”Dålig kunskap om krav på rensluckor”

En standard som har funnits i flera år och som Boverkets byggregler hänvisar till är fortfarande okänd av många. Detta ställer till problem för alla dem som ska rensa ventilationssystemen. Det säger Pelle Höij, ordförande och utbildningsansvarig i Riksförbundet Sveriges ventilationsrengörare, RSVR.

Den europeiska standarden SS-EN 12097:2006 innehåller regler om var rensluckor för ventilation ska installeras. Grundregeln är att ventilationssystem ska ha rensluckor (se faktaruta för närmare beskrivning), men trots detta saknas rensluckor alltför ofta, säger han.
– Jag tror att okunskapen beror på att Boverkets Byggregler, i kapitel 6:254, hänvisar till standarden ifråga som ett allmänt råd. Då är det så att man kan välja att uppfylla kravet på ett annat sätt, men man måste bevisa att det är lika bra som själva rådet.
Undersökningar visar att vi vistas inomhus 90 procent av vår tid. För ett hälsosamt inomhusklimat krävs väl fungerande – och rena – ventilationsanläggningar. Rengöring av kanalerna bidrar till ett bättre inomhusklimat, bland annat genom att sänka fukthalten och CO2-halten.
– Allt som oftast saknas monterade rensluckor helt och hållet. Hur ska vi då kunna göra rent, i syfte att återställa ventilationssystemets fulla funktion, undrar Pelle Höij.

Tydliga anbud kan förbättra situationen
Problemet gäller framförallt allmän ventilation till och från bostäder, i skolor, inom vården och så vidare. Av och till är en lucka monterad men placerad så att den inte går att komma åt. När det saknas en renslucka är det oftast fastighetsägaren som informeras om detta, vilket kan resultera i otrevliga diskussioner med ventilationsentreprenören. Dessutom innebär det extrajobb, extra kostnader och – vid nybyggnation – förseningar att installera rensluckor i efterhand.
Därför måste kravet på rensluckor tas med i alla upphandlingar som rör ventilationsinstallation eller nybyggnation, menar Pelle.
– Den här verkligheten har branschen inte tagit till sig och nu börjar kanalrensarna få nog och ställa krav. Avsaknad av rensluckor kan slå tillbaka på fastighetsägaren, byggherren eller till och med ventilationsfirman. Att ta med rensluckor i anbudet är naturligt och ett sätt att visa att företaget sköter sig.

Självkontroll gäller
Ingen myndighet kontrollerar att rensluckor är monterade. Inte heller blir det böter.
– Du förväntas helt enkelt följa lagen, säger Annika Brännmark, branschchef på Plåt & Ventföretagen och uppmanar alla medlemsföretag att ta en ordentlig titt på reglerna i SS-EN 12097:2006.
– Om alla uppfyllde åtminstone de fem punkter i standarden, som anges i faktarutan nedan, så skulle vi som rensar inte ha några som helst problem med att infria det som krävs av oss när det gäller rengöring. Och inomhusklimatet skulle bli bättre, säger Pelle.

Svårtydda regler på annat språk
En anledning till okunskapen kring standarden – som alltså gäller komponenter för underlättande av underhåll – kan vara att Boverkets text är otydligt formulerad och att standarden i sig själv är på engelska. Men genom att hålla utbildningar om kravet på rensluckor har Pelle, på bara några månader, lyckats höja kunskapsnivån. Han har föreläst bland annat för Svensk Ventilation, skorstensfejare och VVS-konsulter.
– Det är helt tydligt att det behövs information på området. Vi kommer gladeligen ut och informerar, för vi anser att det är både nyttigt och välbehövligt. Så det är bara att höra av sig direkt till RSVR så hjälper vi till!

Text: Susanne Ringheim Kilje
Foto: Lindab
Publicerad: 2019-07-26
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #5.2019)

 

Fakta SS-EN 12097:2006
Europeisk standard som ställer krav på komponenter för underlättande av underhåll. Bland annat ska följande punkter ska vara uppfyllda:
• Renslucka vid varje dimensionsförändring
• Renslucka vid riktningsförändring över 45 grader
• Renslucka i toppen och i botten av varje vertikal kanal
• Renslucka på bägge sidor om ett strömningshinder
• Därtill ska samtliga punkter i ventilationssystemet vara åtkomliga på ett maximalt avstånd på 7,5 meter från en renslucka. Det innebär att avståndet mellan två luckor inte får överstiga 15 meter.

 

Fakta RSVR
Startades 1994 i samband med att Lagen om obligatorisk ventilationskontroll, OVK, hade trätt i kraft något år tidigare. Har cirka 50 medlemsföretag inom ventilationsrengöring. Arbetar för att skapa goda förutsättningar för medlemsföretagen och för att få fram fler OVK:are. Anordnar utbildningar inför certifieringsproven hos KIWA. Informerar och håller föredrag för ökad förståelse och branschöverskridande samsyn. Hemsida: rsvr.nu.

Bildtext: Det är viktigt att ett ventilationssystem är utformat så att det går att komma åt och rensa systemet. Lindab är en av de leverantörer som erbjuder ett större sortiment av produkter som underlättar underhållet av olika kanalsystem. Som till exempel dessa rensluckor tillverkade i galvaniserat stål.

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!