En ny tid stundar för byggbranschen och Sverige

I skrivande stund befinner jag mig i Spanien där vi precis har avslutat ett för förbundet mycket givande och framåtsträvande styrelse- och strategimöte. Resultatet kommer att redovisas på ordförandekonferensen den 12–13 oktober.

Styrelsen följde med spänning valvakan. Det mesta pekar nu på att vi får en ny regering under ledning av Ulf Kristersson. I den spanska dagstidningen El Pais kunde man läsa att Socialdemokraterna vann valet som största parti – men att högerns frammarsch ser ut att omöjliggöra en regeringsbildning till vänster. Hursomhelst vilar det ett tungt ansvar på den nya regeringen.

Jag hoppas att exempelvis ”byggandet och bostadsmarknaden” hamnar högre på den politiska agendan. Ett förslag kopplat till vårt arbete i Nordic Waste-projektet kan vara att genomföra politiska reformer som ger incitament för byggherrar och beställare att öka andelen återbrukat byggmaterial i nyproduktion, och ställa kvar på att förslagsvis minst 10–15 procent av byggmaterialet i nyproduktion skall vara återbrukat. På så sätt skapas det förutsättningar för en ny affärsmodell kring återbruk och försäljning av material till byggbranschen.

1,2 miljoner svenskar använder rotavdrag

Ett annat beprövat instrument, som jag har skrivit om i tidigare ledare när det gäller att få fart på investeringsviljan, är rotavdraget. Det är en samhällsekonomisk åtgärd som mycket väl fyller sin funktion. I dag använder över 1,2 miljoner svenskar rotavdrag till ett värde av 12,1 miljarder. Återställ rotavdraget till 50 procent av arbetskostnaden och utöka det, så att det inte enbart gäller för privatpersoner. På så sätt skapas fler arbetstillfällen inom byggsektorn när vi nu går mot en förmodad lågkonjunktur, samtidigt som förutsättningar möjliggörs för att det befintliga fastighetsbeståndet underhålls bättre.

Med hjälp av rätt politiska reformer kan byggbranschen även vara med och bidra till att lösa den långsiktiga klimatkrisen och skapa fler jobb inom grön teknik. En bra katalysator vore en komplettering av skattereduktionen för grön teknik så att även energieffektiviseringsåtgärder omfattas.

Ett förslag om en ”klimatrot” var ett politiskt initiativ som dök upp redan för cirka tio år sedan. Så nu borde det vara dags för ett riktigt ”grönt rotavdrag” som ett komplement till det befintliga rotavdraget, men med en skatterabatt på 50 procent av arbets- och materialkostnaden upp till 50 000 kronor.

”Grönt rotavdrag”

Syftet med ett ”grönt rotavdrag” är att lyfta fram fler klimatsmarta bygglösningar. Alltså ett skatteavdrag som skulle ställa om bostäder till effektivare och billigare energiförbrukning, vilket verkligen behövs i dessa tider med skenande energikostnader. En sådan utvidgning av rotavdraget skulle bara skapa vinnare.

Våra över 900 medlemsföretag med cirka 10 000 anställda kan bidra med långsiktiga, miljövänliga och effektiva bygg- och energilösningar. Tätning av tak och fönster, installation av ett energieffektivt ventilationssystem, montering av solceller och isolering av vindsutrymmen är exempel på åtgärder som kan bidra till att man i ett normalhus gör en rejäl och miljövänlig energibesparing.

Med tanke på att byggbranschen i dag står för en tiondel av Sveriges BNP och är den enskilt största sektorn och en viktig motor i svensk ekonomi, uppmanar jag den nya regeringen att i ett första steg snarast använda en fungerande reform för att snabbt och tryggt stimulera jobb och ekonomi genom att återställa och komplettera rotavdraget och höja beloppet. Samt att dessutom utvidga avdraget och även låta bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare använda det. På så sätt kan vi hålla farten uppe i byggbranschen och skapa ett klimatsmart och mer hållbart samhälle samtidigt som vi minskar riskerna för en lågkonjunktur för Sverige.

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
jorgen@loddeplat.com

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!