Blomstrande installationsverksamhet i klassisk bandystad

Ett par veckor in på år 2023 var Blomquist Ventilation i Bollnäs redan fullbokade med jobb för hela året. Det ger företaget en grundläggande trygghet i en tid som för övrigt präglas av en rad osäkra faktorer, omöjliga att påverka. Öppenhet, ärlighet och duktig personal förklarar framgången.

Blomquist Rör grundades i mitten av 1980-talet. Verksamheten bestod av rörjobb och försäljning av värmepumpar. På 1990-talet tillkom kylteknik på programmet. Ventilationsdelen startade i liten skala 2011 men det var först 2014, i och med den nuvarande filialchefen Peter Perssons tillträde, som ventilationsjobben tog fart på allvar. Peter hade med sig ett gediget ventilationsförflutet från bland annat YIT och ABB.

Sedan dess har Blomquist Ventilation AB växt från ett par anställda och 3,5 miljoner i omsättning till dagens 28 miljoner och 11 anställda. En annan viktig förändring är att hela Blomquistgruppen, bestående av de tre separata aktiebolagen för kyla, värme och ventilation, sedan hösten 2021 är en del av Instalcokoncernen.

Peter Persson konstaterar förnöjt att man redan är fullbokade för hela 2023.

– Vi har stora jobb inbokade och därför känner jag mig trygg, trots orostiderna.

Staffan Fröjd passar in en rörböj under överinseende av arbetskompisen Magnus Eklund.

Mest jobb i Hälsingland

Ett av dessa större jobb som pågår för fullt är ombyggnationen av Bollnäs Folkhögskola, där Blomquist svarar för ventilationsdelen. Jobbet är på 12 miljoner kronor och kommer att pågå i två år framåt. Dessutom är bygget av en ny skola, Renshammarskolan, på väg att starta, med ett kontrakt för Blomquist värt 13 miljoner kronor.

Ett annat stort jobb som nyligen har avslutats är nybygget av en Ica Maxi-butik i Bollnäs. Det var en totalentreprenad för Blomquist Ventilation.

Det geografiska verksamhetsområdet är i huvudsak begränsat till Hälsingland, dock med ett undantag för den härjedalska fjällvärlden. Den kraftiga expansionen av turismen och antalet fritidshus i området har nödvändiggjort bygget av ett nytt reningsverk i Funäsdalen.

– Det är hårda krav på just reningsverk. Vi byggde om reningsverket här i Bollnäs och det var nog därför som vi fick jobbet i Funäsdalen. Men vi har även gjort många andra jobb i det området. Problemet för byggarna där uppe är att det inte finns några lokala ventilationsfirmor. Det är Östersund eller Bollnäs som är alternativen. När våra bilar är där uppe blir vi nerringda.

Peter Persson betonar betydelsen av det entreprenadavtal som man har med Bollnäs kommun och som löper på tre plus ett år.

– Kommunen köper väldigt mycket tjänster av oss, avtalet betydde tre miljoner för oss under fjolåret. En fördel för kommunen är ju att Blomquist även har avtalet på rörsidan, eftersom den håller till i samma hus som ventilationsavdelningen.

Bandy och Bollnäs hör intimt samman. Blomquist Ventilation har haft totalentreprenad på den nyligen invigda bandyhallen. Ett inte helt okomplicerat uppdrag. Foto: Andreas Sonesson, Bollnäs Bandy

Bandyhallen – en utmaning

Att överhuvudtaget nämna orten Bollnäs utan att komma in på ämnet bandy är omöjligt. Blomquist Ventilation har haft totalentreprenad på bygget av den nyligen invigda bandyhallen, som rymmer 3 500 åskådare. Och det var en utmaning, berättar Peter Persson.

– Det måste vara rätt luftfuktighet och temperatur. Det hände under provperioden att en tilluftsfläkt till avfuktningsaggregatet stannade och då kom det dimma upp från isen. Vi har även en värmeåtervinning på avfuktningsaggregatet. Blir det för varmt i hallen har vi ett frånluftsaggregat som kopplas in, och så öppnas ett tilluftsspjäll som tar in luft utifrån.

Från problemet med dimma i bandyhallen är steget inte långt till de större orosmoln som finns för företaget och branschen. Peter Persson nämner Putins krig i Ukraina samt leveranstiderna, som fortfarande är ett bekymmer.

– Men jag tycker ändå att hela marknaden har anpassat sig väldigt bra både under och efter pandemin. Visserligen blir det många stopp på byggena på grund av att leveranstiderna inte kan hållas, men ändå är det ingen som gnäller eftersom alla vet hur situationen är. Alla försöker anpassa sig till varandra och därför kan jobben flyta på rätt bra ändå.

Magnus Eklund passar in en rördel. Jobbet uppe på vinden är tungt, trångt, bökigt och dammigt.

Sviktande marknad

Ett orosmoment på lite längre sikt är att antalet förfrågningar har minskat, vilket är ett säkert tecken på en sviktande marknad. Peter Persson nämner som exempel att de kommunala bostadsbolagen i Bollnäs och Ovanåker har skrinlagt planerade bostadsbyggen på grund av att det blir orimligt höga kvadratmeterpriser på lägenheterna.

– Dessutom är jag lite orolig för vad som händer med löneutvecklingen. För att inte tala om materialkostnadsökningarna. En rulle isolering har på två år ökat i pris från 350 till 1100 kronor.

Kan ni kompensera er fullt ut för alla kostnadsökningar gentemot era kunder?

– Jag har varit med länge och kan min juridik. Därför har jag på alla våra större jobb lyckats få igenom indexregleringar utöver det normala, vilket också Instalco har berömt mig för. Annars hade vi gått miste om miljoner.

Instalco köpte hela Blomquistgruppen i oktober 2021? Vad har det inneburit?

– För montörerna endast att de har fått nya kläder som det står Instalco på. För mig har det inneburit mer administration, mycket tid framför datorn och en massa möten. Eftersom vi är nya i Instalco så har vi inte riktigt fått in de nya rutinerna ännu.

Några fördelar?

– Eftersom de tidigare ägarna var på väg att avveckla företaget var förstås Instalco ett bra bolag att bli uppköpta av. En fördel är att vi kan få bättre rabatter på våra inköp än tidigare. Instalco har ju en inköpsansvarig som kan kriga med leverantörerna. Ytterligare en fördel märktes under pandemin. Vi fick mycket hjälp med hur vi skulle agera mot kunder. Och onekligen kan det ha juridiska fördelar att kunna luta sig mot en stark ägare.

Tre bolag eget liv

De tre separata bolagen i Blomquistgruppen lever vart och ett sitt eget liv. Blomquist Ventilation AB sköter sig självt fullt ut och rapporterar enbart till Instalco.

Det märks att Peter Persson är mycket stolt över sin personal, de nio ”gubbarna” och den enda kvinnan.

– Hela min stab är enormt duktig. Därför får vi också många jobb som ingen annan vet om. Det är allehanda industrier som ringer och vi har ingen konkurrens alls. Men vi är medvetna om att om vi gör ettusen bra jobb och sedan ett dåligt så är det ryktet om det dåliga som sprids. Öppenhet och ärlighet är vårt motto i alla lägen, och då ingår även att kunna tacka nej till jobb. Tackar du ja och sedan inte hinner med jobbet i tid blir du bara osams med kunden. Men vi sorterar givetvis bland våra kunder. De som vi har mycket jobb åt kommer först på tur.

Söker ni folk just nu?

– Vi skulle behöva ytterligare en servicetekniker, men den personen måste vara styr- och reglerkunnig. Vi har provat några stycken men tyvärr så har det inte fungerat. Du ska kunna ha många bollar i luften samtidigt som servicetekniker, säger Peter Persson och fortsätter:

– När det är kallt ute blir vi nerringda för då fungerar ingenting, och är det varmt ute så blir vi nerringda av samma skäl. Ofta handlar det om industrier. Alltför många industriföretag lagar med tejp och ståltråd ända tills det blir ohållbart, och då ringer man oss. Man vill i det längsta undvika att byta ut grejer, utan det ska lappas och lagas i det oändliga.

Blomquist Ventilation samkör mycket med gruppens rör- och kylavdelning i samma hus.

– Det blir enkelt och naturligt för beställaren och även för oss eftersom vi sitter här alldeles intill varandra. Det är praktiskt och kunden kan få ett bättre pris. Vi behöver heller inte skicka så många gubbar. Det brukar räcka med en från varje avdelning så hjälps de åt.

Nyligen har nybygget av en Ica Maxi-butik i Bollnäs avslutats. Det var en totalentreprenad för Blomquist Ventilation.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!