Bli auktoriserad för byggnadsplåt och få exklusiva verktyg

För ett år sedan lanserade Plåt & Ventföretagen auktorisationen inom byggnadsplåt. En uppskattad fördel för de auktoriserade plåtslagerierna är tillgången till det exklusiva, specialframtagna material som underlättar vardagen betydligt.

Materialet består bland annat av instruktioner och mallar för projektstyrning, med information om kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Instruktionerna och mallarna är tänkta att användas när företagen skapar den projektstruktur som auktorisationen kräver och man får tillgång till detta efter att företagsledningen har gått den tvådagarskurs som inleder auktorisationen.

När företaget väl är auktoriserat får det också tillgång till de fördjupningsinstruktioner som Plåt & Ventföretagen har tagit fram tillsammans med plåtkonsulten Stefan Lardner och Svensk Byggtjänst. Fördjupningsinstruktionerna är en sammanställning av HusAMA-reglerna för byggnadsplåt, där olika delmoment finns beskrivna, tillsammans med hur de ska hanteras och tolkas. Det är enkelt att ta fram de moment som ingår i uppdraget och på så sätt få konkreta instruktioner för hur arbetet ska utföras. De ligger på nätet och nås genom en inloggning som företaget tilldelas efter auktorisationen.

Rickard Lindskog

– Dessutom finns här foton från viktiga exempel-case, 3D-illustrationer med mera. Verktyget är utformat för alla led i processen, framförallt för att förbättra kommunikationen mellan arbetsledning och den eller de plåtslagare som gör jobbet i fråga, säger Rickard Lindskog, ansvarig för auktorisationen vid Plåt & Ventföretagen.

Tanken med auktorisationen är att sätta fokus på utförandedelen. De företag som redan använder ett kvalitetsledningssystem –  till exempel ISO eller FR2000 – har antagligen ordning och reda på strukturen i arbetsgången och färdiga checklistor på vad som ska göras vid olika tillfällen. Auktorisationens arbetsberedningsverktyg är till för att sätta fingret på sådant som: Vilken färg ska det vara på plåten? Följer vi AMA, jobbar vi enligt beställarens krav?

– Auktorisationen är i hög grad till för beställarna. Den ska inge förtroende, höja kvaliteten på jobben och minska antalet fel. Följer man stegen i auktorisationens material så kommer antalet slarvfel och klagomål från kunder att minska. Det finns mycket att tjäna på att minimera felen, bland annat påverkar det lönsamheten positivt, säger Rickard och fortsätter:

– Målbilden är alltså att få fler företag som gör mindre fel och ÄR lite mer rätt. Vi kommer också att slå ett stort slag för auktorisationen på Nordbygg i april.

Om du vill auktorisera ditt företag så hittar du aktuella kurstillfällen under våren på Plåt & Ventföretagens hemsida. Fler kommer till hösten. På hemsidan finns också en lista med de företag som redan är auktoriserade.

Medlemsföretaget Ahlins Plåt i Stockholm är glada för att ha fått sin auktorisation för byggnadsplåt och använder flitigt det tillhörande materialet.

Leif Pettersson

– Auktorisationen är en bra grej för att höja kvaliteten och medvetenheten. Framförallt är det arbetsberedningsverktyget, som man får tillgång till efter auktorisationen, som vi använder, säger Leif Pettersson, vd på Ahlins Plåt.

Företaget är FR2000-certifierat sedan tidigare och vanan att arbeta med ett ledningssystem fanns alltså på plats.

– Ja, FR2000 går ju ut lite på det samma. Jag ser auktorisationens beredningsverktyg som ett annat ledningssystem, som är lätt att följa för både beställare och plåtslagerier. Speciellt nyttigt är det för dem som inte har FR2000.

De dokument som hör till auktorisationen används alltid i samband med att Ahlins påbörjar ett jobb och gör i ordning pärmarna för uppdraget. Därefter är det plåtslagarnas uppgift att följa planeringen och att utvärdera, berättar Leif och tillägger att det inte är särskilt jobbigt att auktorisera företaget, men att det ger många fördelar.

– Om alla plåtslagerier gjorde detta och arbetade med materialet som hör till, så skulle kvaliteten i hela plåtslageribranschen öka eftersom auktorisationen ger ett bra ledningssystem samt ordning och reda i alla dokument som krävs.

Få verkar känna till den nya auktorisationen för byggnadsplåt och kunderna har ännu inte frågat uttryckligen efter den. Men Ahlins skriver alltid till i anbud att de är auktoriserade, tillsammans med att företaget har FR2000-certifiering.

– Det visar att vi är seriösa, kunniga och kvalitetsmedvetna leverantörer av plåtslageritjänster, säger Leif.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Foto: Cecilia Nordström & Björn Petrén

 

FAKTA
Så här ser den logotyp ut som alla auktoriserade företag får använda på sina hemsidor, offerter, kläder, bilar med mera.

Läs mer om auktorisationssystemet här!

Klicka här för att se listan över företag som är auktoriserade enligt Auktorisation Byggplåt.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!