Bra ventilation kan bidra till minskad smitta

Allt vi gör som individer, tvättar händerna, håller fysiskt avstånd, är hemma när vi är sjuka, medverkar till minskad smittspridning. Till det kan vi också addera bra ventilation, framför allt i byggnader som samlar människor.

Förra året exploderade litteraturen fullständigt på temat smittspridning, kopplat till inomhusluft. Det här projektet gav Lars Ekberg möjlighet att gå igenom och sammanfatta en hel del av det publicerade materialet inom området, framförallt det om vilka faktorer som inverkar på smittspridning inomhus, till exempel luftfuktighetens inverkan.

– Ett viktigt råd är att säkerställa att ventilationen fungerar enligt gällande myndighetskrav. Det är jättebra att öppna fönstret och vädra ut framför allt i lokaler som används av många människor, säger Lars Ekberg, adjungerad professor i inneklimatteknik på Chalmers.

”Ett viktigt råd är att säkerställa att ventilationen fungerar.”

– Fastighetsägare bör anstränga sig för att skapa ventilation som fungerar som den ska.

En bra tumregel är att varje person i en lokal behöver åtminstone 10 liter ventilationsluft per sekund.
– Det som kräver lite extra är ventilationen i exempelvis affärslokaler eller vårdcentraler. Det vill till att det finns en kunnig person som vet vad som anses vara bra och hur funktionen ska kontrolleras. Det är inga konstigheter, men man måste kunna ventilationstekniken och veta hur den fungerar tillsammans med bygganden och verksamheten som ett system. Så det kan behövas en kompetenshöjande insats.

De förslag till åtgärder Lars Ekberg ger återfinns i rapporten ”Nordic collaboration to reduce transmission of viral disease in indoor air”. Rapporten innehåller också en beräkningsmodell avsedd att vara ett hjälpmedel vid riskbedömningar. Den sammanfattar också råd och riktlinjer både från myndigheter och branschorganisationer i Sverige och internationellt. //

Läs mer på chalmers.se.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!