Regeringen bör reformera rotavdraget till en grön variant

I den rådande lågkonjunkturen har hela samhällsbyggarsektorn tvingats bromsa in och skära ner, vilket på sikt kommer få flera negativa konsekvenser. Så varför inte vara konstruktiva och använda krisen till att skapa något positivt?

För samtidigt behöver vi se över och renovera vårt befintliga fastighetsbestånd och se till så att energin som produceras används på ett optimalt sätt.

Inte bara för att det snart kommer en ny vinter då elpriserna förväntas stiga igen, utan också för att det är helt nödvändigt för Sveriges klimatomställning. Vi behöver därför ett hållbart och marknadspolitiskt incitament som avser energieffektiviserande åtgärder.

Ett beprövat instrument när det gäller att få fart på investeringsviljan är rotavdraget. Att till exempel återställa rotavdraget till 50 procent är en enkel åtgärd som skulle ge positiva och direkta effekter på svensk arbetsmarknad.

Att dessutom utvidga bidraget och att även låta bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare använda sig av det skulle göra att många byggföretag kan anställa fler medarbetare och det blir mer skatteintäkter till vår gemensamma välfärd.

Tyvärr används nog det nuvarande rotavdraget på ett sätt som kanske inte var tanken med systemet från början. Vi kanske inte behöver det där nyrenoverade badrummet eller den påkostade altanen med utekök?

Dagens skatteavdrag landar nog allt för ofta i överflödiga lyxsatsningar än att det resulterar i nödvändiga renoveringsprojekt. Därför är det dags att vi får ett politiskt beslut på ett rotavdrag som gynnar Sveriges energiekonomi.

Det är helt enkelt dags att regeringen reformerar rotavdraget och ändrar både syfte, krav och innehåll – samt när och hur det ska användas. Vi föreslår en grön variant av rotavdraget som är avsett för alla typer av byggnader, med syfte att premiera klimatsmarta bygg- och installationstekniska lösningar.

Ett exempel på en sådan energieffektiviseringsåtgärd är att energiförbrukningen i en fastighet styrs om till ett mer verkningsfullt sätt, att vvs- och ventilationssystem byggs om på ett energismartare sätt, att ytterdörrar och fönster byts ut eller tätas, att man tilläggsisolerar vindsutrymmen eller att energislaget för fastigheten helt enkelt byts ut.

För att ett sådant klimatekonomiskt incitament ska kunna fungera fullt ut, så måste avdraget utvidgas till att gälla även för bostadsrättsföreningar, industrisektorn och kommersiella fastighetsägare.

Med hjälp av den här typen av politiska reformer kan byggbranschen bidra till att lösa den långsiktiga klimatkrisen, skapa fler jobb inom grön teknik samt skapa långsiktiga, miljövänliga och effektiva bygglösningar.

En grön variant av rotavdraget med syfte att lyfta fram mer klimatsmarta metoder och tekniska arbetssätt genom att ställa om bostäder och andra fastigheter, till effektivare och billigare energiförbrukning kommer bara skapa vinnare.

Hallå bostadsminister Andreas Carlson (KD), det är hög tid för dig och din regering att agera och införa ett system för energieffektiviseringsrot!

Johan Lindström, vd och förbundsdirektör, Plåt & Ventföretagen

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!