De säkrar luften i svåra miljöer

Ett labb med farliga föroreningar, ett renrum i en fabrik eller en operationssal med extremt höga krav på luften. Medlemsföretaget Labkontroll arbetar i miljöer där de flesta av oss inte ens får sätta sin fot. Där hjälper de kunderna att få koll på skyddsventilationen.

Att alla arbetsplatser ska ha bra och ren luft är en självklarhet och en lagstadgad rättighet, men somliga miljöer är mer krävande än andra. På vissa platser kan det till och med handla om liv eller död, om luften inte uppfyller de krav som ställs. Ett exempel är sjukhusens operationssalar, där luftens renhet måste leva upp till de extremt höga krav som operationerna ställer. Eller ett laboratorium, där föroreningar från farliga kemikalier kan skada dem som arbetar där. För att försäkra sig om att dessa miljöer har god luftmiljö anlitas experter på skyddsventilation. Ett exempel är medlemsföretaget Labkontroll, som i över 18 år har arbetat med skyddsventilation i avancerade miljöer.
– Vi startade som en division i Ventilationsgruppen 2002. 2012 bildades det egna bolaget Labkontroll AB med basen i Göteborg. Idag har vi även kontor i Stockholm och vi öppnade nyligen en filial i Lund för att utvidga vårt erbjudande med personal på plats i södra Sverige där många av våra uppdrag är, berättar vd Robert Jorfors.

I en operationssal till exempel måste luften vara så pass ren att man undviker sårinfektioner vid olika typer av ingrepp.
Robert Jorfors, vd Labkontroll.

Viktig kontroll luften i operationssalar
Idag är de åtta man totalt och uppdragen och tjänsteutbudet växer. En stor del av arbetet handlar om att kontrollera att lokaler har rätt funktion och renhet. Tjänsterna delas upp beroende på vilka miljöer man är i.
– I en operationssal till exempel måste luften vara så pass ren att man undviker sårinfektioner vid olika typer av ingrepp. I ett laboratorium handlar det oftare om att ventilera bort farliga föroreningar i luften, så att de som arbetar i labbet inte riskerar att skadas, berättar Robert Jorfors.
För Labkontrolls tekniker innebär det att de ibland hamnar i speciella situationer och miljöer. Ett exempel är då de ska genomföra en CFU-mätning av en operationssal, det vill säga mäta hur många biologiska partiklar som samlas i en luftmottagare, som är placerad bara 50 centimeter från operationsbordet. Det är en procedur som kräver att teknikern är på plats vid operationen, iförd samma skyddsutrustning som sjukvårdspersonalen, och placerad alldeles intill operationsbordet.
– Det är förstås en väldigt speciell situation. Vid ett tillfälle var jag själv med vid en stor operation där patientens bröstkorg öppnades. Då gäller det att hålla sig lugn och koncentrera sig på sin mätning. Men självklart måste vi stå så nära eftersom man ju vill mäta luften där själva operationen sker, säger Robert Jorfors.

Universitetslabb stora kunder
Ett annat moment i kontrollen av operationssalar är att testa hepafilter monterade i filterdon som filtrerar bort partiklar i luft. Det görs genom att man, med hjälp av specialutrustning, belastar filtret med en stor mängd partiklar och sedan skannar av med en aerosolfotometer för att upptäcka eventuella läckage. Därefter städas rummet ut och en partikel-, tryck- och flödesmätning görs.
I laboratorium går det till på lite annorlunda vis. Där handlar det om kontroll av dragskåp, dragbänkar och liknande utrustning som ska ha rätt funktion för att det ska vara en godkänd arbetsmiljö. Denna typ av utrustning kräver regelbunden funktionskontroll en till två gånger om året. Chalmers tekniska högskola och Lunds universitet är två stora kunder.
Ytterligare en av Labkontrolls specialiteter är renrum. Under årens lopp har de kontrollerat ett antal sådana rum, som är vanliga i bland annat tillverkande industrier, forskningsanläggningar, laboratorier, sjukhus och universitet och högskolor.

Företagets medarbetare är utbildade inom skyddsventilation, renrum samt specifika produktutbildningar. Allt för att kunna erbjuda så bred och bra service som möjligt.

Välutbildade medarbetare
Förutom service och underhåll av skyddsventilation erbjuder Labkontroll även konsultation, utbildning samt ny- och ombyggnad av befintliga system.
– Vi jobbar med helheten, men det börjar oftast med en kontroll. Upptäcker vi något galet då kan vi lämna förslag, åtgärda eller installera nya styr- och larmsystem för att uppfylla rätt funktion, säger Robert Jorfors.
Företagets medarbetare är utbildade inom skyddsventilation, renrum samt specifika produktutbildningar. Allt för att kunna erbjuda så bred och bra service som möjligt. För att jobba med de miljöer och mätningar som Labkontroll gör krävs det såväl certifiering, CTCB-I, som löpande vidareutbildning och validering för företagets tekniker.
– Vi arbetar även kontinuerligt med att uppdatera och kalibrera vår mätutrustning så att den motsvarar de standarder och klassificeringar som gäller.

Till sist: Hur har coronapandemin påverkat Labkontroll? Har det blivit fler jobb eller färre?
– Vi har faktiskt inte blivit så påverkade. På vissa arbetsplatser är det ju färre människor och då felanmäls det mindre också, men å andra sidan kan vi då åka ut och passa på att göra teknisk service och åtgärder när det är färre personer på plats.
– Dessutom har vi faktiskt fått lite fler beställningar på en av våra tjänster nu i dessa tider. Det är så kallad ”dekontaminering” av ett rum. Det innebär att vi går in i ett rum där man till exempel har hanterat eller problem med virus, bakterier sporer med mera, och behandlar hela rummet med väteperoxid. Det är en metod som används i bland annat cellodlingslabb, infektionsrum, ambulanser samt risklabb men som funkar lika bra i de här sammanhangen.

Text: Karin Cedronius
Foto: Labkontroll
Publicerad: 2020-10-12
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #9.2020)

 

Fakta Labkontroll
Gör: Aarbetar med service och underhåll inom skyddsventilation, konsultation, utbildning samt ny- och ombyggnad av befintliga system.
Antal anställda: 8
Orter: Göteborg, Lund och Stockholm.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!