Bostadsbolag bygger inte för framtidens värmeböljor

Om utsläppen av växthusgaser fortsätter i dagens takt kommer vi känna av allt fler och längre värmeböljor i framtiden, vilket ökar behovet av svala lägenheter. Men få bostadsbolag gör anpassningar för det.

SVT Nyheter har tillsammans med tidningen Hem och hyra varit i kontakt med över 50 kommunala bostadsbolag i Skåne, Halland, Kronoberg och Kalmar län, och frågat om man anpassar sina lägenheter för en framtid med fler värmeböljor och ett ökat kylbehov av bostäder. Värmeböljan sommaren 2018 beskrivs av många kommunala bostadsbolag som SVT talat med, som ett uppvaknande. Och beräkningar från Folkhälsomyndigheten visar på en överdödlighet den sommaren, framför allt bland äldre i befolkningen.

Men trots det säger mer än hälften av bolagen att de inte gör några anpassningar i sina byggprojekt eller renoveringar för att möta framtidens värme.

”Nästa år kommer vi att ta fram en plan för att klimatanpassa, bland annat för att hantera värmeböljor.”

– Vi har mest jobbat med omställningsbiten, men kommer nästa år ta fram en plan för att klimatanpassa, bland annat för att hantera värmeböljor, säger Ida-Sara Andrén, hållbarhetsstrateg på Kalmarhem till SVT.

Flera kommuner gör delvisa anpassningar – som att man allt mer använder sig av kylande byggmaterial, solskyddsfönster, skuggande växter eller bättre ventilation. Men bara tre av bolagen säger att de jobbar aktivt med flera olika metoder – både i nybyggnation och när de renoverar. Det är Halmstad, Tingsryd och Lund.

Bilden bekräftas av forskare som SVT talat med och organisationen Sveriges allmännytta.
Många kommunala bostadsbolag är med i Allmännyttans klimatinitiativ där man hjälper varandra att minska sin klimatpåverkan och göra klimatanpassningar för att minska effekter av till exempel torka och översvämningar.
Men i frågan om att anpassa byggnader till framtidens värmeböljor har de inte kommit lika långt. //

Se mer kring granskningen i klippet på svt.se. 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!