Brister i byggmaterialindustrin

Konkurrensen i vissa delar av byggmaterialindustrin är bristfällig. Problemen är flera och finns på olika nivåer. Hög marknadskoncentration på viktiga materialmarknader, upphandlingar upplagda på ett sätt som begränsar konkurrensen, kostnadsdrivande rabatter och ersättningsvillkor. Det visar en färsk rapport från Konkurrensverket.

Rapporten ”Konkurrensen i byggmaterialindustrin” är framtagen på uppdrag av regeringens. Syftet har varit att utreda konkurrensen i svensk byggmaterialindustri mot bakgrund av att priset på byggmaterial under de senaste åren har bidragit till en kraftig ökning av kostnaderna för bostadsbyggande.

Konkurrensverket konstaterar bland annat att flera byggmaterialmarknader präglas av en hög marknadskoncentration, vilket innebär att beroendet av enskilda företag är stort, pristransparensen låg och konkurrensen begränsad. Det gäller bland annat marknaderna för cement, mineralull, gips och låsprodukter. Även grossistmarknaden för installationsmaterial har en hög marknadskoncentration.

Hög koncentration – höga priser

– Marknader med hög koncentration innebär risk för högre priser och låg grad av innovation till skillnad mot de marknader där det råder effektiv konkurrens, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.

I rapporten lämnar Konkurrensverket flera förslag som syftar till att minska de identifierade problemen och åstadkomma förändringar som leder till bättre fungerande marknader. Ett förslag rör behovet av nya flexibla verktyg för konkurrenstillsyn som ska komplettera de befintliga konkurrensreglerna och göra det möjligt att korrigera konkurrensproblem på marknader som inte kan åtgärdas med den nuvarande lagstiftningen. //

Rapporten går att ladda ner här om du vill läsa mer.  

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!