Bättre affärer med ökad mångfald och jämställdhet

Byggbranschen har mycket att vinna på att öka mångfalden och bli mer jämställd. Det handlar både om att få de bästa medarbetarna och att göra bättre affärer. En mängd studier visar på ett positiv samband mellan jämställdhet och ekonomisk lönsamhet. Under 2021 genomför Plåt & Ventföretagen ett arbete för social hållbarhet där jämställdhet är i fokus.

Byggbranschen är utan tvekan en av landets mest heterogena och mansdominerade branscher. Endast 8,5 procent av medarbetarna är kvinnor. Allra sämst är det ute på byggarbetsplatserna där bara en procent av arbetarna är kvinnor. Personer med utländsk bakgrund ökar sakta, men är fortfarande få.

Samtidigt hänger dagens och framtidens byggkapacitet på att ett stort rekryteringsbehov kan fyllas. Genom att bredda rekryteringsbasen, och även vända sig till kvinnor och personer med utländsk bakgrund, blir förstås tillgången till kompetens mycket större. För att lyckas attrahera och rekrytera dessa personer kan det krävas att man använder verktyg som leder till andra tankesätt och förändrade attityder.

Sju steg för inkludering

Ett sådant utbildningsverktyg är ”Respekttrappan”. Det är framtaget av organisationen Make Equal och SBAB, och innehåller sju steg för mer inkluderande arbetsplatser. Under 2021 kommer personalen på Plåt & Ventföretagen att genomföra ”Respekttrappan”, som ett första steg i ett större projekt om social hållbarhet.

– Efter att vi själva har genomgått de sju stegen i ”Respekttrappan” är tanken att de medlemsföretag som vill kan applicera verktyget i sin verksamhet. Vi är nämligen övertygade om att man måste börja detta arbete hos ledningen på våra medlemsföretag, säger Rickard Lindskog, företagsrådgivare och ansvarig för Plåt & Ventföretagens arbetsgrupp för social hållbarhet.

Viktigt konkurrensmedel

Forskning visar att mångfald i en grupp leder till bättre genomsnittliga resultat i verksamheten. Här har företagets ledning och personer i chefsposition en avgörande roll.

”Forskning visar att mångfald i en grupp leder till bättre genomsnittliga resultat i verksamheten.”

‒ Närmaste chefen är oerhört viktig för alla beteendeförändringar. Högsta cheferna och arbetsledningen måste efterfråga ökad mångfald och platscheferna måste ha kunskap och mod att förändra, säger Rickard Lindskog.

– Det finns en hel del forskning som visar på en positiv koppling mellan jämställdhet och ekonomiskt utfall. Det handlar bland annat om att en blandad grupp presterar bättre rent arbetsmässigt. Jämställdhet och hållbarhet har också blivit ett viktigt konkurrensmedel om talangerna och även när det gäller upphandlingar med mera, säger Rickard Lindskog.

Text: Ida Fredriksson
Foto: Boel Ferm
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #3.2021)

Jämställdhet

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Källa: Jämställdhetsmyndigheten

Respekttrappan

”Respekttrappan” innehåller sju steg för mer inkluderande arbetsplatser. Med hjälp av verktyget kan du och din organisation ta enkla men stora steg mot en jämlik och respektfull arbetsplats. Det är helt gratis och med ett par snabba klick kan ni komma i gång redan i dag. Respekttrappan vill möjliggöra förändring genom attityd och medvetenhet kring inkludering och jämlikhet. När du påbörjar denna resa lovar du att delta med ett öppet sinne, att vara respektfull och nyfiken på dina egna och andras unika förutsättningar och sätt att vara. Vi är alla en del av de normer som vi vill förändra. Läs mer på respekttrappan.se.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!