En ny generation ledare

Just nu pågår Plåt & Ventföretagens utbildningssatsning, Framtidsgruppen, med en ny årskull. Framtidsgruppen erbjuder deltagarna en unik möjlighet att bli bättre ledare och att lära känna sig själva på ett djupare plan, genom praktiska övningar och personliga deltagarberättelser.

Utbildningen arrangeras en gång per år med start i oktober. Varje kursomgång erbjuder plats för mellan åtta och femton deltagare.

– För att få en så bra dynamik i gruppen som möjligt är antalet deltagare per kursomgång begränsat till maximalt femton personer. Kursen går även att genomföra med så få som sex deltagare, men då blir det väldigt viktigt att alla kommer vid samtliga tillfällen. Blir vi fler än femton personer så kan relationerna mellan deltagarna försämras. Det är viktigt att deltagarna får möjligheten att verkligen lära känna varandra, förklarar Patrik Calén som är ansvarig för utbildningen och den som håller i alla kursmoment.

Samlar personer som vill utvecklas

Deltagarna bygger relationer med varandra. Syftet med utbildningen är att bidra till medlemmarnas kompetensutveckling, ge inspiration och motivation i deltagarnas ledarskap samt bredda deras nätverk. Dessutom ingår personlig coachning.

– Jag tog mig an Framtidsgruppen för att jag tror på att vi människor kan lära oss allt och att vi alla har det som krävs för att uppnå våra mål och drömmar. Jag älskar verkligen att hjälpa människor, oavsett om det rör sig om att ta sig igenom svåra perioder i sitt liv eller att uppnå sina mål och drömmar. Framtidsgruppen samlar personer som vill utveckla sig själva och sina företag. Som ett första steg i det genomför vi därför denna utbildning, berättar Patrik.

Hantera svåra samtal

Träffar arrangeras en gång i månaden fram till diplomeringen som äger rum i mars. De sex kurstillfällena har var sitt tema och innehåller moment som effektiv kommunikation, resultatorienterat ledarskap, presentationsteknik, beslutsprocesser och invändningshantering – eller ”verbal judo” – där deltagarna får redskap för att hantera bland annat svåra samtal.

Vid diplomeringen ska var och en av deltagarna hålla en kort presentation kring hur de har uppfattat kursen och sin egen utveckling under den. Presentationen hålls inför förbundsstyrelsen som ett led i examinationen.

Praktiskt inriktad

– Kursen är väldigt praktiskt inriktad där jag hela tiden blandar teori med praktiska övningar. Under kursen erbjuds möjligheten till ett djuplodande lärande; ett lärande som också utmanar eller ifrågasätter deltagarnas antaganden, föreställningar, värderingar och beteenden. Kursen tillhandahåller det som behövs för att skapa en större förståelse för sig själv och sin omgivning, berättar Patrik.

Alla övningar som genomförs under kursen utgår från deltagarnas egna förutsättningar och exempel hämtas från deras arbetsdag. Det gör att inga kurser blir exakt likadana, utan innehållet anpassas till aktuell deltagargrupp.

– Är du en person som vill utveckla dig själv och ditt företag så är den här utbildningen klockren. Du får också möjligheten att bredda ditt nätverk och träffa kollegor i branschen, vilket ibland kan vara helt ovärderligt, säger Patrik.

Just nu pågår Plåt & Ventföretagens utbildningssatsning, Framtidsgruppen, med en ny årskull.

FAKTA Framtidsgruppen
Vad: Utbildning arrangerad av Plåt & Ventföretagen. Vem: Riktar sig till företagsledare, delägare eller personer i ledande befattning inom branschen. Upplägg: Innehållet formas av deltagarnas erfarenheter utifrån följande teman: effektiv kommunikation, coachande ledarskap, beslutsprocesser samt verbal judo och svåra samtal. Läs mer om utbildningen på: pvforetagen.se. Kontakt: Vill du vara med i Framtidsgruppen när nästa års upplaga drar i gång den 19 oktober 2023? Du kan anmäla dig redan nu på pvforetagen.se eller hör av dig direkt till Patrik Calén, via e-post.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!