”Bredd, personkemi och eget ansvar gör oss starka”

Medarbetarna på medlemsföretaget Styr & Regler Ventilation AB i Södertälje har stor frihet och får ta mycket eget ansvar. Bra personkemi är en förutsättning för att bli anställd här.

Styr & Regler Ventilation AB projekterar och installerar luftbehandlingssystem för ny- och ombyggnad och tar hand om eftermarknaden med hjälp av egen servicepersonal. Företaget ägs och drivs sedan 2020 av Eric Söderström och Adam Jonsson. Det finns också en tredje delägare, som inte är involverad i den dagliga driften.

– Vi tog över precis före pandemin. Det var en brant inlärningskurva, där vi som flest var nio medarbetare. Men vi har en stor och lojal kundbas och vi utför allt från servicearbeten, injusteringar och OVK till mindre ombyggnationer och rotjobb, säger Adam Jonsson.

Samtliga typer av entreprenader inom luftbehandling är välkomna. Det har lett till att Styr & Regler Ventilation AB har både stora och små uppdrag från olika typer av kunder. Företaget bistår under hela processen från konstruktionshandlingar till färdig anläggning och alla konstruktioner CAD-ritas. Det är fullt upp att göra, så fullt upp att Styr & Regler Ventilation har nyrekryterat och dessutom söker fler medarbetare.

– I dag har vi sex anställda, varav en på halvtid inom administration. Eric och jag hjälps åt i det dagliga. Jag har ett slags huvudansvar för servicesidan och Eric för entreprenaddelen, säger Adam.

Numera blir det många administrativa uppgifter för delägarna Adam Jonsson och Eric Söderström. Men de är också gärna ute på jobb eftersom de inte vill tappa känslan av det praktiska arbetet. Här tillsammans med Riitta Jonsson.

Hoppas på ett bra 2024

Ägarna menar att det egentligen är för tidigt på året för spådomar, men tror på ett riktigt bra 2024 utefter orderingång och en förhoppningsvis stigande konjunktur.

Utan tvekan har de satsat på ett brett koncept. Det går ut på att sälja kompletta ventilations- och komfortsystem, styrsystem och anläggningstillbehör och ansvara för upphandling och installation, intrimning och justering av luft och värmemängder, för att i nästa skede ta hand om anläggningarna på bästa ekonomiska sätt.

– Vi är små men väldigt breda och vi har ett inarbetat namn. Vi låter medvetet våra medarbetare ta mycket eget ansvar och ger dem också en stor frihet. Det tror vi är nycklar till framgång, säger Adam.

– Vi låter våra medarbetare ta mycket eget ansvar och ger dem också en stor frihet. Det tror vi är nycklar till framgång, säger Adam Jonsson.

Mer persontid än tidigare

Kunderna är större byggbolag, bostadsrättföreningar, servicekunder och privatpersoner. De olika kundgrupperna kräver olika perspektiv, där den största skillnaden ligger i planeringen.

– Stora kunder har strikta tidsplaner. Fler hyresgästanpassningar och marknadens ökade intresse för energieffektivisering har lett till att det går åt mer persontid nu än tidigare. Jag tror ändå inte att alla förstår fullt ut hur mycket man kan spara bara genom att byta fläktar. En sådan åtgärd betalar sig på två till fem år, säger Eric.

Marknadsföringen av företaget sker genom annonser i söktjänster, via kontakter, genom medlemskapet i Plåt & Ventföretagen och med reklamplats hos lokala organisationer. QR-koder som leder till webbplatsen sätts upp hos servicekunder och sociala medier hjälper till i profileringen.

– Vi är bra på att sälja in oss själva och brukar få höra att vi är duktiga och ger ett bra intryck. Eftersom vi är så breda kan alla på företaget förmedla mycket om många saker. Montörerna är klippor på det som de utför och servicemontörerna klippor på det de gör. Det gör oss till the A-team, säger Adam.

– Jag tror inte att alla förstår fullt ut hur mycket man kan spara bara genom att byta fläktar, säger Eric Söderström.

Miljöhänsyn blir allt viktigare

Under 2023 hade Styr & Regler Ventilation AB många förfrågningar och diskussioner om återbruk.

– Återbruk och miljötänkande blir alltmer aktuellt. Fler företag utarbetar miljöpolicyer och kommunerna har sådana sedan länge. Generellt har allting blivit bättre, från sorteringen på byggarbetsplatser till fler och bättre certifieringar, säger Eric.

Att byta fläktar är antagligen den bästa miljöåtgärden inom ventilation just nu, menar han. Det är fort gjort och genererar stora miljövinster snabbt. Höljena på gamla ventilationsaggregat är det sällan fel på, vilket betyder att de kan återbrukas. Men när det kommer till sådant som ventilationsdon och ventiler är återbruk inte självklart.

– Ventiler och don går ibland att putsa upp och återanvända, men det tar tid att plocka ner och göra rent. Det kan bli dyrt. Vinsten beror på vilka åtgärder som krävs och på möjligheten till återbruk utifrån sådant som täthetsklasser.

Miljöcertifieringar är ofta projektbundna och ventilationsbranschen använder generellt mycket plåt. Överbliven plåt som inte går att återbruka går till återvinning. Aggregat som kan användas igen vid ombyggnationer sparas på lagret.

– Så det är ganska enkelt för oss. Snickare använder ju fler material och måste sortera mer, säger Adam.

Uppskattad omväxling

Att tänka till och diskutera, finurla lite och utmana sig själv är det som gör jobbet roligt, tycker Eric. Innan han tog över företaget var han montör och Adam var servicetekniker.

– Adam och jag har administrativa uppgifter numera, men vi är också ute på jobb. Jag uppskattar variationen – ena dagen är det tio minusgrader, andra dagen kryper du i trånga utrymmen eller tänker energibesparingar. Jag vill nog aldrig sluta skruva, det är också mycket lättare att räkna på jobb när du är van att vara ute i jobb. Man blir ödmjuk och up-to-date, säger Eric.

Även Adam uppskattar det variationsrika jobbet och ger ett exempel: en gammal fastighet hyresgästanpassades till restaurang, något som ledde till kreativa lösningar på plats och många specialanpassningar.

– Allt blir inte som på papperet. Det kan vara kul, men samtidigt stressigt om det är ont om tid. När man har löst det hela känns det däremot väldigt trevligt, säger Eric och Adam instämmer.

En känd sanning är att en arbetsplats måste vara samspelt för att fungera bra. Gruppkänsla är en viktig faktor. Därför har Eric och Adam helt från första dagen som ägare haft en viktig regel:

– Vem som än kommer in som ny så ska han eller hon gå ihop med den befintliga gruppen. Kemin med de andra på jobbet är minst lika viktig som att du är extremt bra på det du gör, säger Eric.

– Jag vill nog aldrig sluta skruva, det är också mycket lättare att räkna på jobb när du är van att vara ute i jobb, säger Eric Söderström.

Frihet under ansvar

Att ge alla på företaget mycket ansvar och samtidigt stor frihet är en annan viktig del av en fungerande arbetsplats.

– Om vi kan ge ansvar och personen i fråga kan ta det ansvaret så har vi inga problem med friheten. Frihet och ansvar går hand i hand. Det är mer ordning nu än när jag var servicetekniker, haha. Serviceteknikern har sina listor och sköter dem på ett sätt som fungerar för honom. Vi får definitivt ett bättre slutresultat med frihet under ansvar.

Föga förvånande så finns den enda kvinnan på företaget inom löneadministrationen och hon jobbar halvtid.

– Under alla mina år i branschen har jag bara sett en enda kvinna som arbetar som montör eller servicetekniker, säger Eric.

Adam tillägger:

– Det vore bra om det fanns kvinnor i yrket och jag tror att en jämnare könsfördelning är på väg till andra yrken. Men, tyvärr, eftersom nästan inga personer över huvud taget söker jobb inom ventilation och jobbet är mansdominerat så innebär det automatiskt noll tjejer in.

Var är de unga?

Att det är få sökande till ventilationsbranschen förvärras av att rekryteringen av unga är svår. I vintras spelades en musikvideo in för att locka unga att jobba med ventilation, men Adam märker ingen förändring ännu i attityden till yrket hos de unga.

– Det är svårt att få tag i ungdomar. De som går yrkesskolor väljer andra hantverksyrken som rörmokare och plåtslagare.

Ventilationsbranschen har ingenting som motsvarar exempelvis branschreglerna Säker vatteninstallation eller auktorisationen Trygg plåt. Adam tror att det kan vara en anledning till att ventilation har lägre rang.

– Ingen kräver en certifierad ventilationsmontör i upphandlingar. Men alla är certifierade hos oss.

– När det inte finns några riktiga, påtagliga krav blir lönen lägre än för andra yrkesgrupper. Ventilation är inte så glorifierad, men oerhört viktig. Den blir dessutom allt viktigare, med tanke på behovet av energibesparingar, ren luft och minskade driftkostnader, säger Eric.

Båda skulle gärna se att det ställdes högre krav på yrket. En början är att alla beställare begär att en certifierad ventilationsmontör ska utföra jobbet.

– Jag vet inte varför folk tror att vem som helst kan fixa ventilationen. Det finns ju täthetskrav, brandklasser med mera att följa och vi rättar inte sällan fel som andra yrkesgrupper har gjort. Om det blir rätt från början tjänar alla på det, säger Adam.

När Styr & Regler Ventilation tar sig an en totalentreprenad innebär det att de ställer en garantitid, med servicebesök och uppföljning. I dessa fall är målet att samma person som har monterat följer upp kunden.

– Det är en stor fördel för slutkunder. Likaså att vi erbjuder serviceavtal efter garantitiden med full koll på anläggningen, säger Adam.

– Det är viktigt med högt i tak för nya idéer eftersom det leder till förbättringar. Att säga ’så har vi alltid gjort’ är förkastligt, säger Adam Jonsson.

Aldrig ”så har vi alltid gjort”

Företaget är fortfarande relativt litet och har inte hunnit utforma policyer eller regler för allt.

– Men vi har väldigt öppna diskussioner om allting. Jag tror att om vi var fler kunde det behövas tydligare riktlinjer. Oavsett är det viktigt med högt i tak för nya idéer eftersom det leder till förbättringar. Att säga ”så har vi alltid gjort” är förkastligt, säger Adam.

Varje måndag hålls möte för alla på företaget med syftet att inkludera och informera. För att balansera arbete och avkoppling samt stärka sammanhållningen försöker de två delägarna hitta på så mycket roligt som det hinns med. Ölprovning, kryssning, städdagar med grillning och lekar är exempel på aktiviteter som har genomförts tillsammans med övriga kollegor.

Bortsett från nuvarande och framtida behov av fler montörer och servicetekniker till företaget finns ett behov av intern utbildning i CAD. I dag är en person avsatt för att jobba med CAD-ritningar men det hade varit önskvärt att fler medarbetare kunde programmet, menar Eric och Adam.

– I övrigt är planen att försöka hålla vår tillväxt lokal, framför allt för de anställdas skull. Det kostar pengar, det kostar miljö och det kostar på att pendla långt i flera månader.

 

Fakta Styr & Regler Ventilation AB
Startades 1987 av två grundare som var cheferna till Eric och Adam. 1991 utökades antalet delägare till tre personer. 2020 fick alla dåvarande fem anställda chansen att ta över företaget, något som slutade med att Adam och Eric köpte det. I början var företaget inriktat mot styrteknik/elteknik. I dag varken levererar eller monterar Styr & Regler Ventilation AB några styrningssystem, men felsöker. Vid behov av åtgärd kontaktas underentreprenörer. Omsatte 10 miljoner kronor år 2023. Har haft samma lokaler i 20 år, som hyrs. Stort lager och stort kontor.

Eric och Adam i korthet
Eric är född 1989 och Adam 1990. De har gått i skola tillsammans och umgås av och till på fritiden. Adam gick estetisk linje på gymnasiet men har alltid varit teknikintresserad. En period arbetade han med växthus och underhåll. Han har ”alltid” mekat med värmepannor, pneumatik och annat och hamnade som en följd av det på Styr & Regler Ventilation AB för åtta år sedan. På fritiden dyrkar han sitt musikintresse och kör på bana med sin sportmotorcykel – som han för övrigt älskar att meka med. Är sambo och har ett barn. Bor i Tystberga i Nyköping, men har planer på att flytta närmare jobbet. Eric jobbade med betong på Skanska efter gymnasiet. Sonen till delägare nummer tre är kompis med Eric och det var på det sättet Eric kom in på Styr & Regler Ventilation AB. Han upptäckte snabbt att han var bra på ventilation och blev kvar. Flera gånger i veckan tränar han ett flicklag i ishockey, men spelar inte själv längre på grund av tidsbrist. Bor i Järna, strax utanför Södertälje, tillsammans med sin fru och deras två barn.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!