”Det finns ett oväntat stort engagemang i branschen”

Kaveh Nowroozi om sina 10 första månader på jobbet, hur PVF Yrke & Utbildning fått tänka om på grund av Covid-19 och om kommande satsningarna på ventilation, sociala medier och opinionsbildning.

Kaveh Nowroozi har nu haft sin tjänst som projektledare på PVF Yrke & Utbildning i drygt 10 månader. Det som hittills gjort störst intryck på honom är det stora engagemang som branschen genomsyras av och alla de positiva och trevliga möten som uppstått. Covid-19 slog till innan han hade hunnit bli varm i kläderna på nya jobbet, vilket varit ganska stressande men också befriande.

– Jag har kunnat titta framåt direkt utan att fastna allt för mycket i hur vi har gjort förut. Digitaliseringen har skyndats på, så utvecklingen av vår digitala kommunikation blev ett måste, berättar Kaveh.

Mycket att lära
Förutom Covid-19 har hans största utmaning varit att på kort tid lära sig förstå två nya yrken, branschpolitiken samt utbildningsvärlden och skolsystemet. Han har skaffat sig en tydlig bild av vad som är viktigt just nu och tillägger att man måste vara ödmjuk inför de förändringar som hela tiden sker inom utbildningsväsendet. Nya politiska utspel och ändrade ekonomiska förutsättningar kan kasta omkull även väl planerade satsningar. Ändå tror Kaveh att en tydlig och långsiktig strategi för alla olika delar i uppdraget är rätt väg att gå. Och han menar att det gäller att ta vara på de nya förutsättningar som har uppstått i och med Covid-19.

– Konsekvenserna av Covid-19 innebär bland annat att fler behöver skola om sig och byta yrke. Det ger oss möjligheter att marknadsföra plåt- och ventilationsyrkena mot både unga vuxna och vuxna, konstaterar han.

Unga ambassadörer
PVF Yrke & Utbildning har sedan många år samarbetat med unga ambassadörer som har besökt högstadium och gymnasieskolor för att upplysa om plåtslageri- och ventilationsinriktningarna. När det nu inte är möjligt blir det en större satsning på att nå fram till målgruppen i sociala medier.
– Vi kommer att öka resurserna och testa nya grepp för att skapa uppmärksamhet i sociala medier, det är viktigt att vi har en hög närvaro där ungdomarna finns, berättar Kaveh.

 

Ventutbildningen flyttat
En annan stor förändring som sätter agendan framåt är att utbildningen till ventilationsmontör nu har flyttats från Bygg- och anläggningsprogrammet och blivit en inriktning på VVS- och Fastighetprogrammet.

– Nu kan vi äntligen jobba vidare med utvecklingen av ventilationsutbildningen. I första hand handlar det om att motivera skolorna till att erbjuda ventilationsinriktningen och att stötta dem med relevant och inspirerande utbildningsmaterial, säger Kaveh.

För att få stopp på den våg av nedläggningar av plåtslageriutbildningar som har pågått ett tag, intensifieras just nu det aktuella arbetet mot opinionsbildare och politiker och Kaveh välkomnar det engagemang som finns i branschen för just utbildnings- och utvecklingsfrågor.

– Det är alltid välkommet att höra av sig med tankar, frågor, idéer och kontakter säger han och förklarar att ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad och vara med och sprida information om plåt- och ventilationsyrkena är att följa PVF Yrke & utbildning i de olika kommunikationskanalerna.

Text: David Olsson
Foto: Jezzica Sunmo
Publicerad: 2020-11-02
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #10.2020)

 

PVF Yrke & Utbildning
Hemsida: pvf.se
Nyhetsbrev: pvf.se/om-pvf
Linkedin: linkedin.com/company/pvf-yrke-&-utbildning-ab
Youtube: youtube.com/user/PVFable/featured

Bli plåtslagare
Hemsida: platslagare.nu
Instagram: @bliplatslagare
FB: www.facebook.com/bliplatslagare

Bli Ventmontör
Hemsida: vent-montor.nu
Instagram: @bliventmontor
FB: www.facebook.com/bliventmontor

SM för unga plåtslagare
Hemsida: smup.se

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!