”Det går att gå från ord till handling!”

Hon älskar sitt jobb. Hon gifter sig, bygger hus och leder Lindabs hållbarhetsarbete samtidigt. Matilda Isaksson tycker inte om att sitta still – hon vill göra skillnad.

Matilda är utvecklingsingenjör med fokus på logistik. Men livet tog en annan vändning när hon fick jobb på Lindab för sju år sedan, 25 år gammal. Hon jobbade då nära produktteamet med hållbarhet och insåg snart den stora betydelsen av ventilation.

– Klimatsmarthet är ett intresse som alltid har funnits hos mig. Området är stort och det händer otroligt mycket hela tiden. Vi jobbar i en bransch där man faktiskt kan göra skillnad. Då växer intresset, säger hon.

Matilda är hållbarhetsansvarig för hela Lindabkoncernen. Hennes ansvar är att utveckla, implementera och följa upp Lindabkoncernens arbete, prestationer och affärsmöjligheter kopplat till hållbarhet, vilket kan verka extra utmanande med tanke på att Lindab tillverkar produkter av stål. Hon brinner för sitt arbete och har fingrarna med i stort och smått.

– Saker jag grottar ner mig i blir automatiskt roliga – sådan är jag. Absolut roligast med mitt arbete är att ingen dag är den andra lik. Jag får jobba ”hands on” med att driva projekt och vara visionär samtidigt. Det är en lyx att ha så många olika uppgifter och kontaktpunkter och väldigt roligt att vara med hela vägen, säger hon.

Först i världen

Lindab är aktiv inom Svensk Ventilation och även med i Byggmaterialindustrierna. För ett par år sedan fick Lindab en utmärkelse av Svensk Ventilation för hur bolaget driver sitt arbete inom standardisering.

Nu ligger koncernen i framkant igen. Som ett av få bolag i världen har Lindab nyligen fått en testleverans av fossilfritt stål från SSAB. Utvalda kunder kommer att erbjudas ett begränsat antal ventilationsprodukter och byggprodukter tillverkade av det fossilfria stålet. Ventilationskanalerna blir de första i världen i sitt slag.

Ventilationskanaler i fossilfritt stål är verklighet inom kort. Foto: Lindab

– Detta är otroligt spännande. Stål är ett fantastiskt material som är cirkulärt tack vare sin långa livslängd och sin förmåga att återvinnas. Det har hygieniska fördelar, kan formas och är brandsäkert. Men på miljöpåverkan ligger det högt. Därför är koldioxidreducerat stål, alltså stål med lägre klimatpåverkan, vår kanske enskilt viktigaste åtgärd för minskad klimatpåverkan, säger Matilda.

Lindab är garanterade leveranser från 2026 när SSAB:s produktionslinje för fossilfritt stål är klar. Nu letar Lindab pilotprojekt kring tak, fasader och ventilationsprodukter som kan tillverkas med fossilfritt stål tillsammans med parter som har samma fossilfria ambitioner som bolaget.

– Till år 2050 kommer behovet av stål att öka. Hälften av världens framtida stålbehov kan täckas av återvunnet stål, medan den andra hälften behöver komma från nytt stål. Därför är det viktigt att vi arbetar med båda delarna: fossilfritt och återvunnet stål.

Mycket att vinna på återvinning

I september lanserade Lindab kanalsystem i återvunnet stål som sänker klimatpåverkan med 62 procent jämfört med traditionellt tillverkat stål. Det finns också taklösningar och fasadkassetter i återvunnet stål.

– Man får samma prestanda men produkterna levereras med ännu fler klimatfördelar. Den stora andelen återvunnet material i produkten och bytet till förnyelsebar el är det som sänker klimatpåverkan. Eftersom det inte finns tillräckligt med skrot, så måste vi jobba med både återvunnet stål – som har vissa tekniska parametrar att ta hänsyn till – och fossilfritt för att kunna erbjuda ett så hållbart sortiment som möjligt till våra kunder, säger hon.

Återvunnet stål installerades redan i somras i ett kanalsystem i ett projekt tillsammans med en stor fastighetsaktör i Stockholm.

– Det är spännande att gå från ord till handling. Samtidigt har vi dialoger om det fossilfria alternativet med arkitekter och fastighetsägare och letar som sagt fler projekt och fler partner. Drömmen är att de som har spännande saker på gång hör av sig så att vi kan samarbeta, säger hon.

Världens stålbehov beräknas år 2050 kunna täckas till häften av återvunnet stål. Foto: Lindab

Brett område och nya regler

Hållbarhet är ett brett område så Matilda behöver hålla sig uppdaterad på digitalisering, lagar och regler och mycket annat som sker i omvärlden. Att kommunicera rätt om hållbarhet internt och externt hör också till. Kommande regeländringar i EU om hur man ska redovisa bolagets hållbarhetsarbete kommer att leda till en högre standardisering och informationen kommer att hanteras som finansiell information.

– Jag ser väldigt positivt på ändringarna, eftersom hållbarhetsarbete kommer att få ett högre värde. Men rapporteringen måste förstås balanseras med arbete som gör direkt nytta. Digitaliseringen över lag hjälper till att ge en helhetsförståelse kring hur vi kan sänka klimatpåverkan.

Lång livslängd är avgörande för hållbarhet, säger hon, och här har Lindab ett koncept inom ventilation där kunderna kan uppgradera sina befintliga ventilationssystem med bara ett par komponenter. Därigenom sänks energibehovet med 70 procent, inneklimatet förbättras och merparten av systemet kan behållas. I de pilotprojekt Lindab har genomfört har 98 procent av systemet kunnat behållas.

– Lindabs affärsidé inom ventilation är att leverera ett bättre inomhusklimat, bidra till klimatsmart byggande och till människors välmående på ett energieffektivt sätt. Vi kan inte tumma på en sak för att göra en annan sak bättre. Jag förespråkar och jobbar för att se till hela livscykeln, oavsett om det gäller byggnader eller enskilda produkter. Allt hänger ihop, konstaterar hon.

”Du är en planeträddare”

Hon ser det som en lyx att jobba med det som hon gör.

– Det är fantastiskt att jobba på ett bolag som bygger på hållbarhet och det är häftigt att ha ett arbete där mina barn ser att jag jobbar för planetens framtid. Min son sa till mig: ”Mamma, du är en planeträddare!” Väldigt kul att höra!

Matilda har haft ett högt arbetstempo det senaste året och kom under sommaren fram till att det inte är hållbart, så nu är målet att hitta hållbarhet även på detta område.

– Det är en utmaning, för jag vill mycket, det krävs mycket av mig och jag tycker att det är så roligt. Men barnen och familjen balanserar vågskålen, säger hon.

Hon är rädd att många bara tittar på materialval och därmed missar det större perspektivet i hållbarhetskampen för att rädda planeten. Återbruk är därför en viktig faktor för Lindab som materialtillverkare. Men som de flesta andra är Lindab i början av återbruksresan, konstaterar hon.

– Här ser vi enorma möjligheter. Samarbete är grundläggande och vi behöver ett nytt sätt att tänka kring affärer, i alla led av kedjan. Fastighetsägare, entreprenörer och arkitekter måste arbeta som ett team och vi måste släppa produkter som är förberedda för återbruk. Produkter som kan renoveras, återbrukas och återvinnas i sista steget. Vi behöver också se mer på hur vi kan jobba med alla byggnader som redan står.

Frågorna att ställa sig när det gäller återbruk är många: Vad kan vi återbruka av det vi tar ner? Hur demonteringsvänliga är produkterna? Vad får en återbrukad produkt kosta? Vilken kvalitet håller en återbrukad produkt och hur snygg måste den vara?

– Logistiken runt återbruk är den riktigt stora utmaningen och den måste komma på plats. För övrigt handlar om att säkerställa kvalitet, för kvaliteten påverkar livscykelperspektivet. Sådant som krav på prestanda, CE-märkning och garantifrågor måste lösas i ramverk och riktlinjer, säger hon.

Lyhördhet åt båda hållen

Hon menar att hela plåt- och ventilationsbranschen måste hjälpas åt för att göra miljön bättre genom att tillsammans ta nya produkter till marknaden och vara lyhörda åt båda hållen.

– Alla aktörer behövs lika mycket, så vad kan vi göra ihop? Plattformar och seminarier för hållbart byggande saknas inte; de är nästan för många. Här hade jag önskat ett större samarbete mellan olika plattformar och att vi hittar en bredare samsyn.

För att bidra till samsynen har Lindab kontakt med fastighetsägare och arkitekter och är med på klimatarenor, bland annat. Lindab vill också driva pilotprojekt i samverkan, där det finns möjlighet att testa olika koncept allt i syfte att hittat rätt väg framåt, säger hon.

– Vi måste göra saker nu! Men vi måste också göra saker rätt, så att vi inte ångrar oss efteråt. I min roll måste jag våga fatta beslut, göra så gott jag kan och arbeta tillsammans med andra för att förstå och välja rätt. Det enda hinder som jag ser på hållbarhetsvägen är om vi inte hittar varandra, vi som vill samma sak. Därför blir vi väldigt glada om andra som tänker likadant om hållbarhet hör av sig till oss med projektidéer eller önskan om samarbete i ett pågående projekt.

Fakta Matilda Isaksson
32 år. Bor i Halmstad i egenbyggt hus, har två söner, gifte sig i somras och ”försöker få livet att gå ihop”. Tycker om när det händer saker, vill mycket, men jobbar samtidigt på att säga nej lite oftare. Arbetar väldigt mycket, men hämtar barn tidigt en dag i veckan och jobbar aldrig extra förrän de har somnat. Försöker att leva här och nu: ”Jag vill inte vakna upp och inse att jag missade att ta vara på tiden.”

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!