Bostadsministern i möte med Plåt & Ventföretagen

Plåt & Ventföretagens vd, Johan Lindström, och förbundsordförande, Jörgen Rasmusson, fick nyligen möjlighet att samtala med bostadsminister Johan Danielsson. Kreativa problemlösningar när det gäller personalbristen, ett utvidgat ROT-avdrag samt återbruk i byggprocessen var några av de ämnena som togs upp.

– Det var ett kort men mycket effektivt och konstruktivt möte. Jag tycker att det blev ett bra samtal om en del av de hinder för tillväxt som många av våra medlemsföretag ofta drabbas av, säger Jörgen Rasmusson och tillägger:

– Mötet avslutades med en överenskommelse om ett nytt möte med Johan Danielsson senare i vår, då vi ska få en uppföljning kring på vilket sätt bostadsministern har tagit våra synpunkter vidare.

Ett av ämnena som togs upp under mötet var den stora bristen på utbildad personal. Johan Lindström lyfte upp det pågående branschskoleförsöket som en nödvändig politisk satsning, som redan har gett resultat.

Branschskoleförsöket bör fortsätta

– Gymnasieskolor med inriktning på bygg och andra yrkesprogram läggs ned på löpande band av politiska och ekonomiska skäl. Detta trots att Sverige i dag saknar cirka 5 000 plåtslagare och ventilationsmontörer, sa Johan Lindström.

Förbundets skola i Katrineholm, PVF Teknikcentrum, ingår i branschskoleförsöket som har varit mycket framgångsrikt

”Branschskoleförsöket hjälper oss att vidareutvecklas och utöka, och att fortsatt kunna vara en förebild för ännu fler branscher och bristyrken. Testperioden bör därför fortsätta efter utgångsperioden.”

– Branschskoleförsöket hjälper oss att vidareutvecklas och utöka, och att fortsatt kunna vara en förebild för ännu fler branscher och bristyrken. Testperioden bör därför fortsätta efter utgångsperioden, 2023, eftersom den annars blir för kort för att vi ska kunna få fram ett fullständigt resultat. Det bästa skulle vara att göra försöket permanent, fortsatte Johan Lindström.

– Jag vet att det är en stor fråga och att de flesta hantverksyrken brottas med samma problem. Även den fackliga sidan är intresserad av vi får fram arbetskraft till yrken inom byggbranschen, så det här tar jag med mig, svarade Johan Danielsson.

Lärlingssystemet behöver ses över

– Vi tror också på att lärlingssystemet i byggsektorn behöver ses över. Det måste till exempel gå att slussa in arbetskraft via ett lärlingssystem på ett mer effektivt sätt. Inte minst med tanke på att arbetslösheten är hög just nu och att våra medlemsföretag erbjuder välavlönade arbeten, säger Jörgen Rasmusson.

”Det måste till exempel gå att slussa in arbetskraft via ett lärlingssystem på ett mer effektivt sätt.”

Ett annat ämne som avhandlades under mötet med bostadsministern var en utveckling och utvidgning av rotavdraget. Ett förslag från Plåt & Ventföretagens sida är att systemet ska omfatta fler grupper, som till exempel boenden i hyresrätter och i bostadsrättsföreningar. Samt att avdraget ska ge möjlighet till klimatsmarta renoveringar som möjliggör energibesparingar, exempelvis genom förbättrade och mer energieffektiva ventilationssystem.

Återbruk lämpligt i ”vår” bransch

Den sista punkten på agendan var hållbart byggande. Jörgen Rasmusson nämnde bland annat att både plåt- och ventilationsbranscherna lämpar sig för återbruk av byggmaterial.

Johan Lindström fyllde på:

– Den nya lagen om klimatdeklarationer är på många sätt bra. Men det är viktigt att de föreslagna gränsvärdena inte missgynnar lösningar vars klimatnytta betalar sig i användningsskedet och slutfasen, eftersom vi annars riskerar målkonflikter mellan lågt klimatavtryck och lägsta klimatavtryck sett över byggnadens beräkningsperiod. Gränsvärden bör därför baseras på livscykelberäkningar som omfattar byggnadens alla delar samt dess hela livslängd. //

 

FAKTA Branschskoleförsöket
PVF Teknikcentrum är en av de tio skolor som har valts ut att delta i Skolverkets försöksverksamhet med branschskolor. Satsningen innebär att utvalda branschskolor kan sluta avtal med skolhuvudmän, och att skolhuvudmännen därmed kan söka statsbidrag för kostnaderna som det innebär att skicka elever till en branschskola.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!