Checklista – håll koll i ventilationsprojektet

Bättre koll på service utförd hos kunderna och en smartare metod för att inte missa någon detalj. Det är tanken bakom den nya checklistan för ventmontörer som nu finns tillgänglig för alla medlemmar.

Camilla Kjellsson, företagsrådgivare på Plåt- & Ventföretagen.

En checklista som hjälper er hålla koll på alla detaljer innan, under och efter projektet. Plåt- & Ventföretagen och Installatörsföretagen har tillsammans med organisationsmedlemmar tagit fram ett serviceprotokoll för ventilationsmontörer som finns tillgängligt att ladda ner från förbundets webbplats.

– Tanken är att checklistan ska vara en grund för att komma i gång med att bedriva förebyggande underhåll och service. Den ska fungera som en hjälp för de företag som i dag inte alls eller i begränsad utsträckning bedriver serviceverksamhet, berättar Camilla Kjellsson, företagsrådgivare på Plåt- & Ventföretagen.

Tydlig uppdelning

Serviceprotokollet är uppdelat i tre delar: Inför service, Vid servicetillfället och Efter service.

Den första delen innehåller punkter för att bocka av så att ingenting glöms bort i det förberedande arbetet. Syftet är att få stöd för en god planering och för att hantverkaren ska kunna utföra sitt förebyggande underhåll i rätt tid, på ett säkert sätt, enligt överenskommen kvalitet och med beräknad lönsamhet.

Under rubriken ”Vid servicetillfället” finns en steg för steg-mall att använda vid själva genomförandet av servicen. Fokus har lagts på att genomförandet sker säkert, att inga delar av fastigheten missas och att återkoppling sker.

Den sista delen, ”Efter service”, är främst till för att underhållet och utvecklingen av kundens installation och fastighet inte ska stanna vid det enstaka servicetillfället, utan att den förebyggande och förbättrande processen fortsätter mellan servicetillfällena.

– Självklart behöver checklistan anpassas i varje enskilt fall och projekt. Men förhoppningen är att den ska vara till hjälp så att ventilationsmontören inte behöver börja från noll varje gång utan har en mall att utgå ifrån, säger Camilla.

Grundligt förarbete

Det framtagna serviceprotokollet är något som har efterfrågats från medlemmar.

– Vi har haft en projektgrupp bestående av både tjänstemän, en expertgrupp med företagare samt en medlemspanel, berättar Camilla.

Utmaningen har varit att koka ner innehållet till något som både är relevant samt applicerbart på så många tillfällen som möjligt samtidigt som det ska vara överblickbart.

– Visst har det varit utmanande att begränsa innehållet, men jag tycker att vi har landat i ett bra dokument som ger relevant stöd för de mindre företagen inom ventilation som vill börja arbeta mer inom service, säger Camilla.

 

HÄR HITTAR DU CHECKLISTAN 
Pvforetagen.se. 
Under fliken Medlemsstöd och Verktyg hittar du ”Checklista för ventmontörer” för nedladdning. 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!