Digitala möten och pappersfigurer räddar plåtundervisningen

Pappersfigurer, Youtubefilmer och videokonferenser är några av de lösningar som landets plåtslageriutbildningar har tagit till i Coronakrisen. Vi lät fyra gymnasielärare ge sin bild av de utmaningar och lösningar som uppstått under våren.

Nobelgymnasiet i Karlstad, Wendesgymnasiet i Kristianstad, Stockholms byggtekniska gymnasium i Stockholm och Bromangymnasiet i Hudiksvall har alla liknande situationer på grund av Corona. Den 18 mars övergick samtliga gymnasieutbildningar, på regeringens begäran, till distansundervisning. En utmaning för alla, men i synnerhet för praktiska utbildningar.
– Eleverna har ju varken maskiner, material eller verktyg hemma som behövs för att kunna lära sig så mycket som det är tänkt, säger Peter Edin, Stockholms byggtekniska gymnasium.

Digital omställning
Verkstadstid har blivit till skärmtid, antalet veckor för APL (arbetsplatsförlagt lärande) har blivit färre eller skjutits på framtiden och vårens stora händelse Yrkes-SM, har ställts in. En helt ny situation som kräver nytt sätt att arbeta, tänka, lära ut och lära in.
På vissa håll, exempelvis på Nobelgymnasiet i Karlstad, berättar Markku Furu att lärarna fick en fortbildning för att klara av den snabba omställningen till att undervisa på distans. Många andra har bara fått uppmaningen att undervisa digitalt så långt det är möjligt.
– Vi har använt oss av Optimala skal och Youtubefilmer, det är forum som eleverna kan, säger Per Åkerlund, Bromangymnasiet i Hudiksvall.

Peter Lindén, plåtslagerilärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad har sett flera fördelar med distansundervisningen.

Kreativa uppgifter och bättre resultat
Flera lärare bekräftar att branschens digitala utbildningsmaterial Optimala skal och Frisk Luft liksom skolverkets APL Handledarkurs tillsammans med Youtubeklipp från olika källor, kommit väl till pass. Utöver det krävs kreativitet och förmåga att ta vara på det som finns på hemmaplan.
– En av våra hemuppgifter har varit att räkna på materialet till takavvattning på sitt eget hus. Att ta reda på vad det kostar att köpa hos grossisten och sedan göra en sammanställning och lämna in uppgiften, berättar Markku Furu, Nobelgymnasiet i Karlstad.
– Våra elever har fått göra olika pappersmodeller där papperet ska representera plåt. Uppgiften kan gå ut på att de ska forma papperet utefter olika veck och mått, förklarar Peter Lindén, Wendesgymnasiet i Kristianstad.
Trots eventuellt papperstrassel och andra utmaningarna ser Peter Lindén flera fördelar som distansarbetet har medfört.
– Eleverna har faktiskt gjort mycket bättre ifrån sig i de flesta ämnen, när de har fått göra uppgifterna på distans hemifrån, istället för i klassrummet. Resultaten är bättre, uppgifterna lämnas in i tid och görs ordentligt, berättar han och tillägger att de efter Corona ska utvärdera och se vad de kan ta med sig från den här situationen.

Axel Nilsson från Fjälkinge, studerar på Wendesgymnasiet i Kristianstad och praktiserar tre dagar i veckan på PB Plåt. ”Jag tycker att skolan har löst situationen väldigt bra med distansundervisning och praktik. Jag har alltid velat prova distansundervisning och tror att det är en fördel för många elever”.

SM flyttas fram
Många, framförallt de sex finalisterna i SM för unga plåtslagare, hade sett fram emot Yrkes-SM, som skulle ägt rum i Helsingborg den 23–24 april.
– Jag hade planerat med övningsuppgifter till min elev på skolan som gått till final. När skolan stängde på grund av Covid-19 så kontaktade jag ett företag som var beredd att hjälpa till och hålla igång elevens hantverk, men idag är eleven tyvärr hemma i karantän, berättar Markku Furu, Nobelgymnasiet, Karlstad.
Därefter ställdes hela Yrkes-SM in. Men det finns fortfarande hopp för plåtslagerieleverna. Stora evenemanget Yrkes-SM må vara inställt, men PVF Yrke & Utbildning har planer på att genomföra SM-finalen för unga plåtslagare under hösten, så snart omständigheterna tillåter. Det blir då ett mindre arrangemang på branschskolan i Katrineholm.

Den ljusnande framtiden och jobb
Samtliga lärare berättar om olika utmaningar med APL (arbetsplatsförlagt lärande), ofta på grund av restriktioner angående att åka kollektivtrafik, men för de flesta har det löst sig. Det gäller även avgångselevernas examen.
Corona påverkar inte våra 3:ors chans till examen. Vi har löst det med handledarna på deras APL, berättar Peter Edin, Stockholms byggtekniska gymnasium.
I Kristianstad genomförs examensarbetet också ute på företagen, men för dem som behöver det, ges tillfälle att komma in en och en eller två och två för att utföra arbetsprovet i skolan.
Och mer av ”den ljusnande framtiden vår” blir det förhoppningsvis snart enligt Per Åkerlund, Bromangymnasiet i Hudiksvall.
– Innan Corona kom hade alla våra 6 avgångselever garanterat jobb, nu kan det ju bli lite annorlunda, men jag tror och hoppas att det kommer snurra på, säger han.

Text: David Olsson
Foto: Serny Pernebjer
Publicerad: 2020-05-14
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #4.2020)

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!