Daniel brinner för att återskapa det gamla

Flera generationsskiften där yngre arbetsgivare har tagit över verksamheten, bidrar just nu till en modernisering och en digitalisering av plåtslageribranschen. Daniel Eriksson, vd på Er-Jill Byggnadsplåt i Göteborg, personifierar på flera sätt denna utveckling. Samtidigt anser han att det är viktigare än någonsin att bevara den gamla hantverkstekniken och att förvalta kunskapen till kommande generationer.

För tolv år sedan tog Daniel över ledningen för Er-Jill Byggnadsplåt

För tolv år sedan tog Daniel över ledningen för Er-Jill Byggnadsplåt. Och det har han gjort med framgång. De senaste åren har företaget växt både när det gäller antalet anställda och sett till omsättningen.
– Jo, företaget har växt och det är så klart positivt. Vi har haft bra flyt och fått in jobb som har lönat sig och så levererar vi med kvalitet, berättar Daniel Eriksson.

Det var väl aldrig något snack om vad du skulle bli när du blev stor?
– Nej, det var det inte. Jag har bleck i blodet. Det fanns en klar bild i mitt huvud att jag så småningom skulle ta över efter min pappa. Det var alltid spännande att följa med pappa till jobbet och se alla plåtslagare som jobbade där. Sedan fick jag prova på yrket mer ordentligt under ett antal skollov under uppväxten, säger Daniel.
Daniel har alltid brunnit för det gamla plåthantverket och kunskapen och erfarenheten från den äldre generationen. Samtidigt är han inte främmande för digitala hjälpmedel och moderna metoder.
– Plåtslagaryrket är en gammal sysselsättning och jag har intresserat mig för hur man gjorde förr i tiden. Jag har plöjt igenom många historiska böcker om plåtbearbetning och byggteknik, eftersom jag vill fördjupa mig. Samtidigt använder vi digitala program, som till exempel Projektportalen, berättar Daniel.
– För mig är det viktigt att värna vårt yrke.  Att vi inte tappar den här kunskapen, för det är ett hantverk som aldrig kan ersättas med robotar. Jag vill att vi lämnar något efter oss som finns kvar när vi drar oss tillbaka och blir pensionärer. Och att föra över den känslan till den yngre generationen.

Uppmärksammade restaureringsprojekt
Redan i ett tidigt skede uppmärksammades Er-Jill för flera av de restaureringsprojekt de har utfört på kyrkor och äldre byggnadsverk. Ett exempel på ett sådant uppdrag är renoveringen av huvudtornen på Skara Domkyrka för fyra år sedan, då de 65 meter höga tornen fick ny skivtäckning av kopparplåt. Ett annat exempel är renoveringen av taken på kapell- och operationsbyggnaden på Carlanderska sjukhuset i Göteborg, samt många fler.
Att det fanns flera sådana objekt på meritlistan hade avgörande betydelse då uppdraget att restaurera södra koppartornet på Centralposthuset i Malmö, gick till Er-Jill. Ett åtagande som slutfördes i april i år, efter 14 månaders mödosamt arbete.
Här gällde det att återskapa det hantverk som utfördes under förra sekelskiftet då kopparplåten skulle bytas ut så att tornet fick tillbaka sin forna glans och form.
– Det var inte enkelt, men ett väldigt kul och lärorikt jobb. Vi är mycket stolta över att ha fått förtroendet för ett så här unikt uppdrag, säger Daniel Eriksson.

En av de mest avancerade koppartäckningarna i Sverige
Centralposthuset i Malmö är ett byggnadsminnesmärkt hus som kröns av två koppartorn med kupoler. Byggnaden uppfördes 1900–1906 och kopparplåten hade inte bytts ut sedan dess.
För några år sedan upptäcktes det att det läckte in i fastigheten och ägaren och förvaltaren Volito Fastigheter beslöt då att det södra tornet skulle restaureras. Byggnadsantikvarie Bengt Wahlgren, från Projektuppdrag Syd AB, anlitades för att leda arbetet. Han tog in offerter från tre handplockade svenska entreprenörer som ansågs kunna uppfylla projektets höga krav. Efter noggrann bedömning var det slutligen Er-Jill Byggnadsplåt AB som fick totalentreprenaden.
–  Tornen på posthuset i Malmö har några av de mest avancerade koppartäckningarna i Sverige. Detaljrikedomen är mycket hög och vårt arbete började med att vi fick demontera all gammal koppar för att sedan återskapa alla delar och montera dem på plats igen, vilket krävde stor noggrannhet, säger Daniel.
– Vi tillverkade mallar av de gamla detaljerna och med hjälp av dem har vi återskapat i princip allt, med undantag för vissa tekniska förbättringar som behövde göras, säger Daniel.

Svenska detaljer och problemlösning
Er-Jill valde att tillverka alla detaljer i Sverige, vissa detaljer har till exempel kantpressats i Göteborg. Men de flesta delar är tillverkade på plats i Malmö, i en tillfällig verkstad som tillhandahölls av uppdragsgivaren.
– Volito såg till att vi fick tillgång till en närliggande fastighet som vi kunde använda till verkstad. Så vi flyttade ner knäck och en del andra maskiner och ha dem i anslutning till byggarbetsplatsen.
Totalt gick det åt runt fem ton kopparplåt, men eftersom så mycket av arbetet utgjordes av små detaljer som inte kunde falsas, gick det även åt en stor mängd lödtenn.
Arbetet med tvillingtornet, det norra, kommer att påbörjas i början av 2018. Er-Jill har fått fortsatt förtroende från beställaren och ska utföra även det jobbet.
Hampus Sjögren var en av de totalt fem plåtslagare från Er-Jill som arbetade med det södra tornet och, trots sina 28 år, är han en rutinerad hantverkare som lärde sig mycket under arbetets gång.
– Centralposthuset i Malmö var ett riktigt kul jobb. Framförallt för att det handlade mycket om problemlösning eftersom det inte fanns några givna mallar för hur vi skulle utföra arbetet. Ingen uppgift var den andra lik. Jag lärde mig mycket, så nu går det nog lite fortare med nästa torn, säger Hampus.

Text: Tomas Skagerlind
Foto: Cecilia Nordstrand & Tomas Skagerlind
Publicerad: 2019-05-28
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #10.2017)

 

FAKTA OM PROJEKTET
Centralposthuset i Malmö är ett byggnadsminnesmärkt hus vid Skeppsbron i Inre Hamnen, med en mörk röd tegelfasad som kröns av två koppartorn med kupoler.  Byggnaden går i nationalromantisk stil och uppfördes 1900–1906 på uppdrag av Kungliga Generalpoststyrelsen. Arkitekt var Ferdinand Boberg, som även har ritat Rosenbad och LO-borgen. När posthuset stod klart ansåg samtida arkitekturkritiker att det var ”en heder för svensk byggnadskonst”.
Fastighetsägare och beställare: Volito Fastighets AB
Projektledare: Bengt Wahlgren, Projektuppdrag Syd AB
Plåtarbeten: Er-Jill Byggnadsplåt AB
Plåtleverantör: Bevego


FÖRETAGSFAKTA

Namn: Er-Jill Byggnadsplåt AB
Ort: Mölnlycke, Göteborg
Grundades: 1970 av bland andra Christer Eriksson. År 2005 tar Christers son, Daniel Eriksson, över verksamheten.
Omsättning: ca 30 miljoner (totalt i de två bolagen för byggplåt respektive service).

 
MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!