Bli certifierad ventilationsmontör – på nätet

Sedan 2006 har Plåt & Ventföretagens medlemmar kunnat certifiera sina ventilationsmontörer. Utbildningen var redan från början webbaserad, men nu sker också själva examen på nätet.

Certifierade ventilationsmontörer ger en ökad konkurrenskraft att möta kunders och myndigheters krav på kompetens. Som grund för certifieringen ligger det webbaserade utbildningsmaterialet ”Frisk luft. Det tar cirka 30 timmar att läsa in materialet och det kan göras var som helst, på dator eller padda.

Kravet är minst två års yrkeserfarenhet från allsidigt monteringsarbete av ventilationsanläggningar. Dessa två år i arbete ska ha utförts under de senaste fem åren. De som uppfyller kraven för att gå utbildningen, och anmäler sig, får en inloggning. Studierna kan delas upp över tid.

– Utbildningen är inte komplicerad, men man måste läsa på ordentligt för att klara provet. ”Frisk luft”-materialet används också i gymnasieskolan och är uppdelat i moduler. Det är teoretiskt och handgripligt på samma gång, säger Camilla Kjellsson, företagsrådgivare på Plåt & Ventföretagen i Växjö och ansvarig för utbildningen.

Vad får du lära dig?

Modulerna tar upp allt från hur en arbetsplats fungerar till varför ventilation är viktig, tillsammans med matematik för att kunna räkna ut flöden med mera. Entreprenadformer, lagar och regler, materiallära, kvalitetssäkring, ritningsläsning och framtidens ventilationssystem är andra exempel på innehållet i utbildningen. Montage, injustering, flödesmätning, egenkontroller, service och underhåll gås också igenom.

– Allt detta är sådant som man har nytta av när man ute och jobbar. Efter kursen kan du lätt räkna om, till exempel, rektangulära kanaldimensioner till runda och du vet vad som gäller för ventilation i stort och smått, säger Camilla.

”Efter kursen kan du lätt räkna om, till exempel, rektangulära kanaldimensioner till runda och du vet vad som gäller för ventilation i stort och smått.”

När ”eleven” har gått igenom kursmaterialet och känner sig redo, anmäler hen sig till Camilla för att göra provet. Provet sker tillsammans med Camilla på Teams och det enda som krävs är en dator eller padda med högtalare och kamera. Miniräknare är tillåten.

Det finns ett antal varianter av provet, så att ingen ska kunna avslöja vilka frågor som kommer. Samtliga utgår dock från ”Frisk luft”. Under två timmar ska 50 flervalsfrågor eller singelvalsfrågor besvaras och kravet för att bli godkänd är 70 poäng av 100 möjliga.

Utbildningen och provtillfället kommer enbart att hållas på distans, även efter coronapandemin.

Gäller i fem år

Efter godkänt prov ansöker man om certifikat hos Incert med hjälp av en länk. Certifikatet är giltigt i fem år, men villkoret är att man årligen intygar att man har varit yrkesverksam under året som gått.

– Certifikatet är ett bevis på att du kan ventilation också på ett mer teoretiskt plan. Företaget visar att det har kunnig personal och certifieringen kan vara en fördel i upphandlingar, säger Camilla.

”Företaget visar att det har kunnig personal och certifieringen kan vara en fördel i upphandlingar.”

Certifiering passar bäst för ledande montörer. Men alla kan ha nytta av utbildningen eftersom utbildningsmaterialet är så brett, tillägger hon.

Hittills i år har Camilla registrerat två digitala utbildningar, med påföljande digitala prov. Återkopplingen från dem som har deltagit är bland annat: ”Det förenklade processen att kunna göra provet på distans.”

Utbildningen och provtillfället kommer enbart att hållas på distans, även efter coronapandemin.

– Det är tidsbesparande för både medlemmar och den som sitter provvakt, säger Camilla som än så länge är ensam om den uppgiften inom Plåt & Ventföretagen.

Text: Susanne Ringheim Kilje
(Artikeln publicerad i PVMagasinet #5.2021)

 

Certifierad ventilationsmontör

Totalt har 147 certifikat utfärdats till och med april 2021. På Plåt & Ventföretagens webbplats hittar du mer information om certifieringen, såsom kravspecifikation, instruktioner och en matristabell över kunskapsprovet.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!