Dags för Safe Construction Training

Nu har vi levt i över ett år med coronapandemin, då vi alla – tillsammans och på våra egna vis – har fokuserat på att minska smittspridningen. Hittills har byggbranschen klarat sig bättre än många andra branscher. För än så länge har de ekonomiska svallvågorna under pandemins framfart inte slagit till med full kraft mot byggindustrin, men ändå medfört stora påfrestningar.

Ett exempel är hur Tillväxtverket har valt att tillämpa reglerna då företag har avlönade praktikanställningar. Byggbranschens lärlingssystem har här hindrat företag från att nyttja de införda permitteringsmöjligheterna. Därför har vi gemensamt i branschen fört en dialog med berörda myndigheter för att få till en anpassning för regeltillämpningen. Detta eftersom regelverkets utformning än så länge inte särskilt väl är anpassad till byggbranschen.
Jag är säkert inte ensam om att fundera över om hur djup branschens kris kommer att bli i spåren efter pandemin. Enligt Byggbarometern som publicerades i slutet av januari i år, blir de negativa effekterna av pandemin fullt kännbara inom byggsektorn först på lite längre sikt. Men en undersökning från Byggföretagen visar att oron för minskad efterfrågan är utbredd redan nu. Över 50 procent av de svarande medlemsföretagen uppgav att pandemins effekter på affärerna är det största bekymret just nu.

Vidare kan man läsa att pandemin inte är det största problemet än så länge, utan det är de finansiella restriktionerna i form av bolånetak, amorteringskravet och bankernas höga inkomstkrav för den som vill ta bostadslån. Det här har gett negativ effekt på bostadsbyggandet och det märktes redan före pandemin. Enligt Boverket behöver vi hålla en årstakt av 60 000 nya bostäder per år för att svara mot behovet. Under det senaste året har det byggts långt färre, cirka 42 000.
Pandemin skapar en finansiell osäkerhet i samhället i stort och därmed minskar efterfrågan på nya bostäder och kommersiella lokaler. Risken är att byggprojekten nu kommer att minska flera år i rad. För de objekt som låg för projektering i år och inte blev projekterade på grund av pandemin kommer byggstarten med stor sannolikhet att bli framflyttad bortom 2023.

”Enligt min uppfattning har digitaliseringen inom branschen under året främst handlat om att tjänstemän jobbar hemifrån och att vi har möten online.”

Det talas ofta om att pandemin ska ha gett en positiv effekt på digitaliseringsutvecklingen. Men denna utveckling genomsyrar inte hela branschen. Enligt min uppfattning har digitaliseringen inom branschen under året främst handlat om att tjänstemän jobbar hemifrån och att vi har möten online. På byggarbetsplatserna har arbetet mer eller mindre sett ut som vanligt. Digitaliseringen har under året därför inte fått så stora effekter i själva byggprocessen än.
Planera redan nu så att ni genomfört byggbranschens webbaserade och kostnadsfria säkerhetsutbildning; ”Safe Construction Training” som är hela branschens introduktionsutbildning inom säkerhetsområdet. För från och med den 1 juli 2021 krävs ett godkänt resultat från utbildningen av alla som är verksamma vid arbetsplatser där Byggföretagens medlemmar är arbetsgivare eller ansvarar för samordning av arbetsmiljön.

En annan utmaning som vi har framför oss är utbudsbristen på europeisk tunnplåt, vilket främst märks tydligt på de kraftigt stigande priserna på tunnplåt. Stålverken har inte lyckats trappa upp produktionen tillräckligt fort för att möta en snabbt ökad efterfrågan efter nedstängningarna 2020. Det är främst fordonsindustrin som är en stor köpare.
Nu är det snart dags för ”coronasäkra” årsmöten ute i regionerna och lokalföreningarna. Årsmötet är ett utmärkt tillfälle att utöva medlemsinflytande och påverka i vilken riktning som förbundet ska verka. Enklast är att skicka in en motion till kongressen.

Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är med arbetet ute i våra regioner och lokalföreningar. Det är tillsammans som vi skapar ett starkt och modernt förbund!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
 jorgen@loddeplat.com

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!