HemLedare

Ledare

Har du funderat över Laffer-kurvan?

Skattegruppen hade en mycket givande träff med den amerikanske ekonomen Daniel J. Mitchell som delade med sig av sina insikter. Mitchell är en välkänd...

Vår och dags för årsmöten och SM-tävlingar

Årsmötet är en perfekt mötesplats för att träffa likasinnade personer som delar samma passion och engagemang för vår gemensamma sak. Det är här vi...

Är AI nyckeln till effektivitet och innovation för framtidens byggande?

I takt med att världen blir alltmer digitaliserad, står vi inför en omvandling som inte längre kan ignoreras – särskilt inom bygg- och anläggningssektorn....

Säkerhet, innovation och tillväxt är byggbranschens väg framåt

Bydéns uttalande är en del av en större strategi för att öka medvetenheten och beredskapen hos medborgarna och företagen inför eventuella kriser eller konflikter....

Ett föränderligt år går mot sitt slut

Som en konsekvens av oron i världen har konjunkturen påverkats över landet, vilket har satt våra företag, lokalsamhällen och individer på prov av olika...

Prao och apl är en investering för framtiden!

Den ständiga frågan är: Hur hittar vi de kompetenta och engagerade unga talanger som kommer att forma morgondagens arbetsliv? Svaret ligger i vårt engagemang...

Ny kraft i förbundet efter en inspirerande ordförandekonferens

Konferensen inleddes med en reflektion över vad som har hänt sedan vi sågs senast. Som vanligt stod frågorna kring rekrytering, lönsamhet och medlemsnytta högt...

Internationellt samarbetet för en hållbar och välmående framtid

Ett av de viktigaste ämnena på mötet var uppföljningen av projektet Nordic Waste. Här poängterades det starkt att vi måste få arkitekter och andra...

En tid präglad av utmaningar, möjligheter och EPA-dunk!

Och som vi alla vet, är övergången från avkoppling till arbete inte alltid helt smärtfri när man sakta förskjuter sin dygnsrytm under ledigheten. Likaså...

Kompetens och resursförsörjning är nyckeln till framgång i våra branscher

Plåt & Ventföretagen har under året fortsatt att fokusera på att stärka kompetensen hos våra medlemmar. Genom utbildningar, seminarier och nätverkande har förbundet bidragit...
Annons
Annons
Annons
Läs magasinet!