Bortom det traditionella plåtslageriet

Fram till 2006 var LW Sverige AB ett traditionellt plåtslageri. Samma år breddade de sitt erbjudande till tätskikt och att montera fasader. I dag är de i stort sett ensamma om att jobba så brett som de gör, där fokus ligger på att effektivisera arbetet i projektprocesser, minutiösa förberedelser och tillverkning av prefabricerat material i egna verkstäder.

– Det är LW i ett nötskal – att konstant ifrågasätta hur vi gör saker i dag – så att vi kan förändra i morgon, säger Morgan Lefvert, en av två affärsområdeschefer på LW.

På plats i LW Sverige AB:s nya lokaler i Älta industriområde, sydost om Stockholm, är det tydligt att snittåldern på de cirka 40 anställda på kontoret är låg – drygt 30 år. De kan snabbt beskrivas som förändringsbenägna unga människor som samtidigt har fått tillräckligt med erfarenhet för att kunna ha perspektiv. Krydda det med en vd med lång erfarenhet som brinner för förändring och som villigt delegerar till engagerade och kompetenta medarbetare.

– Allt grundar sig i vd Magnus Lefverts vilja att effektivisera företagets arbetsprocesser, där utmaningen ytterst är att effektivisera produktionen. En stående fråga är: Hur kan vi göra allt lite snabbare än tidigare? säger Mattias Jönsson, affärsområdeschef.

Projektprocesserna

Företagets projektprocesser ser egentligen snarlika ut i grunden men förändras beroende på projektens storlek. I projektprocesserna deltar alltid projektledarna och ansvariga arbetsledare.

– Vi går igenom de steg som krävs i något som vi kallar för mockups. För att hitta enhetstider bygger vi upp testväggar. Då ser vi hur enhetstiderna förändras vid olika moment utifrån hur vi arbetar. Det får alla att känna ett lugn och en trygghet i att nu vet vi hur lång tid det tar. Vi tittar så klart också på tidigare erfarenheter av liknande projekt, berättar Morgan Lefvert.

Personalstyrkan

För att få rätt sammansatt personalstyrka och för att klara produktionstoppar ser LW alltid till att ha en kärna med cirka 60 procent egen personal och oavsett var projekten är geografiskt i landet fyller de på med 40 procent underentreprenörer.

Den generella inställningen hos LW är ”rätt man på rätt plats” och att ”ingenting är för svårt”. Om förutsättningarna är de rätta så lär sig alla det jobb som de ska utföra. Något som sedan appliceras i organisationen. Oavsett om det är plåtslageri på taken eller om det är plåt-, glas-, träfasader eller något annat.

Ytterligare fördel med att ha både ha tak och fasad betyder att LW kommer in tidigt i projekten. Det betyder att de får en lång förberedelseprocess.

– Och vi får tid att tänka, modulera och göra våra tester. Av det skälet har vi inte det problem som många kolleger har som hamnar i onödig stress på grund av tidsbrist. Det ger oss också mer tid att säkerställa att få hem materialet i tid. Därför är vi sällan intresserade av att göra jobb där förutsättningarna är dåliga och mer tidspressade, säger Morgan Lefvert.

Tillverkning och material

Normalt sett utför LW kassettillverkning och paneler med mera i sin egen verkstad i Älta industriområde och i Estland byggs det färdiga element. LW använder även underentreprenörer som stöttar dem i produktionen. Färdiga profiler köps oftast in.

LW jobbar med i stort sett alla materialleverantörer som är tillgängliga i Sverige. Vilket är ett sätt att hela tiden vara oberoende av leverantör.

– Det särskiljer oss väldigt mycket från andra, eftersom det är betydligt vanligare att hålla sig till en leverantör. Jo, det händer att leverantörer blir sura för att de tycker att vi inte är trogna. Men det är ju business. Och i slutänden handlar det ju om att ge en billigare produkt till slutkunden, förklarar Morgan Lefvert.

– Det som är roligt med oss, framför allt när man tittar på allabolag.se, är att det tydligt går att se att vi har gjort ett generationsskifte. Vi har haft två ganska tunga år, där jag och Morgan har drivit verksamheten med Magnus som ett stort stöd. Han har verkligen exponerat oss för alla svårigheter, men också alla möjligheter, som finns och vad det innebär att vara ansvarig för en hel produktionslina. Vi har naivt sprungit på ganska många svårigheter som vi har lärt oss av på vägen, säger Mattias Jönsson.

Arbetskraft och avtal

LW anlitar främst utländsk arbetskraft, för att företaget anser att deras arbetsmoral generellt sett är mycket hög. LW understryker att företaget är med i fem byggfack, bland annat Byggnads.

– Det är superviktigt för oss att följa alla avtal eftersom vi är ett namn utåt. Om vi inte skulle följa avtalen hade det inte alls sett bra ut, säger Morgan Lefvert.

Några andra faktorer som LW prioriterar är att få alla anställda och underentreprenörer delaktiga i projekten. Morgan och Mattias är eniga om att delaktighet skapar engagemang och därmed effektivare projekt.

Delegera arbete

– Det kräver mod som ledare att våga och vilja delegera. Men för att få till en förändring måste ledaren ifrågasätta hur allt görs i dag och sedan förändra det som behöver förändras. Och var inte rädd för att det kostar lite här och nu, för att du behöver lägga fler timmar på att se över verksamheten. För i slutänden kommer det att generera bättre avkastning eller vad man nu är ute efter. Det handlar om att frigöra tid för sig själv för att kunna lägga det på något mer värdefullt, berättar Morgan Lefvert.

Mattias Jönsson fyller i:

– En timmes förlust på bygget är en timme rakt ur fickan, så det är där vi måste lära oss att kontrollera. Hur vi bygger i framtiden, hur vi kommer att utveckla det är att förändra hur vi spenderar tiden på byggena. Kan vi minska den så minimerar vi riskerna i projekten.

– Om vi kan producera mer i en fabrik som sker i en kontrollerad miljö i stället för att göra allt på byggena – då tappar vi inte onödig tid när det snöar, regnar eller blåser mycket. Logistiken är minst lika viktig och ännu viktigare när du prefabricerar mot om du gör allt på plats. I vilken ordning kommer materialet ut till byggena och hur läggs det ut? fortsätter Morgan Lefvert.

Miljöpolicy

LW har också en ny miljöpolicy. I ett första pilotprojekt dokumenterar de klimatavtrycket för aluminiumkassetter på en fasad. I projektet räknas allt in: tillverkning av materialet, transporter, montering med liftar med mera. LW har kopplat projektet till ett partnerskap med ett bolag som klimatkompenserar koldioxidutsläppen. I framtiden har LW den målbilden för alla projekt.

– På lång sikt är det svårt att säga var vi kommer att befinna oss, men vår plan är att vi inom fyra år ska dubbla verksamheten gällande omsättning och organisation. Vårt primära mål är att utveckla hur vi jobbar och ifrågasätta den metodik som vi använder i dag. Det vi egentligen gör är att vi ska minimera timmar på plats på byggarbetsplatsen, för det är där man oftast blöder, säger Morgan och Mattias gemensamt.

 

Fakta LW Sverige AB
• LW grundades 1987 av Magnus Lefvert, hans bror Johan Lefvert, deras pappa Lars Lefvert och den gemensamma vännen Bengt Westerlund. Därför heter firman LW Plåt (Lewerth Westerlund), där i dag Magnus Lefvert är vd och ensam ägare.
• Som mest har LW haft 170–180 anställda. Nu är det 130 anställda plus många underentreprenörer som stöttar vid montagejobben.
• 2021 omsatte företaget 250 miljoner kronor.
• LW gör alla typer av fasader, glas, tegel, puts, trä och är antagligen ensamma om att jobba exakt så brett i Sverige. Affärsidén är i korthet att göra ett vädersäkrat klimatskal till kunden som ansvarar för stommen.

Exempel på jobb som LW Sverige AB har utfört:
Waterfront, rostfria fasader i olika fabrikat.
Mall of Scandinavia, ACP-paneler.
Höghusen på Liljeholmskajen, fyra olika fabrikat på materialen.
Danderyds nya akutbyggnad, prisat jobb i obehandlad aluminium 2020.
Stadshuset och Oscarsteatern, traditionell koppartäckning.
Kulturkvarteret i Örebro, ACP-paneler.
Sigfridsborgsområdet i Älta: Bandtäckning, rena montagejobb med 10 000-tals kvadrat.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!