En samlad röst för ventilationsbranschen

Ett starkare, mer samlat stöd och ökad nytta för medlemmarna. Det är några av fördelarna med det nya samarbetet mellan Installatörsföretagen och Plåt & Ventföretagen.

Den 22 augusti träffades ett antal medlemsföretag från Installatörsföretagen och Plåt & Ventföretagens sektion ventilationför att gemensamt besluta om det nya samarbetet mellan de två förbunden. Ett samarbete vars syfte är att sätta större fokus på frågor som rör ventilationsentreprenörsföretag, men också att skjuta fram positionerna, höja yrkets status och gemensamt arbeta med nyrekrytering och kommunikation i branschen.
– Detta är en bransch som länge har varit lite i skymundan av andra branscher. Det ska vi ändra på nu i och med det här nya samarbetet. Eftersom både vi och Installatörsföretagen har ventilationsentreprenörer som medlemmar är detta ett naturligt steg att ta. Tidigare har vi båda arbetat med liknande frågor på varsitt håll men nu får vi en samlad röst, säger Annika Brännmark, branschchef, Plåt & Ventföretagen.

Många frågor att samverka kring
Bland de frågor som kommer att behandlas ingår allt från rekrytering och kvalitet till arbetsgivarfrågor och kommunikation.
Annika Brännmark poängterar att detta enbart är en samverkan, och att det inte finns några planer på sammanslagning av de båda förbunden.
– De medlemmar från båda organisationerna som deltog på första mötet, ska inledningsvis bilda en expertgrupp med vilkas hjälp vi ska driva branschfrågor tillsammans, och vi ska gemensamt arbeta för att höja ventilationsbranschen. Men alla företag fortsätter att vara medlemmar i sina respektive förbund.
Johan Lindström, vd för Plåt & Ventföretagen, välkomnar det nya samarbetet.
– Detta är ett historiskt steg, som kommer att ge rejält ökad medlemsnytta, eftersom vi nu får tillgång till kompetensen och resurserna i båda förbunden. Vi kommer kunna ge mer tryck i frågor som rör branschen och kraftsamla kring såväl påverkansarbete som kommunikation, nu när vi har en enda avsändare för hela branschen.

Mera kraft bakom med samlade resurser
Cecilia Lindblad är HR-chef på Assemblin Ventilation, som är medlemmar i Plåt & Ventföretagen. Hon ser positivt på samarbetet.
– Jag tycker det är bra att båda förbunden nu kommer att jobba gemensamt i frågor, mot samma mål, istället för var för sig. När man slår ihop resurserna så här blir det lite mer kraft bakom, säger hon och tillägger:
– För min del, som arbetar med HR, är rekryteringsfrågorna i fokus, och jag tror det här samarbetet kommer att förenkla arbetet med att attrahera arbetskraft till branschen. Det ska bli spännande att se var det landar.
Under hösten startar arbetet med att ta fram en verksamhetsplan och budget som ska presenteras och godkännas av expertgruppen, godkännas i förbundens respektive styrelser samt börja gälla från 2020.
– Planen är sedan att expertgruppen ska träffas regelbundet och att vi ska arbeta med ett par, tre olika projekt under 2020. Nu ska vi ha ventilationsföretagens bästa för ögonen, avslutar Annika Brännmark.

Text: Karin Cedronius
Publicerad: 2019-09-16
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #9.2019)

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!