HemLedare

Ledare

Prao och apl är en investering för framtiden!

Den ständiga frågan är: Hur hittar vi de kompetenta och engagerade unga talanger som kommer att forma morgondagens arbetsliv? Svaret ligger i vårt engagemang...

Ny kraft i förbundet efter en inspirerande ordförandekonferens

Konferensen inleddes med en reflektion över vad som har hänt sedan vi sågs senast. Som vanligt stod frågorna kring rekrytering, lönsamhet och medlemsnytta högt...

Internationellt samarbetet för en hållbar och välmående framtid

Ett av de viktigaste ämnena på mötet var uppföljningen av projektet Nordic Waste. Här poängterades det starkt att vi måste få arkitekter och andra...

En tid präglad av utmaningar, möjligheter och EPA-dunk!

Och som vi alla vet, är övergången från avkoppling till arbete inte alltid helt smärtfri när man sakta förskjuter sin dygnsrytm under ledigheten. Likaså...

Kompetens och resursförsörjning är nyckeln till framgång i våra branscher

Plåt & Ventföretagen har under året fortsatt att fokusera på att stärka kompetensen hos våra medlemmar. Genom utbildningar, seminarier och nätverkande har förbundet bidragit...

Risk för bostadsbrist och segregerade bostadsområden

Så har det nya arbetsåret för förbundsordförande uppdraget efter kongressen startat. Den 8 till 11 juni deltog jag, tillsammans med vår vd och förbundsdirektör...

Tack för fortsatt förtroende att leda förbundet in i framtiden!

I mina inledningsord pratade jag om framtiden. Men vad är egentligen framtiden? Låt oss kort utforska begreppet. En del anser exempelvis att det inte...

Är vi på väg mot sju svåra år i byggbranschen?

Hur som helst så slår Riksbankens räntehöjningar med full kraft mot bostadsbyggandet vilket riskerar att dra med sig byggmarknaden och hela den svenska ekonomin...

Hur kan vi vårda och utveckla befintliga resurser genom återbruk?

Att vara företagare och leda i en turbulent tid handlar om att kunna se bortom det kaotiska nuet och förbereda sig för vad som...

Så kan villkoren för små och medelstora företag förbättras

Låt mig börja med ett glädjande besked från regeringen, utifrån mitt uppdrag som ordförande i arbetsgruppen SME-skatt. I januari 2023 gav regeringen tilläggsdirektiv till...
Annons
Annons
Annons
Läs magasinet!