”Det är de dumma frågorna som driver utvecklingen framåt.”

Efter många år på beställarsidan och roller som distriktschef och vd i byggbranschen, har Catharina Holmström antagit utmaningen som Lödde Plåts nya verksamhetschef. Hon ser en bransch med förlegade värderingar och flera utmaningar, men med väldigt mycket värme och stolthet.  – Det är en spännande bransch och jag lär mig något varje dag. Så länge jag utvecklas kommer jag att bli kvar, säger hon.

Berätta om din yrkesväg fram till i dag?
– Jag har en bakgrund som avviker från många i branschen. Jag gick teatergymnasium och tyckte inte så mycket om att plugga. Jag hade en dröm om att bli kurator och jobba med att stötta och coacha andra människor. Men socionomprogrammet i Lund hade höga antagningsbetyg och jag gillade inte att plugga. I stället läste jag rättssociologi ett år, men kände mig stressad över att studielånen ökade utan att jag hade en ordentlig utbildning.

– Så jag sökte en trainee-tjänst som husvärd hos bostadsbolaget MKB och fick den. Där samlade jag på mig mycket erfarenhet, allt från att lösa enklare reparationer själv och ha ekonomiskt ansvar för en fastighet till att samarbeta med olika underentreprenörer.

– Nästa steg ledde mig till arbetsledare på en plattsättningsfirma och sedan produktionschef, arbetschef i byggverksamheter och vd för en mindre byggverksamhet. Så småningom började jag som distriktschef hos PEAB Byggservice med närmare 300 medarbetare i mitt distrikt. Det visade sig att jag skulle ha stor nytta av mina teaterkunskaper ändå, inte minst när jag föreläste eller hade dragningar för flera hundra personer. Lite kurator blev jag minsann också!

– Under åren har jag parallellt med jobb utbildat mig inom företagsekonomi och byggteknik. Jag älskar att hela tiden utvecklas och utmanas i min vardag, annars tröttnar jag.

Catharina Holmström går igenom handlingarna till ett pågående projekt tillsammans med projektledaren Andreas Persson.

Hur hamnade du som verksamhetschef hos Lödde Plåt?
– Jag trivdes bra på mitt jobb hos PEAB, men jag längtade efter något nytt där jag kan använda all min erfarenhet samtidigt som jag får lära mig nytt och utmanas. Jag hade tidigare arbetat med Lödde Plåt i projekt och när jag hörde att en tjänst skulle bli ledig ringde jag Jörgen och sa att jag ville ha den. På den vägen är det. Jag började 1 maj i fjol.

Vad har du kunnat tillföra företaget?
– Jag har bred erfarenhet som huvudentreprenör och har tidigare arbetat i företag med många projekt som rullar på samtidigt. Jag vet hur man skapar lönsamhet i ett sådant företag och jag såg snabbt vilka förändringar som behövde göras och på vilket sätt. Det har tagit lite längre tid än vad jag hoppades, då jag fick en cancerdiagnos. Under behandlingen kunde jag bara jobba 25 procent, men nu är jag snart tillbaka full tid igen och vi kör full gas.

Catharina vill värna den goa känslan i ”Lödde-familjen” som har funnits isedan företagets start för snart 60 år sedan. Plåtslagaren Håkan Andersson är en av de som ingår i denna familj.

Vad arbetar du med just nu?
– Vi har precis dragit i gång ett värderingsarbete där alla, oavsett roll i företaget, ska känna sig trygg i våra värderingar. När de står inför ett val ska de alltid kunna hämta kraft där och luta sig emot att de vet hur de ska agera mot kunder och mot varandra. Vi växer fort och ju större ett företag blir, desto svårare är det att implementera värderingarna hos alla medarbetare. Därför är det viktigt att det finns ett kontinuerligt värderingsarbete som jobbar aktivt med dessa frågor. Den goa familjekänslan ”Lödde-familjen” som har funnits sedan företagets start för snart 60 år sedan, finns kvar och den vill vi värna om och få våra nya medarbetare att känna sig hemma i.

Vilka utmaningar ser du att plåtbranschen står inför?
– Kompetensförsörjningen och att rekrytera unga in i branschen. Vi behöver höja statusen på yrket, eller snarare få tillbaka och värdera vår hantverkskunskap högre. Vi bör värdera våra yrkesbevis och känna en stolthet över dem. Hela branschen har ett ansvar i att välkomna nya medarbetare och berätta om vilket fantastiskt yrke plåtslagare är.

– Vi måste bli bättre på att värdera vår kunskap ekonomiskt. Som det är nu finns beställare som klämmer åt och utnyttjar mindre underleverantörer, prutar och ger dåliga förutsättningar för att göra ett bra jobb. Här behöver hela branschen kraftsamla och sätta priser som ger bärighet i projekten, så att vi kan vara ärliga med antalet timmar och inte behöva lägga på timmar för att projektet ska gå ihop ekonomiskt. Så vill jag aldrig jobba och jag skulle aldrig be mina medarbetare att medvetet luras, sådant står varken jag eller Lödde Plåt för. Jag och vi vill jobba med långsiktiga relationer som bygger på förtroende, både med leverantörer och beställare. Långsiktighet är ett av våra värdeord.

Vad kan plåtbranschen bli bättre på?
– Vi dras fortfarande med förlegade värderingar när det kommer till kvinnor, utrikesfödda och hbtq-frågor. Här har byggbranschen kommit mycket längre, där de diskuterar och pratar om dessa frågor. I vår värld går affärerna till på samma sätt som de alltid har gjort och jargongen är gammal. Vi måste börja jobba mer aktivt med dessa frågor och prata om det hela tiden, även från ledningsnivå. Kompetens och bemötande ska avgöra hur vi värderar människor, inte kön, sexuell läggning eller hudfärg. Vi måste hjälpa varandra att bryta gamla mönster, våga ifrågasätta och ledningar måste stötta och skapa ett klimat där medarbetare vågar informera om skeenden. Det är i allra högsta grad en ledarfråga, här har vi ett stort ansvar.

– Vill vi dessutom att nya generationen ska välja vår bransch måste vi skapa ett klimat som attraherar och bli modernare i vår kultur. Den nya generationen är inte intresserad av att verka i en kultur med förlegade värderingar.

Förvalta det förtroende som du har fått och var glad. Glädje smittar. Det säger Catharina Holmström.

Hur är det då att vara kvinna i plåtbranschen?
– Jag har trivts bra och de allra flesta jag träffar uppskattar att jag är tjej. Som kvinna är det många gånger enklare att ha en mjuk framtoning, vilket jag har haft nytta av flera gånger då jag vill veta hur någon mår. För mig är det kanske enklare att berätta jobbiga saker än för en manlig kollega, även om jag tycker att män generellt har ett bra EQ-ledarskap. Det är en egenskap som jag värderar högt när jag rekryterar. Vi gör detta tillsammans och det är så viktigt att vi tar hand om varandra, också när livet kommer emellan.

– Jag har alltid varit öppen med vad jag kan och, framför allt, vad jag inte kan. Jag lyssnar, vill lära mig nytt hela tiden och ställer dumma frågor. Tillsammans med plåtexperterna bildar vi ett bra team. Det är de dumma frågorna som driver utvecklingen framåt.

Vilka tips som beställare kan du dela med dig av?
– Stå alltid vid ditt ord. Var ärlig och agera om kalkylen inte går ihop. Var öppen och informera kunden om situationen, kanske ni kan mötas halvvägs. Även om det känns jobbigt i stunden så bygger du ditt varumärke och det är värt mycket. På sikt har du kunder som direkt väljer dig utan att konkurrensutsätta ditt företag.

– Se till att förvalta det förtroende som du har fått och var glad. Glädje smittar och gillar du inte ditt jobb så kanske du borde byta.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!