De tar tag i ventilationssektorns branschfrågor

Sektion Ventilation, som är en del av Plåt & Ventföretagen, ägnar sig åt att hitta och följa upp branschfrågor inom ventilation som kan vara till nytta för förbundets medlemmar.

– Syftet med Sektion Ventilation är att hjälpa medlemsföretagen inom ventilation att få mer kunskap om branschfrågor, att förmedla nyheter, att vara med och ifrågasätta och att sätta i gång projekt som gagnar medlemsföretagen, säger Stefan Gardell på gotländska Gardells Plåtslageri AB.

Han är sammankallande i sektionen som består av sex personer och han sitter även med i Plåt & Ventföretagens förbundsstyrelse. Representanterna i Sektion Ventilation väljs på kongressen. Sektionen är alltså uppbyggd av experter från ventilationsföretag som är medlemmar i Plåt & Ventföretagen och ska fungera som ett led mellan företagare, lagstiftare, tillverkare och konsulter.

Bred kontaktyta

Styrelsen försöker fånga upp de behov som finns hos medlemmarna och mer övergripande inom ventilationsbranschen. Det kan handla om utbildning, rekrytering och om att lyfta ventilationsmontörer som grupp och yrke. När ett behov har definierats söker styrelsen pengar från förbundet. Beviljas stödet tar styrelsen kontakt med personer som kan föra projektet, eller saken det gäller, vidare.

– Vår uppgift är att initiera projekt och göra vägval. Eftersom vi styrelsemedlemmar själva jobbar i ventilationsbranschen har vi en bred kontaktyta med möjligheter att påverka, säger Stefan.

Tipsen om vad som kan förbättras kommer ofta upp på förbundskongressen, men också i andra typer av kontakter. En tydlig bild som Sektion Ventilation ser är behovet av anpassad utbildning för ventilationsmontörer och injusterare.

– Yrket blir mer och mer tekniskt och det skiljer sig ganska mycket från byggnadsplåtslageriet – bortsett från materialet. Vi är dessutom beroende av elektriker och andra yrkesgrupper för att få vårt jobb att fungera, säger Stefan.

Ökad konkurrenskraft

Ett exempel på ett projekt som Sektion Ventilation har bidragit med att ta fram är ”Mät rätt”, en distansutbildning för injusterare. Efter genomförd kurs får deltagarna ett utbildningsintyg och kan även bli certifierade injusterare av Kiwa. Den som önskar certifiering behöver dock ha varit aktiv i branschen i minst fem år, och dessutom uppfylla ett par andra kriterier.

Ett annat exempel är det webbaserade utbildningsmaterialet ”Frisk luft” som, tillsammans med ett godkänt slutprov via certifieringsorganet Incert, leder till möjligheten att bli certifierad ventilationsmontör.Syftet med kursen är att de certifierade montörerna ska bidra med en ökad konkurrenskraft och möta kunders och myndigheters krav på kompetens.

Checklista för servicearbeten

Samverkan med andra är en annan viktig del av arbetet i Sektion Ventilation. Ventilationsentreprenörerna, en samverkansgrupp mellan Plåt & Ventföretagen och Installatörsföretagen, har i uppgift att stärka ventilationsbranschen i stort och i gruppen ingår flera av de stora aktörerna inom ventilation.

– Några andra konkreta exempel där sektionen samverkar är i arbetet med att ta fram en karriärkarta över möjliga yrkesval inom ventilationsbranschen. Vi arbetar också med att ta fram en checklista för servicearbeten där en del arbetsmiljö ingår. Dessutom hjälps vi åt att sprida kunskap till olika utbildningssamordnare om de ventilationsmontörsutbildningar som finns för både ungdomar och vuxna, berättar Camilla Kjellsson, företagsrådgivare på Plåt & Ventföretagen.

Rekryteringsfrågan viktig

Ventilationsentreprenörerna har bidragit till att det numera, sedan höstterminen 2021, finns en ny linje som heter Ventilationsmontör, under VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet. Ventilationsmontör är en egen inriktning inför det andra skolåret, det första går man tillsammans med resten av eleverna på programmet.

Camilla Kjellsson anser att rekryteringsfrågan är stor och viktig.

– Branschen behöver mer folk: tekniker, konsulter och montörer. Inom gruppen Ventilationsentreprenörerna försöker vi samordna de resurser som vi har, alltså de olika ingångar som respektive organisation har, för att nå fram. Även vuxenutbildningen försöker vi få med på tåget liksom Yrkeshögskolan för högre utbildningar. Dessutom jobbar vi med att definiera vad de olika grupperna inom ventilation ska kunna, säger hon.

Kontakt med medlemmar

Hantverksyrken över lag lockar inte många nu för tiden och kunskapen om vad en ventilationsmontör gör är liten. Därför besöker PVF Yrke & Utbildning och Camilla skolor i Sverige så mycket som möjligt för att informera om ventilationsyrket.

Ett annat rekryteringsgrepp är PVF Yrke & Utbildnings yrkesambassadörer – unga yrkesaktiva personer inom ventilationsbranschen – som träffar elever på gymnasieskolor för att prata om vad yrket innebär.

– Gymnasiemässorna är jätteviktiga; vi märker ett stort intresse när vi kommer ut och berättar vad en ventilationsmontör gör. Eftersom ventilationsmontör som utbildningsgren är nytt på VVS- och fastighetsprogrammet blir det extra spännande att möta blivande gymnasieelever framöver, säger Camilla.

Stefan Gardell hakar på:

– Vi har haft svårt att rekrytera och yrket ventilationsplåtslagare håller på att försvinna. Därmed saknas den specifika utbildning som behövs om tryckfall och så vidare. Jag hoppas att den nya gymnasieutbildningen blir riktigt bra för branschen.

Han vill mer än gärna att medlemmar i Plåt & Ventföretagen hör av sig med idéer och tankar om vilken typ av projekt Sektion Ventilation kan driva.

– Medlemsnytta är A och O. Vi behöver mer kontakt med er därute, så hör av dig till oss i styrelsen direkt eller till Camilla Kjellsson, om du har några tankar om hur ventilationsbranschen kan utvecklas. //

Från vänster: Camilla Kjellsson (kontaktperson Plåt & Ventföretagen), Peter Andersson (styrelserepresentant, Hallands Vent & Plåt), Håkan ”Lillis” Sidén (P&V i Nyköping) och Johan Larsson (Dalab Group). Sittande: Niclas Ohlsson (CVC) och Stefan Gardell (Gardells Plåtslageri). Saknas på bilden: Fredrik Engdahl (Assemblin Ventilation). Foto: Tomas Skagerlind

 

FLER AKTIVITETER INOM SEKTION VENTILATION
Branschdagarna – eller Lindabdagarna som de också kallas ibland – är ett event som alla medlemmar i Plåt & Ventföretagen bjuds in till fyra gånger om året. Där samlas en stor grupp människor för att lyfta olika typer av frågeställningar som rör ventilation och inomhusklimat, allt ifrån tillverkare, konsulter och entreprenörer.
Imkanalerna som ska bära med sig den dåliga luften, i till exempel restaurangkök, har varit i fokus länge. Målet är att alla, som på ett eller annat sätt arbetar med imkanaler, ska tolka de ganska brokiga reglerna likadant. Läs mer på imkanal.se.
Inför 2022 planerar Sektion Ventilation en serie med webbinarier där företagen kan få utbildning inom projektledning och ledarskapsutveckling i ventilationsbranschen.

Mer information om Sektion Ventilation finns på Plåt & Ventföretagens webbplats.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!