Är framtidens OVK automatiserad?

På ett webbinarium om automatisk kontinuerlig OVK som hölls den 10 maj framhöll Locum fördelarna med att automatisera den obligatoriska ventilationskontrollen och uppnå löpande kontroll. Dagens teknologi ger möjligheter som inte har funnits tidigare.

Mikael Nutsos som var Boverkets expert när OVK-lagstiftningen togs fram arbetar idag som teknikutredare på Locum.

Webbinariet arrangerades av Svensk Ventilation, Energi- och Miljötekniska Föreningen och Funkis, Funktionskontrollanterna i Sverige. Huvudfrågan var: Bör man digitalisera OVK?

Locum AB testar sedan en tid att automatiskt övervaka ventilationssystemet och inomhusmiljön. Sensorer registrerar kontinuerligt samtliga mätvärden som ingår i en regelrätt OVK. Forskningsarbetet har skett i Locums eget labb.

– Det är först nu som den tekniska utvecklingen av kapacitiva sensorer – sensorer som inte driver i väg värden – har gjort denna typ av digitalisering möjlig, sa Mikael Nutsos som var Boverkets expert när OVK-lagstiftningen togs fram och i dag arbetar som teknikutredare på Locum.

Census Eye heter systemet som Locum har testat. Det erbjuds av Aera-IAQ och mäter luftflöden. Enligt Mikael Nutsos är luftflöden den viktigaste indikatorn, inte CO2-nivån.

VAV som levererar fel flöden, havererade spjäll med mera bevakas med onlinekontroll via sensorer i luftbehandlingsaggregaten. Algoritmer behandlar kontinuerliga mätvärden. Trådlösa och batteridrivna sensorer, in- och utdata uppdaterar systemen var tredje minut och kommunicerar krypterat med en gateway. Informationen lagras sedan i molnet eller lokalt på en server och kunden loggar in i Census Eye och får tillgång enligt de rättigheter som kontot har.

Optimerar driften och inomhusmiljön

Thomas Ahlberg, teknikchef på Locum.

Forskningsprojektet har drivits på av det faktum att Region Stockholm har målet att minska sin energiförbrukning med 30 procent fram till år 2030.

– Det blir svårare för varje år som går att minska energiförbrukningen. Nu har de lågt hängande frukterna plockats, men tack vare teknologin kan vi kanske nå målet, sa Thomas Ahlberg, teknikchef på Locum.

Luftflöden, funktioner, temperaturer, fuktighet och partiklar är sådant som går att mäta effektivt och precist med sensorer och digitala verktyg. Mätningarna blir ett kvitto på att lokalerna driftas ekonomiskt och att inomhusmiljön är i linje med den tilltänkta.

Fler fördelar med automatisk kontinuerlig OVK, som kom fram på webbinariet, är att tekniken pratar med tekniken, utöver teknikområden. Visserligen behövs det fler givare och sensorer, men nyttan kan vara mycket stor eftersom det går att nyttja den datakraft som finns i befintliga system. Mängden info per watt är hög.

”På datastaplar har vi nu sett att ett snöoväder faktiskt försämrade filtrens effektivitet.”

Locums forskning har dessutom gjort det möjligt att visualisera sådant som tidigare var teorier – till exempel att fläktfilter fungerar sämre när det är vått ute.
– På datastaplar har vi nu sett att ett snöoväder faktiskt försämrade filtrens effektivitet, sa Mikael Nutsos.

Kundnyttan består av nöjdare kunder, möjligheter till energimätningar, uppföljning och benchmarking. Digitala, kontinuerliga mätningar är ett tydligt sätt att följa upp inomhusklimatet, som är lätt att läsa av och förstå i Census Eye-gränssnittet. Locum har flera vårdlokaler och där är det av största betydelse att lokalerna mår bra och att alla värden ligger rätt.

Blir det bättre?

Under webbinariet påpekade Mikael att den obligatoriska ventilationskontrollen är sorgligt eftersatt. Torbjörn Knutsson, ordförande i Funkis, höll med. Men han är osäker på den generella nyttan med digitaliserad OVK som ett medel för att förbättra kontrollerna.

– OVK är lagstadgad och intervallstyrd. Får man ett utfall var tredje minut är det per definition inte OVK. Tanken med digitalisering och kontinuerlig övervakning är jättebra i sig – om man kan försvara det ekonomiskt. För mindre fastighetsägare är den typen av insatser antagligen inte aktuell, förklarar han.

Torbjörn Knutsson säger att Funkis har ett utbildningsansvar, men att Boverket samtidigt skulle behöva ta ett helhetsgrepp om OVK:n. Kanske kan digitaliseringen vara en del av arbetet vidare, eftersom digitala mätningar kräver färre mätpunkter och ger precisa värden. Samtidigt ställer de stora krav på den som ska tolka insamlade data. Han menar att det är viktigt att komma överens om en gemensam standard om man ska införa något så omfattande som digital OVK. Också detta skulle Boverket kunna se på och reglera.

”Inneklimatet är oerhört viktigt för att vi människor ska må bra.”

– Inneklimatet är oerhört viktigt för att vi människor ska må bra. Kommunerna måste skärpa sig när det gäller tillsynen och vi som gör kontrollerna behöver också en uppgradering för att bli bättre och mer up to date, så att vi kan göra allting enligt boken, säger Torbjörn Knutsson.

Erik Österlund på Svensk Ventilation var under webbinariet tydlig med att ingen har bestämt att framtidens OVK ska se ut just så här.

– Vi vill bara visa vad modern teknik kan erbjuda inom OVK. Det sker saker hela tiden i fastigheter, de ser inte likadan ut år efter år, och då kan kontinuerlig och automatisk övervakning vara motiverad. //

 

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!