Hem Blogg

Henrik kavlar upp ärmarna för att få fler att välja ”rätt”

Det handlar förstås om bristen på personer som vill bli byggnadsplåtslagare eller ventilationsmontör/servicetekniker. Båda grupperna är bristyrken i lika hög grad. De kommande tre åren behöver branschen 2 000 nya plåtslagare, men prognosen visar att endast 1 000 plåtslagare kommer att utbildas. Arbetsmöjligheterna för en nyutbildad plåtslagare är därför mycket goda, enligt Plåt & Ventbyrån. Detsamma gäller inom ventilation.

Henrik Unosson, ägare till och vd för AB Falkenbergs Plåtslageri, är tredje generationens plåtslagare och brinner mer än genomsnittet för att öka återväxten inom plåtslageri.

– Nästan alla stannar kvar i yrket som plåtslagare, men pensionsavgångarna är lika stora eller större än antalet som börjar i yrket, samtidigt som byggsektorn växer. Plåtslagare har en roll som ingen annan yrkesgrupp kan ersätta. Därför är det extra viktigt att fler får upp ögonen för alla fördelarna med yrket, säger han.

Bristen på byggnadsplåtslagare och ventilationstekniker tror han beror på en skev uppfattning om vad industri är, det vill säga att det är smutsigt, tungt och enformigt.

– Folk verkar tro att alla praktiska yrken är tunga och att man får slita hela dagarna. Men så är det ju verkligen inte nu för tiden! Plåt & Ventföretagen har gjort en jättebra film, som framhåller att det faktiskt inte är slitigt på samma sätt längre, även om plåtslageri är ett fysiskt yrke. Det är för övrigt inte många branscher som erbjuder betald utbildning, jobb direkt och en bra slutlön, säger han.

 

Henrik Unosson, ägare till och vd för AB Falkenbergs Plåtslageri, är tredje generationens plåtslagare.

Okunskap om yrket

Plåtslagarna är de som slutför bygget, skulle man kunna säga. De säkerställer att taket blir tätt och att plåtdetaljerna är på plats, både funktionellt sett och estetiskt. Dessförinnan har plåtslagaren tänkt, format och utfört – nästan som en arkitekt.

– Det stora bekymret är att vi har marknadsfört oss allt för dåligt under åren som gått. Det är så illa att folk inte ens vet vad en plåtslagare är för någonting, fortsätter han.

För att råda bot på detta har Henrik tagit till några extra knep – och en massa tid. Som han säger, någon måste gå i bräschen för att det ska bli bra för hela branschen.

– Jag menar att vi måste ta oss råd och tid för att få in ny personal och jag ser det långsiktigt. Om jag inte utbildar får jag inga plåtslagare. Samma problem finns över hela Sverige. Men jag förstår samtidigt att små företag varken har tid eller pengar att ta emot en lärling.

Viktigt nå unga

I dagsläget tar Falkenbergs Plåtslageri bland annat hand om åttondeklassare för att de ska få upp ögonen för teknikyrken i god tid.

– Det är viktigt att nå barn och ungdomar i tid, innan de har gjort sitt gymnasieval. Problemet är att så unga elever knappt får lov att göra någonting i verkstaden. Men det går an att visa och entusiasmera, säger Henrik.

Han arbetar aktivt med att få in praoelever, intressera gymnasieskolan för studiebesök på företaget och sponsrar de skolor som vill med plåt till slöjden.

– Jag jobbar för att få till ett bra samarbete, men min tid räcker inte till allt. Vi måste hjälpas åt i hela landet för att flytta fram yrket. De som jobbar som plåtslagare trivs jättebra och ytterst få byter till ett annat yrke.

”Det praktiska trumfar utbildning”

Henrik betonar att det för Falkenbergs Plåtslageris del inte är utbildning i sig som är det viktiga, utan social kompetens och ett brinnande intresse för det praktiska. Standarden kan inte vara att alla människor i samhället måste ha en högskoleutbildning på fem år – när det gäller plåtslagare och uppdrag inom ventilation behövs inte det och det finns jobb, påpekar han.

– Man ska vilja och kunna tänka praktiskt, det är det viktiga. Vi utbildar på plats och har tagit in personer med helt annan bakgrund än inom bygg eller plåtslageri.

Campus Falkenberg – en nystartad gymnasie- och högskoleutbildning för skräddarsydda utbildningar efter yrkesbehov – har planer på en utbildning för plåtslagare och ventilationsmontörer. Eleverna kommer att läsa endast 400 teoretiska poäng, vilket är hälften av en normal gymnasieutbildning, och göra resten av utbildningen som praktik. Också här har Henrik haft ett finger med i spelet.

Mix plåt och ventilation

– Planen är att försöka få till en mix med plåtslageri och ventilation. När eleverna kommer till Falkenbergs Plåtslageri ska de få testa på båda delarna, för att se vad som passar personen i fråga bäst, säger han.

Plåt & Ventföretagen har i år dragit i gång ett brett rekryteringsprojekt, ”Kompetens25”, som bland annat omfattar reklamfilmer, en kampanjsajt med mera.

– Det tror jag är jättebra, även om jag har inte har sett så mycket av kampanjen än. En film som jag däremot har sett är den om plåtslagarlådan med verktyg och plåtar som skickas runt till slöjden i årskurs 8. Slöjdlärarna och eleverna är eld och lågor. När de sedan kommer hit till oss på besök, och ser hur rent och fint det är och hur moderna maskinerna är, så får vi genomslag, säger han.

Vill se större samarbeten

För att nå ut ännu bredare tror Henrik på att ta hjälp av marknadsföringsexperter som talar samma språk som ungdomar, det vill säga som behärskar TikTok, Instagram, Youtube och andra kanaler som ungdomarna använder varje dag. Han skulle dessutom vilja se ett större samarbete mellan alla hantverksbranscher i syfte att få in fler till hantverksyrken över lag.

Att synas och höras är jätteviktigt, säger han och framhåller ”Plåthjälten” som Plannja körde för några år sedan samt Plåt & Ventbyråns Youtube-satsning för att locka fler unga tillventilationsyrket.

– ”Hjältarna på taket” som koncept gick hem och gillades av många ungdomar. ”Var fick du luft ifrån?” med youtubaren Manfred Erlandsson, som undersöker luftens betydelse för oss människor, är också ett bra exempel på hur man kan nå ut till målgruppen.

Fritt yrke

Henrik har varit i kontakt med plåt sedan han var barn och från 14 års ålder hjälpte han till i pappans plåtslageri.

– Redan då upplevde jag yrket som fritt och det var spännande att träffa så många andra yrkesgrupper. På den tiden var det inte så noga, så jag fick till och med vara uppe på taket, skrattar han.

Eftersom han tyckte att styrning, reglering och teknik också var väldigt roligt valde han att läsa till elektriker på gymnasiet. Men plåtslageri och ventilation som rotfäste drog honom tillbaka till den yrkesbana som han har i dag. Efter att ha vidareutbildat sig inom ventilation köpte han Falkenbergs Plåtslageri 2005 och har drivit det helt sedan dess.

Förtröstan inför framtiden

Henrik har tro på att det ser bra ut för branschen på sikt, både när det gäller rekrytering och uppdrag. Det kommer att fortsätta att byggas och på ventilationssidan kommer energibesparingar att vara hett.

– Jag är en positiv person och tror att återväxten löser sig. Men vi kommer att behöva jobba för det, inom hela industrin. I Falkenberg har några industriaktörer gått ihop i ett kluster, något som har resulterat i en stor knuff när det gäller återväxten inom hela industrisegmentet.

Bra lön och goda arbetsförhållanden

Han tänker att en bra lön och goda arbetsförhållanden kanske inte räcker som morot för alla, utan att andra saker behöver läggas till. Därför har Falkenbergs Plåtslageri en after work på firmans räkning två gånger per år. I samband med den samlas företaget för att gå igenom vad som har hänt sedan sist och vilka planerna är.

– Vi sätter av en del av vinsten varje år till en pott som vi använder till bland annat resor. Resorna brukar ske vart tredje år ungefär och förra året var vi i Malaga. Allt sådant här tror jag gynnar produktiviteten och trivseln och kan locka nya medarbetare.

Fritiden blir knapp när man har så fullt upp som Henrik, men det bekymrar honom inte nämnvärt.

– Nej, jag har inte mycket egen fritid, men jag lär mig nya saker hela tiden och skulle inte vilja ha det annorlunda!

 

FAKTA Falkenbergs Plåtslageri
Henrik Unosson är tredje generationens ägare till Falkenbergs Plåtslageri som startades av hans farfar 1966. Företaget har systerkontor i Halmstad och Ängelholm och utför allehanda jobb inom plåt och ventilation. Antalet anställda räknas till cirka 30, men fler behövs. Henrik vill alltid ha en ekonomisk bas att stå på och Falkenbergs Plåtslageri har för det mesta order ett år framåt, samtidigt som det dyker upp nya uppdrag. Läs mer på hemsidan. 

FAKTA Henrik Unosson
50-årig trebarnspappa som försöker få livets pussel att gå ihop. Är med i Falkenbergs Näringsliv som är en brygga mellan näringslivet och politiken i kommunen. Efter en extra kraftansträngning har Falkenbergs Näringsliv fått högsta betyg på offentlig upphandling och rankas som topp tio på Sveriges Näringslivs lista över Sveriges alla kommuner. Förutom sitt stora engagemang på andra håll lägger han också tid på att träna sin son som spelar i Falkenbergs fotbollsförening.

Utmaning med OVK i nybyggda fastigheter

Tobbe Knutsson, ordförande i branschorganisationen Funktionskontrollanterna i Sverige, Funkis.

– Det är ett stort problem att så många nybyggda fastigheter får underkänt vid de återkommande OVK-tillfällena, trots att de har gått igenom utan anmärkning vid första besiktningen och slutbesiktningen bara några år tidigare. Det kan handla om allt från smutsiga kanaler till flöden, avsaknad av rensluckor och styrsystem som inte fungerar som de ska, säger Tobbe Knutsson, ordförande i branschorganisationen Funktionskontrollanterna i Sverige, Funkis.

En av anledningarna till detta tror Tobbe Knutsson är att funktionskontrollanterna kommer in i ett alldeles för sent skede och därmed får dåliga förutsättningar att göra ett bra jobb. Ofta handlar det om så lite tid som ett par dagar innan slutbesiktning.

– Det är inte rimligt att vi får så kort tid på oss att gå igenom en hel fastighet. En OVK som ska göras enligt regelverket tar sin tid och kan inte göras i hast om det ska bli rätt.

Funktionskontrollanter tidigare

I stället borde funktionskontrollanterna få komma in betydligt tidigare för att göra sina ventilationskontroller, men även för att vara med som rådgivare under hela byggprocessen, menar Tobbe Knutsson.

– Så jobbar man när det kommer till brand- och tillgänglighetsbesiktning och jag menar att vi borde införa det även när det kommer till ventilationskontroller. Om vi fick vara med under hela byggprocessen och göra delfunktionskontroller, skulle många fel upptäckas betydligt tidigare och kunna åtgärdas till en betydligt lägre kostnad än vad det nu blir.

Tobbe Knutsson tycker att många entreprenörer sätter OVK på undantag, delvis på grund av okunskap, delvis på grund av missriktad sparsamhet.

– Visst kanske det skulle kosta en extra slant att ha med oss under hela resan i stället för enbart i en slutkontroll, men i det långa loppet tjänar man på det med tanke på hur dyrt det är att åtgärda felaktigheter som har byggts in från början.

God ventilation bra for hälsan

En annan anledning till att skärpa sig när det kommer till OVK är förstås samhällsaspekten – god luft och bra ventilation är a och o för människors hälsa.

Hur har det blivit så att det slarvas så kring ventilationen i våra fastigheter?

– Luft syns inte. Vi skulle inte ha samma problem om det handlade om vatten, för där sker skadorna fortare och syns tydligare. Samtidigt sitter vi här nu med många fall av astma och allergi i samhället, vilket jag är övertygad om delvis har sin orsak i dålig inomhusluft i våra bostäder och skolor. Så det finns all anledning att ta luften på största allvar, säger Tobbe Knutsson.

Hur ska man komma till rätta med det här problemen då?

– Ingen är fullärd inom OVK och många beställare och kommuner behöver bättre utbildning för att veta vad de ska titta på och vad som är viktigt. Där har vi på Funkis en viktig roll i att utbilda entreprenörer kring ventilation.

”Stå på dig!”

Men det gäller även att våga stå på sig som OVK-kontrollant, menar Tobbe Knutsson.

– Vi är inte mer än människor och vill gärna vara till lags. Kanske vill man inte stöta sig med beställaren och då blir det svårt när man står där dagarna före slutbesiktning och ska godkänna ett ventilationssystem som faktiskt inte är okej. Där vill jag skicka med en uppmaning till alla OVK:are: Stå på dig! Se till att du har stöd för alla dina anmärkningar, ta gärna hjälp av kollegor, men ge inte vika om det är något som är fel.

”Luft är en framtidsbransch”

Trots att byggbranschen har saktat in och olyckskorparna kraxar om lågkonjunktur är orderboken fulltecknad ett bra tag framöver för medlemsföretaget Luftkompaniet Sjöblom AB.

– Det rullar på bra trots att vi är nischade mot nyproduktion av bostäder, vilket ju inte är en marknad som blomstrar just nu. Men vi har ett bra renommé och ett starkt nätverk med alla de kunder som vi jobbar med. Det är vägvinnande i svårare tider, säger vd Ron Sjöblom.

Erkut Öcsal, Ron Sjöblom och Janne Sundqvist.

Från 14 till 22

Luftkompaniet Sjöblom grundades i Upplands Väsby 1990 av Rons pappa Rune. På den tiden var uppdragen mindre och främst lokaliserade till Stockholms norra delar. Ron har arbetat i familjeföretaget sedan 2009 och tog över som vd från Rune 2017. Sedan dess har uppdragen ökat i takt med att företaget har vuxit. Luftkompaniet Sjöblom har i dag ventilationsentreprenader runt om i hela Storstockholm och i Uppsala. 2020 blev de ett helägt dotterbolag i Assemblinkoncernen.

De senaste tre åren har företaget gått från 14 till 22 anställda och nu planerar de att öppna upp en servicedel för att komplettera entreprenadsidan. Det kräver att de anställer ytterligare ett antal ventilationsmontörer, men det är inte helt lätt.

– Det är svårt att hitta kompetent personal, tillväxten underifrån är inte god i vår bransch. Det händer väldigt sällan att jag får ett samtal av någon ung person som är nyutbildad och vill börja jobba här.

Hittar folk via kontaktnätet

Hur löser man då uppväxlingen hos Luftkompaniet Sjöblom? Jo, via kontaktnätet visar det sig.

– De flesta som börjar jobba hos oss känner någon som redan jobbar här. Vi har ett bra rykte och bra gemenskap i personalen, så folk har sökt sig hit via sina kompisar. Ofta är de redan i branschen.

Under årens lopp har de även tagit in personer som inte kan yrket sedan tidigare och lärt upp dem på plats.

– Jag resonerar som så att det är personen som är det viktiga. Är man intresserad och har ett bra driv märker jag ganska snabbt om man kommer att lära sig arbetet och bidra på ett positivt sätt. Det gäller både montörer och tjänstemän.

Gärna praktikanter

Luftkompaniet Sjöblom tar också emot en del praktikanter från yrkeshögskolor, men även där är det lite skralt med utbudet.

– Yrkeshögskolorna ringer ibland och frågar efter praktikplats. Vi försöker bemöta det och erbjuda en plats när det passar och vi har möjlighet att kunna förvalta det förtroendet.

För det är viktigt att de som gör sin praktik har det bra och att de matchas med rätt projekt och rätt handledare, menar Ron Sjöblom.

– De måste kunna få vara med i alla delar och få göra saker praktiskt, inte bara stå bredvid. Det ska vara roligt och de ska känna sig delaktiga för att kunna lära sig och ta till sig allt som de är med om under praktiktiden.

Kompetens25 bra

Hur kan branschen som stort bidra till bättre återväxt på arbetskraft då? Ett första viktigt steg är förstås att göra yrket synligt bland unga personer som ska göra sitt yrkesval. Där är satsningar som förbundets rekryteringskampanj Kompetens25 bra, tycker Ron Sjöblom.

– Jag tror det är enormt viktigt sett till var vi vill att branschen ska vara om 5–10 år. Det är väldigt många äldre och erfarna som snart går i pension. Vi måste därför fylla på med kompetens underifrån och då måste ju de unga känna till vår bransch och yrkesmöjligheterna i den.

Framtidsbransch

Ventilationsbranschen är traditionell och kanske lite konservativ, men Ron Sjöblom tror att den digitalisering som har skett under senare år kring teknik och arbetsverktyg kan bli en sporre för många yngre personer.

– I dag ingår det i kravprofilen för en ventilationsmontör att man ska ha en god administrativ förmåga och kunna ta till sig de nya digitala verktyg som vi jobbar med. Jag tänker att just detta med det digitala kan locka unga personer mer än det traditionella sättet att jobba med pappersritningar. Det måste vi få ut så att ungdomar känner till det, säger Ron Sjöblom.

Han påpekar också att de verkar inom en riktig framtidsbransch, vilket också är viktigt att få fram.

– Det kommer att finnas mycket arbete en lång tid framöver, med tanke på de vågor som går i samhället nu med energi, miljö och den gröna omställningen i fokus. Luft är en framtidsbransch, helt enkelt.

FAKTA Luftkompaniet Sjöblom AB
Grundat: 1990. Sedan 2020 ingår företaget som ett helägt dotterbolag i Assemblinkoncernen. Ort: Upplands Väsby. Personal: 22 anställda. Årsomsättning: Cirka 100 miljoner kronor. Webbplats: luftkompaniet.se.

Här är finalisterna i PLÅTPRISET 2023

Finalbidragen har en intressant bredd i såväl materialval och utförande som byggnadstyper; ett nybyggt observatorium, en modern villa, en renoverad biograf, en skola utan korridorer, en högteknologisk dome och ett klassiskt kontorshus. Juryn konstaterade att samtliga finalbidrag har en hög kvalitet som säkerställer en lång livstid, men också att de alla förhåller sig fint till sina platser och omgivningar med historiska avstamp som landar i ny estetik.

PLÅTPRISET delas ut i syfte att uppmuntra och hylla innovativt och hållbart byggande. PLÅTPRISET 2023 tilldelas en svensk arkitektbyrå som under 2022 färdigställt en byggnad på svensk mark, där plåtfasadens möjligheter har tillvaratagits och maximerats utifrån aspekterna form, funktion, innovation och miljö. Vinnaren av PLÅTPRISET 2023 presenteras under evenemanget PLÅT23 den 5 oktober på Sergel Hub i Stockholm.

PLÅT23 bjuder för sextonde året i följd in arkitekter och beslutsfattare i fastighetsbranschen till en seminariedag och utställning med fokus på metallfasadernas möjligheter.

Juryn för PLÅTPRISET 2023 har bestått av:
Inga Varg, Varg Arkitekter
Pye Aurell Ehrström, Marge Arkitekter
Jesper Lövkvist, Utopia

PLÅTPRISET 2023 sponsras av Svensk Byggplåt.

Finalisterna i PLÅTPRISET 2023 är:

Byggnadens namn: Observatoriet, Näs gård
Ort:
Rimbo, Norrtälje
Arkitektbyrå: LINK Arkitektur
Plåtmaterial: Koppar, Nordic Green Living 1, Aurubis
Plåtslageriarbete/plåtmontage: Enebybergs Plåtslageri AB, (nu Opejra Täby AB)
Byggherre/beställare:
Näs gård

Byggnadens namn: Mörrums skola
Ort:
Mörrum
Arkitektbyrå: FOJAB
Plåtmaterial: Ruukki Vencie S10 i aluminium på fasad. Bandtäckning i lackerad aluminium på taket, RAL 3009, Lindab.
Plåtslageriarbete/plåtmontage: JT Plåt i Sölvesborg, Hjalmarssons smide AB
Byggherre/beställare:
Karlshamns kommun
Byggföretag:
JSB Construction

Byggnadens namn: Kvarteret Nattugglan
Ort:
Stockholm
Arkitektbyrå:
Equator Stockholm AB
Plåtmaterial: Fasadelement och kassettfasad i föroxiderad mässingsplåt, Aurubis Weathered Brass. Takpåbyggnad av korrugerad RF stål, FHM Stainless 304 Cannon Bronze. Ventilationstorn i RF valsad och perforerad plåtinklädnad. Guldlackerad perforerad aluminiumplåt i skärmtak från RMIG.
Plåtslageriarbete/plåtmontage: UPB Group, LW Sverige AB, Plåt ÅC Bygg AB
Byggherre/beställare: Vasakronan
Byggföretag:
Byggstyrning

Byggnadens namn: House Rio
Ort: Stockholm
Arkitektbyrå: Krupinski / Krupinska
Plåtmaterial: Finkorrugerad aluminiumplåt (W-6/15) i mattsvart kulör RAL 7021, Welltec
Plåtslageriarbete/plåtmontage: Stockholm Hus Industri AB
Byggherre/beställare: Privat

Byggnadens namn: Kaparen
Ort:
Göteborg
Arkitektbyrå: OKIDOKI
Plåtmaterial: Fasad tillbyggnad: Aluminiumplåt produkt ”Hybrix” kulör RAL 6028 (Pine green) i metallicutförande, Lamera AB. Fasad nya trapphuskupolen: Kopparplåt (bl.a återbrukad från platsen).
Plåtslageriarbete/plåtmontage: Pogab AB
Byggherre/beställare: Göteborgsfamiljen
Byggföretag: BRA bygg

Byggnadens namn: Wisdome, Teknik- och sjöfartsmuseet i Malmö
Ort:
Malmö
Arkitektbyrå: New Line Arkitekter
Plåtmaterial:
Laserskuren Cor-Ten, Nordmet Nordic Metall Trade AB
Plåtslageriarbete/plåtmontage: Lödde plåt AB
Byggherre/beställare: Malmö Museer

Väl utförd plåtslagarinsats i stenhård konkurrens!

Det har varit hektiska dagar i Gdansk för Olle Spetz under Yrkes-EM som denna gång arrangerades i Gdansk i Polen. Olle, som till vardags jobbar som plåtslagare på Arnes Plåt i Alboga, tävlade mot ytterligare sex unga plåtslagare i grenen plåtslageri. Totalt medverkade 600 unga tävlanden inom 43 olika yrken då de gjorde upp om bästa yrkesskicklighet i respektive yrkeskategori.

Under prisutdelningen i lördags kväll visade det sig att Olle kom på femte plats, men han är långt ifrån missnöjd:

– Jag tycker jag gjorde ett riktigt bra jobb där nere. De andra gjorde det bara bättre. Schweiz som var nummer ett var väl kanske i klass för sig, väldigt vass. Kollar vi på poängen så är det väldigt tajt mellan tvåan och mig, det handlar inte om så många poäng. Ett eller två poäng till så hade jag kommit upp på prispallen. Så ibland går det, ibland går det inte.

 

Små marginaler

Daniel Eriksson, chief expert för plåtslagerigrenen under Euroskills, kan bara hålla med:

– Det är väldigt små marginaler och den var på fel sida den här gången, säger Daniel.

– Min bästa upplevelse under dagarna i Gdansk var att se Olle tävla. Det engagemanget han har och den inställningen han går in med. Han är en så bra ambassadör för yrket.

Olle kan inte ta revansch nästa gång Euroskills arrangeras, eftersom han är 22 år nu och då – år 2025 – kommer han vara för ”gammal”. Däremot är han redan tillfrågad av Daniel Eriksson om att vara med och hjälpa fram nästa års tävlande.

– Jättegärna. Då vet du ju precis hur det går till. Då är man ju tillbaka i det. Det handlar om att dela kunskap, säger Olle.

Har du tips till andra som är sugna på att tävla?

– Först och främst tacka ja om någon frågar dig om du vill tävla. Och sen om du tackar ja så träna en jävla massa. Det blir mycket lättare när du kommer dit sen.

I arenan hade Olle Spetz ett stort stöd från en stor skara supporters, som följde hans insats med spänning. Hejarklacken bestod av både familjemedlemmar, jobbkollegorna från Arnes Plåt i Alboga, plåtlärare samt representanter från Plåt & Ventföretagen och en del plåtslageriföretag.

Plåtslagaren från Schweiz tog som sagt hem guldmedaljen, silvret gick till Italien och Österrike fick med sig bronspengen.

 

”Alla minns sin prao”

Sedan höstterminen 2018 är det obligatoriskt med prao för högstadieelever i alla Sveriges grundskolor. Praon är en stor möjlighet för de unga eleverna att få en inblick i arbetslivet och lära sig hur det fungerar, skapa kontakter och få erfarenheter.

Problemet är att det är en stor utmaning att få tag på praoplatser inom byggbranschen.

– Det är otroligt få företag från byggbranschen som vill ta emot våra praoelever. Det är oroväckande eftersom byggbranschen kommer att behöva så många nya, unga personer framöver för att fylla på generationsgapet. Men om ungdomarna inte känner till vilka yrken som finns inom byggindustrin kommer de förstås inte att söka sig dit, säger Emina Mehmedovic som är praosamordnare i Lund.

Många tackar nej

Många företag tackar nej till praoelever av oro för att de inte ska kunna sysselsätta eleven under två veckor, eller av rädsla över att deras arbetsplats innehåller för många riskabla miljöer för en ung person.

– Jag kan förstå att man tänker så, samtidigt går det ofta att lösa. Eleven ska inte sättas i jobb utan få en inblick i yrket, kunna ställa frågor och se hur det fungerar ute i arbetslivet. Ofta finns det ju dessutom flera olika roller och arbetsuppgifter inom ett företag så att eleven kan följa olika personer med olika befattningar under sina två veckor, säger Emina Mehmedovic.

Hon uppmuntrar även företagen som tar emot praoelever att ha en dialog med kommunens praosamordnare eller den som är ansvarig för prao på skolan. De finns där för att stötta.

– Och tänk på att det alltid är lite spänt första gången som du ska ta emot en praoelev, nästa gång har du erfarenheten och vet vad som funkar. Men man måste våga ta steget första gången.

Hur är det med säkerheten, då? En byggarbetsplats eller plåtverkstad kan vara en farlig plats att vistas på för någon som är ovan.

– Många arbetsgivare tror att det behövs ID06 för att en praoelev ska få följa med ut på en byggarbetsplats, men det gör det faktiskt inte. De kan följa med på ett studiebesök utan ID06 bara för att få en inblick.

Tänk långsiktigt

När det kommer till framtidens kompetensförsörjning betonar Emina vikten av att inte bara tänka kortsiktigt och enbart ta emot praktikanter som kan anställas direkt efter praktiken.

– Visst kan det kännas bättre på kort sikt, för då kanske man tänker att den eleven kan fortsätta att jobba på företaget direkt efter sin utbildning. Men vi måste börja tidigare än så och tänka mer långsiktigt om vi ska få in fler unga till branschen. För om åttondeklassarna, som ska börja fundera på gymnasievalet, inte ens känner till ett visst yrke, som exempelvis plåtslagare, kommer de ju aldrig att välja det, påpekar hon.

– Gör du då ett gott intryck på praon har du kanske fått den eleven att få upp ögonen för ert yrke och, vem vet, kanske har du sått ett frö till en framtida kollega. För visst är det så att även om man har glömt mycket annat från sin skoltid så minns alla sin prao!

Rickard Lindskog, företagsrådgivare Plåt & Ventföretagen tipsar om vad du som vill ta emot en praoelev eller lärling ska tänka på. 

 

Tips till dig som vill ta emot en praoelev

Rickard Lindskog, företagsrådgivare på Plåt & Ventföretagen.

– Ett bra tips är att inte låta ungdomarna jobba mellan klockan 7 och 16. Låt dem istället börja vid 9, så hinner man sätta i gång gänget och låt ungdomarna sluta vid 14, så man inte skrämmer dem med långa dagar eftersom ju detta är ett försök att fånga deras intresse och lyfta fram ett yrke inom plåt eller ventilation.

– Ett annat tips är att låta ungdomarna göra lite dokumentation som de sedan kan lägga ut i sina social medie-kanaler. En ung människa har ju 100 miljoner kompisar, så det blir bra spridning på inläggen.

– Det är också viktigt att arbetsgivaren på respektive företag, ser till så att det finns ett schema där eleven dag för dag tydligt ser var hon eller han ska befinna sig, vad de ska få lära sig, vem som är ansvarig för just detta och så vidare.

– Tror också att det är viktigt att alla inblandade är införstådda med att ungdomarna inte går in i ett anställningsförhållande, utan att skolan fortfarande är deras ”arbetsgivare”.

Mer information om hur du tar emot en praoelev eller lärling hittar du på Plåt & Ventbyråns hemsida!

De valde sin egen väg

Det var egentligen inte alls meningen att Etna Runborn från Norrköping skulle bli plåtslagare. Hon hade siktet inställt på att bli tulltjänsteman, precis som sin pappa, och började därför på gymnasiets samhällsvetenskapliga program.

Men efter bara några dagar insåg hon att hon ju var mer praktiskt lagd och gillade att röra på sig mycket, i stället för att sitta still i en skolbänk. Så hon bytte till byggprogrammet med sikte på att bli målare, som sin mamma.

– Jag är född med pensel i handen och har alltid hjälpt till när mamma har målat något hemma. Så det kändes naturligt att välja målarutbildningen, säger hon.

”Det jag gillar med plåtslageri är att man får skapa saker och göra allt själv från grunden”, säger Etna Runborn, 17 år.

Kände inte till plåtslageri

Men så hade förstaårseleverna på Bråvallagymnasiet rundgång och Etna fick prova på plåtslageri, ett hantverksyrke som hon inte alls kände till innan dess.

– Då upptäckte jag att det var ännu roligare än måleri, så jag bytte inriktning. Det jag gillar med plåtslageri är att man får skapa saker och göra allt själv från grunden. Och så tycker jag om att det är mycket eget tänkande och räknande.

I dag går 17-åriga Etna andra året på byggprogrammet med inriktning plåtslageri. Hon är en av två tjejer i sin klass och trivs som fisken i vattnet. Tre dagar i veckan är hon på praktik på K.G. Hjelmgrens Plåtslageri eftr. AB i Norrköping där hon har Jenny Landberg, 28 år, som sin handledare.

– Jag trivs jättebra här, både med arbetsuppgifterna och kollegorna. Mycket handlar ju just om vilka man jobbar med och det är jättebra kollegor här på K.G. Hjelmgrens, säger Etna.

”Det är viktigt att man känner sig välkommen som praktikant och att företaget ställer upp och tar sig tid för en. Det gjorde de här på K.G. Hjelmgrens”, säger Jenny Landberg, 28 år.

Började som praktikant

Jenny Landberg började också som praktikant på K.G. Hjelmgrens under sin gymnasietid. Nu har hon varit på företaget i nio år.

– Innan jag kom hit på praktik hade jag varit på en annan firma, men där trivdes jag inte alls lika bra. Det är viktigt att man känner sig välkommen som praktikant och att företaget ställer upp och tar sig tid för en. Det gjorde de här på K.G. Hjelmgrens och det försöker jag göra nu när jag tar hand om våra praktikanter. De ska känna sig som en i gänget och ha vettiga uppgifter att göra. Visst kan det ta lite mer tid ibland och det händer att det blir fel, men det ingår när man tar sig an en praktikant, menar Jenny.

”Bli inte arg om de gör fel”

– Man måste ge praktikanterna tid och ha ett visst lugn, inte bli arg om de råkar göra fel. Visst, det kostar kanske pengar om det blir fel, men samtidigt är det ju, som vår chef Patrik brukar säga, ”läropengar”. Man lär sig av att göra fel, och då får det bli ”gör om gör rätt” i stället. Den inställningen finns här hos oss och det tycker jag är bra.

Jenny var ensam tjej på firman väldigt länge, och även om hon trivs bra med att jobba tillsammans med killar så tycker hon att det är roligt att nu få fler tjejer som kollegor.

– I början var det kanske lite grabbigt när jag var ny som plåtslagare, även om jag aldrig har varit utsatt för något jobbigt. Men det var inte många tjejer i branschen. Nu kommer det fler och det är jättekul. Vi får ofta positiva kommentarer från kunderna som tycker att det är kul att se en tjej som är plåtslagare.

Mansdominerat yrke inget problem

För Etna var det ingen stor sak att välja ett mansdominerat yrke.

– Jag är uppvuxen med killar och har alltid haft många bra killkompisar, så det är liksom ingen stor grej. Jag är som en av killarna på jobbet, även om vissa andra ute på byggena kan reagera ibland, men det är bara att lära sig hantera det och strunta i det.

Båda två är medvetna om att det är svårt att få ungdomar att söka sig till branschen och de tror att tidig information är en av nycklarna.

– Man måste visa upp yrket mer för unga, för jag tror att många hade tyckt att det var kul men nu känner de inte till det. Och man måste ut tidigt, gärna redan i sjuan på högstadiet, för det är många som redan då börjar fundera på vad de vill bli, säger Etna.

Yrkesambassadör

Jenny håller med. Hon är en av K.G. Hjelmgrens yrkesambassadörer med uppgiften att få upp ungdomars intresse för plåtslageri. Det innebär att hon då och då tar emot elever från gymnasiets årskurs ett och visar dem företagets plåtverkstad och vad man kan göra med plåt samt svarar på deras frågor.

– Jag tror att det är viktigt att de får se hur vi jobbar och kan ställa frågor om yrket. Jag tror även att det är bra att lyfta fram fördelarna, som att det är bra lön och att du är så gott som garanterad ett jobb efter gymnasiet och att jobbet är väldigt fritt. Det är sådant som är viktigt när man ska göra sitt yrkesval.

”Ingen fråga är för dum”

Jenny har inte varit ute på skolor än, men flera av hennes kollegor har det och det ligger i planen att även hon ska ut och missionera om plåtslagaryrket. Precis som Etna tror hon att det är viktigt att börja redan på högstadiet.

– Vi måste nå dem som är 14–15 år så att de har betänketid innan det är dags att välja inriktning. Jag tror att det är bra att vi plåtslagare som träffar dem är lite yngre och gärna tjejer, så att fler tjejer vågar söka sig till yrket. Vi blir ju lite av förebilder för dem.

För Etna, som tar studenten om ett år, är framtiden ljus. Jobb lär hon ha, förhoppningsvis på K.G. Hjelmgrens för där trivs hon jättebra, och förhoppningsvis blir det SM för unga plåtslagare i årskurs tre.

Till andra unga personer som står i begrepp att göra sitt gymnasie- och yrkesval har hon ett gott råd:

– Gå på öppet hus och besök skolor, för där kan du få prova på yrket och få en bild av det. Och ställ massor av frågor, ingen fråga är för dum!

 

Läs artikeln om K.G. Hjelmgrens Plåtslageri och deras inställning till praktikanter. 

 

”Alla måste bidra om vi ska ha några plåtslagare i framtiden”

Minst en ny praktikant, ibland två, varje år. Så ser det ut för medlemsföretaget K.G. Hjelmgrens Plåtslageri eftr. AB i Norrköping. Ända sedan Patrik Rydberg tog över firman år 2000 har de arbetat aktivt med att ta emot och lära upp praktikanter från Bråvallagymnasiet, som tidigare hette Ebersteinska gymnasiet.

– Man kan säga att jag har byggt upp företaget från Bråvallagymnasiet. Varje år tar vi in praktikanter från skolan och 90 procent av mina anställda kommer därifrån, eftersom flera av dem stannar kvar hos oss efter studenten.

Patrik Rydberg har alltså jobbat tätt ihop med skolorna i Östergötland i över 20 års tid och han har lyckats väl med att få ungdomar att upptäcka plåtslagaryrket. Men tyvärr blev det en del tapp under pandemin.

– Då kunde vi inte åka ut och visa upp yrket under skolornas rundvandring. Det gjorde att vi missade många unga som kanske hade valt plåtslageri om de hade känt till yrket. Nu har vi tagit igen det och har till och med ett överintag i skolorna i både Norrköping och Linköping till hösten, men det blir ju ändå ett glapp på tre år.

Patrik Rydberg är vd på K.G. Hjelmgrens Plåtslageri i Norrköping och är även vice ordförande i Plåt & Ventföretagens förbundsstyrelse. Dessutom är han engagerad i såväl Kompetens25 som Euroskills.

Lagarbete

En stor fördel med att ta in praktikanter är möjligheten att forma dem till de yrkespersoner som man vill ha, förklarar Patrik Rydberg. Samma sak gäller förstås med lärlingar, som också spelar en viktig roll i att bygga företaget inför framtiden.

– Det är lite som att sätta ihop ett idrottslag, man måste ha alla slags typer för alla behövs i kedjan. Det går inte att ha enbart en massa Zlatan. Och man måste våga ta in lärlingar och praktikanter i både hög- och lågkonjunktur, säger Patrik Rydberg som ser praktikanterna som en långsiktig investering i nya medarbetare för både sitt eget företag och hela branschen.

För det mesta är K.G. Hjelmgrens praktikanter med ute på byggen och gör liknande arbetsuppgifter som sin handledare. Men ibland brukar Patrik även ge dem övningsuppgifter i verkstaden för att de ska få chansen att träna upp sina färdigheter i lugn och ro på hemmaplan. Då får det både ta tid och bli fel ibland.

– Det finns alltid grejer som de kan göra. Jag brukar sätta dem att göra ett större antal fönsterbleck eller gavlar. Det går faktiskt att tjäna pengar på praktikanter från dag ett om du visar dem hur de ska göra.

Frihet, kreativitet och utmaningar är några av fördelarna med plåtslageriyrket tycker 17-åriga Etna Runborn och 28-åriga Jenny Landberg som praktiserar på K.G: Hjelmgrens Plåtslageri.

Praktikanterna måste få öva

Det händer förstås att det blir fel och att de får slänga material, så visst går det åt en del plåt. Men K.G. Hjelmgrens har flera leverantörer som skänker sekunda material som eleverna kan träna på.

– Man måste våga låta praktikanterna öva om det ska bli bra på det de gör, säger Patrik Rydberg och fortsätter:

– Men det är självklart även jätteviktigt att de får vara med ute på riktiga jobb och lära sig yrket på plats. Tyvärr tar många andra firmor med praktikanter som bara får stå och titta på.

Han påpekar att man som handledare även måste tänka på att förmedla sin kunskap och berätta hur man gör.

– Många i vår bransch har jobbat väldigt länge själva. Att då ta in en praktikant och plötsligt berätta hur man gör en sak som sitter i ryggmärgen kan vara svårt. Men det är inte så krångligt egentligen, utan handlar om att hela tiden berätta varför du gör som du gör och låta din praktikant få testa själv.

”Vi måste ut på skolorna”

Att unga personer tar intryck av andra unga är en sak som K.G. Hjelmgrens tar fasta på. Därför har de utsett just några av sina yngre plåtslagare som ambassadörer för yrket. De är ute på Bråvallagymnasiet en dag per läsår och träffar elever, föreläser och berättar om plåtslageri.

– Vi företag måste ut på skolorna och hjälpa dem, för de har varken ekonomin eller kunskapen att göra det själva. När vi visar vårt intresse får vi även chansen att vara med och forma utbildningen och ställa vissa krav på den, vilket gynnar oss som företag.

Patrik Rydberg är även engagerad i såväl Kompetens25 som Euroskills, där han har agerat både projektledare för den svenska uttagningen och ansvarig för sponsorerna.

– Branschen saknar 2 000 plåtslagare och ventilatörer, så det är helt avgörande att vi gör den här typen av aktiviteter som rekryteringskampanjen Kompetens25 och tävlingen Euroskills om vi ska nå målet med 25 procent fler plåtslagare till 2025, säger han och tillägger:

– Visst är det en hel del jobb och kostnader förknippat med det, men vi måste satsa för att vinna och komma ut där ungdomarna ser oss. För vi måste synas, annars finns vi inte, och då söker sig inga till branschen.

Läs vad praktikanterna Etna Ruborn och Jenny Landberg tycker om plåtslageriyrket. 

Snart dags för Euroskills

Årets upplaga av Euroskills är den åttonde i ordningen av mästerskapet som genomförs vartannat år av WorldSkills Europé, i samarbete med 32 medlemsländer.

I år ska runt 600 ungdomar från 32 länder tävla i 43 olika yrkeskategorier och omkring 100 000 besökare kommer till Polen för att heja fram sina favoriter.

Olle Spetz laddar för Euroskills.

Här hittar du en intervju med Olle Spetz som berättar mer om sitt yrkesval samt om träningen inför Euroskills.

Program

Tisdag 5 september
19.30–22.00 – Invigning, Polsat Plus Arena Gdańsk.

Onsdag 6 september
09.00–17.00 – Första tävlingsdagen, AmberExpo Gdańsk

Torsdag 7 september
09.00–17.00 – Andra tävlingsdagen, AmberExpo Gdańsk

Fredag 8 september
09.00–16.00 – Sista tävlingsdagen, AmberExpo Gdańsk

Lördag 9 september
18.00–22.00 – Avslutningsceremoni och prisutdelning, Polsat Plus Arena Gdańsk

Adresser till arenorna

AmberExpo, tävlingsarenan, Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
Polsat Plus Arena Gdańsk, invigning och avslutning, 80-557 Gdańsk

Årets upplaga av Euroskills går av stapeln i Gdansk.

 

Fakta Gdańsk
Gdańsk är huvudstad i Pommerns vojvodskap i Polen och hade 486 022 invånare 2021. Staden som ligger vid Östersjön är i dag sammanvuxen med städerna Sopot och Gdynia. Tillsammans bildar de tre städerna området Trójmiasto, ”Trippelstaden”. (Källa: Wikipedia)

Detta är Yrkes-VM
Under Yrkes-EM 2023 i Gdańsk kommer cirka 600 unga tävlanden i 43 olika yrken, från 32 länder att delta i kampen om att bli Europas bästa inom sitt respektive område. Den svenska truppen består av 22 tävlanden i 18 yrken som står redo att utmana övriga Europa med sin kompetens och yrkesskicklighet. Tävlingen arrangeras vartannat år i något av de drygt 80 medlemsländerna med syfte att främja yrkesutbildningar som ett verktyg för social och ekonomisk utveckling. Deltagarna i tävlingen måste vara under 23 år när året tävlingen genomförs. Läs mer på PV-företagen och Euroskills.  https://www.pvforetagen.se/euroskills/

APLICATIONS

Lyckad satsning på plåt

– Även om vi har många duktiga konkurrenter i respektive segment, skulle jag vilja påstå att Ahlsell är marknadens bredaste grossist för proffskunder som...

SENASTE NYTT