Dags att vässa kunskaperna inom ventilation

Jobbar du som ventilationstekniker eller har du en grundutbildning inom området? Du som känner att du behöver vässa din kompetens – anmäl dig till en kostnadsfri yrkeshögskoleutbildning.

Som de flesta i branschen känner till är bristen på ventilationstekniker stor. Och marknaden efterfrågar ventilationstekniker med specialistkompetens. Sådan kan du få genom Yrkeshögskoleutbildningen Ventilation, mätning/ injustering, som är en nystartad distansutbildning på deltid i 36 veckor.

Yrkeshögskoleutbildningen arrangeras av Movant och är en kompetensutvecklande utbildning för yrkesverksamma inom ventilation, eller för dem som tidigare har arbetat eller praktiserat inom ventilation och vill öka sin anställningsbarhet.

Utbildning i samråd

Lars Jacobsen är affärsutvecklare på Movant och har i samråd med Plåt & Ventföretagen tagit fram utbildningen. Kursinnehållet utgår från Plåt & Ventföretagens webbaserade kurs ”Mät rätt” och samma webbaserade videokursmaterial används. All kurslitteratur är digital, och den kompletteras med stöd från utbildare och praktiska moment i Movants verkstadslokaler på några platser i landet, i första hand Malmö, Göteborg och Stockholm.

– I dag saknas det ventilationstekniker som kan justera in anläggningar. Efter att Boverket ställde krav på obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i början av 90-talet har den efterfrågan ökat år efter år. För att visa att den här utbildningen nu finns tillgänglig utan kostnad för Plåt & Ventföretagens medlemsföretag har vi mejlat till ventilationsföretagen. Och den är väldigt lätt att sälja in, något som jag ser som ett bevis på att det finns en stor efterfrågan på den här typen av utbildning, säger Lars Jacobsen.

Teori varvas med praktik

Utbildningen är i sex delar, där teori varvas med praktik. Mats Nilsson håller i den praktiska delen av utbildningen i mätteknik och injustering. Han har i många år jobbat som VVS-konsult och med utbildningar för företag och organisationer.

Vad får deltagarna med sig efter utbildningen?

– De får med sig att de kan mäta i många olika sammanhang vilket de kan använda på en rad olika sätt. I dag är det till exempel väldigt aktuellt med krav på att spara energi. Så den kompetensen behövs mer än någonsin. För att få reda på saker behöver man kunna mäta och verkligen se hur det ser ut. Och inte bara gissa, utan även kunna mäta. Om du har koll på luftflöden så kan du mäta tryckfall och hitta och föreslå besparingsåtgärder, berättar Mats Nilsson.

Denna kompetens är i dessa dagar ett eftersatt område. Det saknas verkligen folk som kan göra sådant.

– I delkurserna går vi igenom alla mätmetoder som finns. Eleverna lär sig vad man ska ta hänsyn till och hur man ska korrigera luftflöden och så vidare, fortsätter Mats Nilsson.

Vill du veta mer? Kontakta Lars Jacobsen, lars.jacobsen@movant.se, 076-105 94 18.

Det här innehåller utbildningen

Yrkeshögskoleutbildning Ventilation, mätning/injustering, 50 YH-poäng, distans på deltid, 36 veckor. 

Kursinnehållet utgår från Plåt- och Ventföretagens webbaserade kurs ”Mät rätt”. Samma webbaserade videokursmaterial används. Det kompletteras med stöd från utbildare och praktiska moment i Movants verkstadslokaler. Movant har länge bedrivit ventilationsutbildning på Komvuxnivå (gymnasial nivå).

Utbildningen har det innehåll som, tillsammans med specificerad arbetslivserfarenhet, krävs för certifiering nivå K (alla system för komfortventilation) och nivå N (avser företrädesvis mätning och injustering i enklare system i bostäder). I utbildningen ingår inte certifieringen, men de studerande som har erforderlig yrkeserfarenhet kan på egen hand gå vidare till den via certifieringsföretaget Kiwa.

KURSER I UTBILDNINGEN
Grundläggande och branschanpassad matematik De studerande ges kunskap i matematiska samband och att kunna tillämpa de fyra räknesätten, procenträkning, kvadrat/kvadratrot samt hantera ekvationer.
Systembegrepp och ritningsläsning Kursen ger kunskap i ritningsläsning, dess begrepp och symboler, samt i vad BIM är och hur det används. Begreppet ”god luftkvalitet” behandlas ingående och vilka krav som ställs.
Inneklimat, energi, ljud samt lagar och föreskrifter Kursen ger kunskap om dimensionering av ventilationsanläggningar för optimalt inneklimat samt anläggningar och justerings påverkan på ljud. De studerande ges färdigheter i energi- och livscykelsberäkningar.
Luftbehandlingskomponenter, läckagemätning Kursen ger kunskap om komponenter som kan ingå i en ventilationsanläggning, deras funktionalitet samt vilka faktorer som kan påverka verkningsgraden.
Mätteknik Kursen ger de studerande grundläggande teori i praktiskt handhavande av mätmetoder enligt SS-EN 16211:2015. Kursen behandlar olika mätmetoder, och ger förståelse kring mätosäkerhet och kunskap om mätinstrument samt färdigheter i kalibrering av dessa och egenkontroll före mätning.
Injustering Kursen ger de studerande kompetens att korrekt justera in olika typer av ventilationsanläggningar. De utvecklar färdigheter att utifrån bygghandlingar och givna förutsättningar lägga upp och planera sitt arbete systematiskt.

Läs vad eleverna tycker.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!