De prisar Årets plåtslagare

Sedan 2005 har den prestigefyllda utmärkelsen "Årets plåtslagare" delats ut. Men hur går urvalsprocessen till? Och hur gör man för att nominera en lämplig kandidat? Vi ställde dessa frågor till Thord Blomquist, ordförande i Stiftelsen Plåtslagaryrkets Fond, som står bakom utmärkelsen.

Hur går ni till väga när ni väljer ut Årets plåtslagare?
– Vi får löpande in förslag på kandidater från olika plåtslagerier runtom i landet. Det kan vara arbetsgivare, plåtkonsulter eller arkitekter som skickar in förslag. Sedan åker vi i stiftelsen ut och tittar på objekten och på det arbete som har lagts ner.

Utifrån vilka kriterier gör ni era bedömningar?
– Vi bedömer yrkeskunnandet och tittar framförallt på skickligheten i arbetet och hantverket, men också på hur man har behandlat materialet.

Måste man ha arbetat med stora projekt som kulturbyggnader och kyrkor för att få priset?
– Inte alls! Även små plåtjobb kan göras fint och noggrant. Vi bedömer skickligheten hos plåtslagaren, inte själva byggnaden i sig. Det handlar först och främst om hantverket.

Vad är syftet med priset och fonden?
– Syftet med fonden är att stödja och främja yrkeskunnandet inom plåtslageri, men också att arbeta för god arbetsmiljö och bevara kulturella traditioner inom yrket. Priset är till för att uppmuntra duktiga plåtslagare och föra yrkestraditionen vidare. Vi hoppas att det ska inspirera andra plåtslagare att utveckla sina yrkeskunskaper till nya nivåer. Prispengarna betalas av stiftelsen, Lindabfonden och Plåt & Ventföretagen i lika delar.

Hur gör man om man vill nominera någon till Årets plåtslagare 2022?
– Skicka in ditt förslag till stiftelsen med den blankett som går att ladda ner på pvforetagen.se eller mejla det direkt till mig på thord.blomquist@canit.se. Förslaget ska innehålla några rader om varför du anser att just denna person ska utses till Årets plåtslagare, några rader om objektet och gärna lite bilder på objektet samt din kontaktinformation. //

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!