Egen personal och ekonomiska muskler

Ventab arbetar huvudsakligen med installation och montering av ventilationssystem i olika typer av lokaler och infrastruktur, men inte för privata kunder. Service och injustering ingår också i verksamheten. Systerbolaget Ventab Styr arbetar med fastighetsautomation och har ett nära samarbete med Ventab.

– Vi har en bred kompetens, jobbar med stora projekt och har egen personal, allt från injusterare till projektledare. Ventab har många års erfarenhet av att driva större projekt, flera av dem i samverkansentreprenader. Vi leder också hela installationsentreprenader inom vvs och el, säger Martin Persson, vd på Ventab.

Just nu är Ventab i färd med att avsluta ett stort laboratorieprojekt på Sahlgrenska sjukhuset, Natrium på Medicinareberget, som samlar de naturvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet. Projektet är Ventabs enskilt största projekt och värt närmare hundra miljoner kronor. Ramboll har ritat ventilationssystemet och Ventab har levererat, monterat och injusterat ventilationsanläggningen.

– Utmaningen i den här typen stora projekt är att bemanna på rätt sätt och att ha en stark platsledning. Projektet har tidvis krävt mycket folk. Vi behövde hyra in ventilationsmontörer och då är det extra viktigt att kommunicera så att alla vet vad de ska göra, när och på vilket sätt, säger Martin.

Även logistiken runt projektet har varit en utmaning på grund av den omfattande mängden material och de stora delarna.

Martin Persson, vd för Ventab. Foto: Ventab

Jubileumsparken under arbete

Jubileumsparken, Lisebergs satsning på hotell med tillhörande äventyrsbad, är ett annat stort projekt som Ventab håller på med.

– Hotelldelen är ganska avancerad. Hotellrummen är försedda med hotellapparater där gästen kan styra sitt ”eget klimat”. Köksventilation i restaurangen är, som alltid, krävande eftersom matoset ska hållas borta både från köket och matsalar. Här krävs det en noggrann analys för att resultatet ska bli bra.

Anledningen till att Ventab får många stora projekt, tror Martin, är att bolaget kan sy ihop denna typ av projekt både ekonomiskt och personalmässigt.

– Uppdragsgivarna vet att vi är solida och kompetenta. Det är inte alla ventilationsfirmor som klarar av så här omfattande entreprenader, konstaterar han.

Ett av Ventabs stora projekt: Park Central vid Göteborgs centralstation. Visualisering: Arkitekterna Krook & Tjäder

Hoppet om framtiden byggs

Ett annat intressant projekt, säger Martin, är förskolan Hoppet 2. Lokalförvaltningen i Göteborg satsar på innovativa lösningar och i det här fallet är fokuset återbruk. Förskolan är en utveckling av Hoppet 1 som hade en nollvision på koldioxidutsläpp.

Återbruk är inte detsamma som återvinning. Här handlar det i stället om att använda material som redan finns och rusta upp dem om så behövs. I Hoppet 2 ska bland annat gamla ventilationskanaler användas.

Martin tycker att det är extra kul att få vara med i sådana här framåtriktade projekt och att tänja på gränserna.

– Vi vill alltid ligga i framkant med innovativa lösningar. På Hoppet 2 måste vi bland annat säkerställa att kanalerna är täta, rena och hela, dessutom på ett sätt som inte blir för dyrt, säger han.

Ventab har många omfattande uppdrag och är en av de största aktörerna i Västsverige inom ventilation. Foto: Ventab

Återbruk av kanaler

I dag finns det inte många som tar hand om och tillhandahåller gamla ventilationskanaler. Hoppet 2 hämtar material från en skola i närheten som ska byggas om, plus att Göteborgs stad har kunskap om var det finns material att tillgå. Hoppet 2 kommer också att innehålla återbruk av rördelar, elkablar och så vidare.

– Vi har inte börjat plocka ventilationskanalerna ännu. Vem vet, kanske kan vi dessutom återbruka enstaka ventilationsdon. Gamla fläktar har jag dock ingen tro på, de är alltför ineffektiva jämfört med dagens moderna fläktar, säger han.

Martin tror att även ventilationshuvar och aggregathöljen kan vara möjliga att återbruka i förlängningen, under förutsättning att de inte är sämre ur energisynpunkt än nyare produkter.

Draghjälp av stor koncern

Ventab tillhör sedan två år koncernen Currentum, en marknadsledande installationsgrupp av aktörer inom vs, sprinkler, ventilation, fastighetsautomation, el, energi och säkerhetsanläggningar. Koncernen omsätter fyra miljarder kronor och har flera bolag i Finland och Stockholm. Ventab var en av grundarna 2020.

Inom Currentum har Currentum Collage bildats, som anordnar ledarskapsutbildningar på olika nivåer. De pågår under ett antal dagar, spridda över ett halvår.

Ventab månar över lag om sina medarbetare. Nyligen byggdes huvudkontoret om och rymmer numera ett gym. Regelbundna möten och så kallade montördagar under tre dagar per år säkerställer att medarbetarna får viktig information och har möjlighet att förkovra sig. I samband med montördagarna gör företaget något trevligt tillsammans för att bygga samvaron.

Vare sig det handlar om ventilation på laboratorier, för ett återbruksprojekt eller i stora, publika lokaler så är det inte ovanligt att Plåt & Ventföretagens medlemsföretag Ventab har ett finger med i spelet. Foto: Ventab

Svårt hitta kompetens

– Det har varit jättesvårt att få kompetent personal. Vår ambition är att ha god kommunikation i företaget och att alla ska trivas. Genom att ha en bra lönesättning, utbildningsmöjligheter och det faktum att vi har intressanta projekt får vi större chans att rekrytera och att behålla duktiga medarbetare, säger Martin.

Han fortsätter:

– Det är lite tråkigt att så få utbildar sig till ventilationsmontör. Det är ett yrke som man kan utvecklas i och som kan leda till andra typer av befattningar såsom injusterare, tekniker och produktions- eller projektledare.

Ventab är med i Svensk Ventilation samt Plåt & Ventföretagen som båda har större möjligheter än Ventab att driva kampanjer gentemot yrkesskolor.

– Men vi har nära kontakt med skolorna och tar givetvis emot lärlingar, tillägger han.

Ambitionen är trivsel och god kommunikation i företaget. Det attraherar nya medarbetare och får befintliga att stanna kvar. Foto: Ventab

Tar ansvar

Ventab har en rad policyer, oftast gemensamma med Currentum. Martin nämner riktlinjer inom hållbarhet, it, GDPR, visselblåsning, diskriminering och trakasserier. Riktlinjerna gäller för både Ventab och underleverantörerna.

– Vi är väldigt noga med att teckna ramavtal med våra underleverantörer och att företagen är registrerade hos Byggnads. Vi ser till att den utländska arbetskraft som vi hyr in har goda förhållanden när det gäller bostäder och andra viktiga punkter, säger han.

Lågkonjunkturen har bara till viss del påverkat Ventab som har få bostadsprojekt. Framtidsutsikterna ser fina ut.

– Med den orderstock som vi har ser vi att omsättningen kommer att ligga runt 280 miljoner kronor de närmaste åren. Vi har fått många fina projekt – det är kul! Två av dem är Vasakronans Kaj 16 och Park Central vid centralstationen. Vi håller också på med Västlänken Centralstationen just nu, säger han.

Ventab är med andra ord där de ska vara och nöjda med sina nuvarande marknadsandelar i Göteborg med omnejd, men vill gärna öka sin närvaro i framför allt Borås, där det i dag finns två medarbetare stationerade, samt i Halland. 

 

Fakta Ventab Ventab bildades 1977 av Berne Christenson och är därmed en av de mest erfarna och numera största aktörerna inom ventilation i Västsverige. Arbetar i Göteborgsområdet, Borås och Trollhättan, med ett och annat jobb ner mot södra Skåne. Ventab i Göteborg AB och Ventab Styr, som har ett kontor i Skövde, omsätter i dag omkring 300 miljoner kronor på drygt 80 anställda. Företaget är ISO-certifierat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!