att återgå till sin tidigare tjänst som förhandlingschef, chefsjurist och vice vd, där hennes erfarenhet och insikter även fortsättningsvis kommer att vara ovärderliga för våra medlemmar och vårt förbund.

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
jorgen@loddeplat.com

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!