Att forma sin egen arbetskraft

Till skillnad från många andra medlemsföretag har småländska Wäxjö Plåt och Montage AB inga problem med nyrekrytering. I snart ett decennium har plåtslagarelever från den lokala gymnasieskolan gjort sin praktiska utbildning hos dem, och de flesta fortsätter karriären här efter studenten.

– Jag vet att man har stora problem med rekrytering på plåtslagerier runt om i landet och hör ofta från kollegor om svårigheten att hitta bra folk. Men här hos oss uppfattar jag det inte som ett stort problem just eftersom vi har ett så bra och fungerande koncept för att få in ny arbetskraft.
Det säger Johan Johansson, som tillsammans med Erik Magnusson och Stefan Krantz driver Wäxjö Plåt och Montage. Ända sedan starten för tio år sedan har praktikanter varit en självklarhet här. Företaget har ett tätt samarbete med den lokala gymnasieskolan, Kungsmadsskolan.
– Vår ambition är att ta in en ny andraårselev varje läsår. De kommer från byggprogrammet och gör hela sin praktiska del av utbildningen hos oss. Vi har ett nära och bra samarbete med skolan, säger Johan Johansson.

Johan Johansson driver Wäxjö Plåt och Montage tillsammans med Erik Magnusson och Stefan Krantz. Ända sedan starten för tio år sedan har praktikanter varit en självklarhet här.

Meningsfulla uppgifter
Eftersom Kungsmadsskolan inte har någon egen plåtslagarutbildning förläggs plåtslagarelevernas praktik på företag runt om i regionen.
– Det är ett väldigt bra sätt att utbilda ungdomarna. De lär sig yrket från grunden och får stor kunskap av sina mer erfarna kollegor. Det blir en slags social uppfostran också, som när de sitter med i lunchrummet och snackar med och lär av de äldre kollegorna, säger Johan Johansson.
Hos Wäxjö Plåt och Montage AB görs ingen skillnad på praktikanter och vanliga anställda. Här får man vara beredd att hugga i och göra ”riktigt jobb” redan från början.
– Vi vill ha in dem i verksamheten så fort som möjligt. Självklart är vi noga med att de också ska jobba utifrån skolböckerna, men de ska även känna att de får göra meningsfulla, riktiga uppgifter ute i verkligheten. Det är det viktigaste för oss, så de kan yrket när de går ut skolan.

Ett angenämt problem
Vid fyra tillfällen under årskurs två och tre åker eleverna till Katrineholm och gör sina yrkesprov hos PVF Yrke & Utbildning.
– Det är ett jättebra komplement till praktiken, för då får de se en annan miljö och får jobba mer utifrån läroböckerna än de gör hos oss.
Trots att intresset för plåtslageri är sjunkande bland ungdomar över lag ser inte Johan Johansson den trenden i Kronobergs län där han verkar. Via sitt engagemang i LY-rådet arbetar han för att fler företag ska vilja ta emot praktikanter.
– Vi har ett angenämt problem. Här har vi fler elever som söker än vad det finns platser för eftersom det inte finns tillräckligt många företag som kan ta emot dem. Skolan och vi i rådet jagar ständigt efter fler praktikplatser till ungdomarna så att fler ska kunna gå utbildningen.

Finns flera fördelar
Johan Johansson önskar att fler företag insåg fördelarna med att fånga upp sin arbetskraft redan i ung ålder och vill avliva myten om att det är kostsamt och besvärligt med praktikanter.
–  Det är inte bara en kostnad utan ett bra sätt att utvidga sitt företag! Kostnaden ligger första året då de tar en del tid att handleda. I gengäld kompenseras det av att de snabbt kan utföra egna moment och egna arbeten. Då kommer de in i teamet och fungerar som arbetskraft. Dessutom är det perfekt att få chansen att forma praktikanterna utifrån sina egna önskemål.

Text: Karin Cedronius
Foto: Björn Petrén & Wäxjö Plåt och Montage
Publicerad: 2020-09-17
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #8.2020)

 

Fakta Wäxjö Plåt och Montage AB
Var: Växjö
Gör: plåtslageri, montage och smide
Antal anställda: 12 stycken varav 6 har kommit in som praktikanter från början.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!