Dagen som bröderna aldrig kan glömma

För bröderna Andreas, Fredrik och Patrik Danielsson är måndagen den 15 oktober 2018 inpräntad i deras minnen för återstoden av deras liv. Den dagen drabbades deras företag, Ullångers Plåt, av en förödande brand.  Inom loppet av bara någon timme ödelades hela verkstaden med alla maskiner och verktyg. Bröderna är dock fast beslutna att driva företaget vidare.

Den här morgonen började som de flesta andra måndagsmorgnar för bröderna Danielsson. Andreas var ensam i verkstaden medan Fredrik och Patrik var ute på ett takjobb. Andreas hade tillverket ett fönsterbleck som han sedan åkte till kunden för att montera. Han uppskattar att det tog cirka 20 minuter.
– När jag körde tillbaka och närmade mig verkstaden såg jag att det vällde upp tjock, svart rök där framme. Jag trodde först att det var någon maskin som fattat eld på det vägjobb som pågick på E4:an alldeles i närheten. Nästa tanke var att det var granngården på andra sidan vägen. Att det var vår egen verkstad som brann hade jag däremot inte en tanke på. När jag kom ut ur sista kurvan gick dock sanningen upp för mig. Brandröken bolmade ut ur fönstren och allt var övertänt.

Larmade omedelbart
Andreas ringde SOS Alarm omedelbart. Därefter skyndade han sig att flytta brodern Patriks bil samt företagets traktor. Mer än så hann han inte. Samtidigt råkade en pensionerad brandman komma förbi på vägen.
– När han fick veta att det fanns gas i verkstadslokalen så sade han åt mig att jag måste åka därifrån. Jag lydde hans råd och samtidigt kom brandkåren. Eftersom det var gas där inne fick brandkåren inte släcka utan bevakade bara att branden inte skulle sprida sig.

Idag finns ingenting kvar som påminner om den 400 kvadratmeter stora verkstadslokalen som tidigare stod här. Förrådet i bakgrunden klarade sig dock.

Hur var er första reaktion?
– Givetvis kändes det väldigt tungt i början, samtidigt som man inte riktigt fattade vad som hänt. Det är svårt att förklara känslorna. Allra värst var det nog för pappa. Det var ju hans livsverk som ödelades på bara någon timme.
Pappan är Kjell Danielsson som startade Ullångers Plåt 1982 och som överlät företaget på sönerna så sent som i augusti 2017. Samtliga tre bröder är i princip uppvuxna i plåtslageriverkstaden och har skolats in i yrket och företaget sedan tidiga tonåren av pappa Kjell. Någon formell utbildning har aldrig varit aktuell eller nödvändig.
– Jag är övertygad om att vi lärde oss mer av att jobba bredvid pappa i tre år än om vi hade ägnat den tiden åt att gå gymnasieutbildningen, som ju för övrigt inte längre finns någonstans här i närheten, säger Patrik.
I och med att allt brann ned så är det omöjligt att fastställa brandorsaken. Andreas lutar dock starkt åt att det handlar om något elektriskt fel, med tanke på att elledningarna drogs för åtskilliga decennier sedan.

Överens om att gå vidare
När den första chocken lagt sig var bröderna helt överens om att Ullångers Plåt skulle drivas vidare. Förutsättningarna såg ju bra ut. Alla tre var yrkesskickliga hantverkare i sina bästa år och orderboken var sprängfylld med inbokade jobb.
De tog fram försäkringsbrevet och lusläste för första gången villkoren. Det gick upp för dem att de nog borde ha gjort det tidigare, berättar Andreas.
– I likhet med många andra småföretagare så har vi fullt upp med den dagliga produktionen, och vi läser väl inte alla papper så noga som vi borde. Vi hade visserligen fullvärdesförsäkring på alla inventarier, men däremot hade vi missat att meddela försäkringsbolaget att omsättningen ökat kraftigt. Detta innebär bland annat att vår ersättning för förlorad arbetsinkomst blir ungefär halverad jämfört med om den hade beräknats på vår nuvarande omsättning. Då insåg vi att vi måste komma igång omedelbart med alla utejobb som vi hade inbokade. Vi är ju tre barnfamiljer som ska leva av det här företaget.

 

Bröderna tycker dock att de har blivit bra behandlade av försäkringsbolaget, Moderna Försäkringar. En representant för försäkringsbolaget kom dit redan dagen efter branden. Skaderegleringen av maskiner och verktyg är klar och man har börjat köpa in en del nytt i form av arbetsbord, mindre maskiner samt en rundfalsmaskin. Inom kort ska Fredrik åka iväg och titta på några större maskiner, en kantvik och en gradsax, båda bättre begagnade.
– Våra uppbrunna kantvik- och gradsaxmaskiner värderades tillsammans till 330 000 kronor och för den summan får vi inga nya maskiner, konstaterar Patrik.

Viktigt dokumentera
En annan nyttig lärdom som bröderna dragit av branden är vikten av att dokumentera alla inventarier med bilder eller film. Det är nämligen omöjligt att ur minnet plocka fram alla verktyg som finns i en plåtslageriverkstad, har Andreas noterat.
– För att inte tala om varulagret. Hur mycket plåt hade vi egentligen? Dessutom har vi lärt oss att gasbehållare ska förvaras på annan plats än i verkstaden.
Det som återstår att reglera är lokaldelen. Där är frågan om det blir återuppbyggnad eller om man kan hitta en lämplig befintlig lokal. Den nedbrunna omfattade 400 kvadratmeter golvyta och så stort kommer man inte att kunna bygga för försäkringsersättningen.
– Men verkstaden var långsmal och väldigt opraktisk, påpekar Patrik. Med en mer liksidig byggnad kan det bli mer lättjobbat och effektivt även om den är betydligt mindre till ytan.

Ullångers Plåts största kund är trähustillverkaren Skidstahus, som har upplåtit en källarlokal som en tillfällig plåtverkstad i väntan på att det ska lösa sig med en ny verkstad.

Turligt nog så har det varit en gynnsam höst i Ångermanland, vilket har inneburit att Ullångers Plåt trots branden har kunnat köra på med sina inbokade utejobb. Dessutom har man fått ett otroligt stöd från såväl andra företag i bygden som av privatpersoner. Största kunden, Skidstahus, har till exempel upplåtit en ledig källarlokal som tillfällig plåtverkstad, och Johanssons Plåt i Örnsköldsvik har låtit Ullångers Plåt använda deras stora maskiner.
– Och ett litet plåtslageri som vi inte ens kände till, Sunnersta Plåt, ringde och erbjöd oss att låna verkstaden och även att hyra falsmaskinen. Lokalt här i Ullånger så har ett flertal byggfirmor hört av sig och erbjudit oss hjälp och att låna verktyg. Även privatpersoner erbjuder sina tjänster, till exempel att städa. Det är fantastiskt vilka människor det finns och väldigt skönt för oss att känna ett sådant stöd.

Text & foto: Björn Lundbeck
Publicerad: 2019-04-08
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #2.2019

”Medlemsförsäkringen ska garantera trygghet”

Att Ullångers Plåt stod registrerat för en alltför låg omsättning berodde på att försäkringsmäklarföretaget Säkra Stenstaden, som administrerar Plåt & Ventföretagens försäkringar, inte hade fått vetskap om att företaget hade ombildats från enskild firma till aktiebolag.

Erica Bryner, Säkra Stenstaden.

Ullångers Plåt var försäkrade hos Moderna Försäkringar via Plåt & Ventföretagens medlemsförsäkring. Förbundets försäkringar administreras av försäkringsmäklarföretaget Säkra Stenstaden AB. Erica Bryner på Säkra, berättar att man rutinmässigt ser över företagens omsättningar så att de ligger rätt i förhållande till försäkringsvillkoren. Detta görs utifrån senaste bokslutet som hämtas från sajten allabolag.se.
– Att Ullångers Plåt stod på en alltför låg omsättning berodde på att företaget hade ombildats från enskild firma till aktiebolag, vilket vi inte fick vetskap om. Och för en enskild firma kan vi inte se omsättningen på allabolag.se.
– Men vi kunde i alla fall medförsäkra aktiebolaget i försäkringen, så att ersättning för inventarier som införskaffats av aktiebolaget kunde betalas ut.

Samarbete för rätt pris
Plåt & Ventföretagen arbetar tillsammans med Säkra Stenstaden med målsättningen att det ska vara rätt pris på varje enskild försäkring. Enligt Erica Bryner så omfattar medlemsförsäkringen även sådant som vanligtvis är undantaget om man vänder sig till andra försäkringsbolag. Hit hör till exempel att medlemsförsäkringen omfattar all egendom som företaget har inom Sveriges gränser.
– Medlemsförsäkringen ska garantera en riktig trygghet samt en professionell skadereglering.

Sedan finns det ett antal saker som försäkringstagaren själv måste ta ansvar för och omedelbart kontakta Säkra om:
• Om du ändrar bolagsform, till exempel från enskild firma till AB.
• Om du startar ny verksamhetsinriktning eller nytt företag.
• Om du köper/bygger ut fastighet.
• Om du höjer din årsomsättning.
• Om du tar på dig en entreprenad, inklusive ÄTA (ändringsjobb) överstigande 20 miljoner kronor.

Det är också viktigt att kontrollera:
• Brandskydd
• Inbrottsskydd
• Vad man påtar sig för ansvar i ett entreprenadavtal.
•Försäkringsbeskedet, så att det stämmer med just er verklighet.

Text: Björn Lundbeck
Publicerad: 2019-04-08
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #2.2019

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!