Är framtidens byggjobbare AI-expert eller drönaroperatör?

Hur påverkas yrkesrollerna i byggbranschen av digitaliseringen? Är AI-expert eller drönaroperatör morgondagens hetaste byggyrke? Det var frågan vid Nordic Contechs webbinarium i slutet av augusti. På plats fanns bland andra Erik Herngren, senior partner på konsultföretaget Kairos Future, för att ge sin syn på frågan.

Erik Herngren, Kairos Future.

Hej Erik! När kommer vi se AI-robotar ta över jobben på byggena?
Det lär dröja ett bra tag till vi är i en situation där en robot slår i en hammare eller drar in skruv på en byggarbetsplats. Däremot kommer artificiell intelligens att ta sig in betydligt snabbare på tjänstemannasidan, inom projektering och liknande intellektuell hantering, som ett hjälpmedel att effektivisera processer. Många av morgondagens ledande positioner kommer att ha en ”AI-chef”, det vill säga digitalt stödda system som fördelar jobben, håller ihop dem och tar fram underlag för den som leder projektet.

Hur kan det se ut?
– Dessa system finns delvis redan idag, till exempel inom projektering, men i framtiden kommer de bli betydligt smartare. Dagens system är mer som isolerade öar. Det som nu växer fram är arbetssätt där hela system knyts ihop, mellan olika aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen, och där allt görs mer integrerat. Det effektiviserar processen rejält jämfört med den ineffektivitet vi ofta ser idag när det gäller samordning på byggarbetsplatser.

Vilken kompetens krävs när vi går i den här riktningen?
– För ledningen handlar det främst om att våga och vilja ta till sig digitaliseringen och inse hur värdefullt det är för branschen. När det gäller yrkesarbetare blir det också allt viktigare att kunna ta till sig nyheter och att inte rygga för att vissa delar av ens jobb blir mer digitala. För när man tar bort de enklare momenten och digitaliserar dessa blir anpassningsförmåga och vilja att kunna hantera mer komplexa uppgifter inom tekniska system viktigare än själva ämneskunskapen.

Du pratade också om hur kompetenskraven förändras i takt med den ökade digitaliseringen. Berätta!
– När vi pratar om ett okomplicerat yrke är den bästa ungefär dubbelt så bra som medelmåttan. Men ju mer komplicerat ett yrke är desto mer ökar denna skillnad, så att skillnaden snarare är 8–1. Samma sak kommer vi att se i takt med att även byggbranschen och hantverksyrkena digitaliseras. Så småningom måste även en duktig hantverkare kunna hantera digitala system för att göra sitt jobb riktigt bra. Ett sånt exempel är installatörsyrket, som förr handlade om att fysiskt dra kabel och klamra, det vill säga relativt enkla uppgifter. Det räcker inte längre. Nu måste du även kunna konfigurera, interagera med kunder och driva processen. Det har blivit mer multikomplext.

Hur påverkar utvecklingen företag i byggbranschen?
– De som förnekar digitaliseringen kommer bli fångar i ett system där man bara ska utföra en uppgift på kortast möjliga tid, men de som däremot bejakar utvecklingen kan både ta marknadsandelar och räkna med att kunna påverka i ett tidigare stadium av byggprocessen. Dessutom tror jag att det blir enklare att locka yngre arbetskraft om man hänger med i digitaliseringen.

 Med tanke på webbinariets titel – när och hur kommer vi få se drönare i byggbranschen?
– Det kan bli tillfällen då en fastighetsägare kräver dokumentation eller besiktning av till exempel ett tak. Då kan en drönare filma taket för att få fram ett underlag, istället för att någon person ska upp på taket och besiktiga. I förlängningen kan man tänka sig att man matar in filmerna i ett AI-system som efter ett antal filmer lär sig att hitta fel och brister. Den plåtslagare som anammar ett sådant digitalt hjälpmedel och lär sig styra det lär ha stora konkurrensfördelar. Så mitt råd blir att kroka arm med drönaren och se vilka möjligheter den, och andra digitala hjälpmedel, kan ge er hellre än att vara rädd för dem.

Text: Karin Cedronius
Foto: Eugene Sergeev/Mostphotos

Publicerad: 2020-09-21
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #9.2020)

 

Faktaruta:
Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid. De arbetar inom alla branscher och har bland annat arbetat med Installatörsföretagen, Byggföretagen och Maskinentreprenörerna samt andra branschorganisationer, entreprenadföretag, fastighetsägare och kommuner.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!