Dags för en klokare och klimatsmartare återstart av Sverige

Varmt välkommen tillbaka till jobbet! Hoppas ni alla haft en riktigt skön sommar och att ni fått chans till den viktiga återhämtningen och tankat ny viktig energi under ledigheten. För egen del har jag hunnit med en liten Sverigeturné med vår nya husbil. Just i år är det kanske ännu svårare att komma igång med tanke på Coronans framfart, och precis lagom till semestrarna var på väg att ta slut kom rekommendationen från Folkhälsomyndigheten om fortsatt hemarbete också under hösten. Ska vi tro på Anders Tegnell så återvänder svenskarna successivt till kontoren först när ett vaccin är på plats.

Att Coronakrisen har förändrat det mesta i våra liv är väl ställt bortom alla tvivel. Exempelvis tar vi inte i hand längre när vi hälsar, vi reser mindre, jobbar mer på distans och inte minst har vi lärt oss ett nytt begrepp som social distansering. En sak som jag är övertygad om är att dessa nya beteenden, som implementeras omedelbart på grund av, och i vissa fall kanske tack vare den omvälvande krisen, gör att vi kommer att få förändrade förväntningar på produkter, tjänster och varumärken. För att kunna förutspå dessa behöver vi noggrant studera den bestående utvecklingen i vår omvärld – förändras den kommer våra konsumenters beteende att förändras.

Även synen på distansarbete har väsentligt förändrats under Coronakrisen och det är en förändring som med största sannolikhet också lär kvarstå när smittspridningen så småningom är under kontroll. Jag har noterat att flera av de stora så kallade Tech-bolagen var tidigt ute och exempelvis meddelade Facebook redan i maj att de räknar med att hälften av deras 48 000 anställda kommer kunna jobba på distans inom fem till tio år. Även i mer konservativa branscher som exempelvis vår egen, överväger man om distans- och hemarbete helt eller delvis kommer att vara en del av vardagen när krisens nedstängningar och restriktioner är över.

Om distans- och hemarbete blir vanligare innebär det att byggnader och lokaler behöver ställas om till nya funktioner över tid. Det handlar främst om kontor men också lokaler och parkeringshus. Hur de framtida behoven ser ut och hur de kommer att utvecklas vet vi i dagsläget inget om. Det som står klart är att våra politiker behöver se över dagens regelverk för att skapa mer flexibilitet i den kommande omställningsfasen.
Vill man exempelvis ställa om en fastighet från kontor till bostäder är det inte helt enkelt med hänsyn till alla de regelverk som styr. Här behöver man se över allt från PBL till städernas detaljplaner för att tänka in flexibilitet i planeringen redan från början. Utgångspunkten måste vara att en fastighet kan förändras över tid.

I bygg- och installationssektorn arbetar vi just av den anledningen intensivt med projektet ”Återstart av Sverige” i samarbete med Svenskt Näringsliv. Vi har redan haft ett antal möten för att tillsammans med våra systerorganisationer ta fram förslag till våra politiker och till vår regering i syfte att upprätthålla produktionen, rädda arbetstillfällen och göra Sverige till en mer klimatsmart och energieffektiv nation.Bygg- och installationssektorn är en viktig motor för samhällsbyggandet och bidrar med cirka 11 procent av Sveriges BNP. Sektorn uppmanar därför regeringen att i ett första steg snarast använda en fungerande reform för att snabbt och tryggt stimulera jobb och ekonomi – återställ ROT-avdraget och höj beloppet. Naturligtvis har vi många fler reformförslag på både kort och lång sikt där sektorn tar ansvar för en grön omställning och ett hållbart samhälle.

För vårt förbund är det viktigt att aktivt bidra i arbetet med en klokare och klimatsmatare återstart av Sverige. Det här och många andra viktiga och intressanta frågor kommer vi att diskutera när vi förhoppningsvis träffas fysiskt för den årliga ordförandekonferensen den 7–8 oktober.

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
 jorgen@loddeplat.com

 

 

Publicerad: 2020-09-16
Ledaren är ursprungligen publicerad i PVMagasinet #8.2020

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!