Endast två dagar om året kan ingenting göras!

2019 börjar närma sig sitt slut. Slutet på året är också en lämplig tid att stanna upp och reflektera över året som vi snart skall lämna bakom oss. Det är viktigt att reflektera, tänka tillbaka på vad som blev rätt eller fel och vilka erfarenheter som kan dras av olika situationer.

Att utvärdera året och dra slutsatser för att se hur vi själva, våra företag och förbundet utvecklats under året är lärorikt för framtiden. Hur mycket av 2019 har varit en transport-sträcka och upprepningar? Vad kan vi lära oss av 2019 som vi kan ta med oss till 2020 med nya möjligheter, utmaningar och förbättringar? Vad har varit bra, vilka motgångar har vi haft och vad har vi lärt oss från dem? Vad är vi särskilt stolta över? Hursomhelst så är det rätt kul att se tillbaka på året som gått. Dessutom ett bra tillfälle att sätta lite mål och planera in saker att göra under kommande år.

För egen del fyllde jag 55 år under året som gick och har varit egenföretagare i branschen sedan 1987, vilket också ger ett perspektiv på tiden som gått och hur jag själv uppfattar begreppet tid. Jag har tidigare i en ledare skrivit om begreppet tid men kan inte låta bli att fortsatt fundera över varför man upplever att tiden går fortare ju äldre man blir. Som ”liten” kunde en dag kännas som en vecka och ett sommarlov kännas som en evighet och nu när man blivit vuxen upplevs tiden som en bristvara. Varför är det så? En del av svaret fick jag i samband med en av mina många resor under året när jag läste en intervju med Lars Olsson (professor i Neurovetenskap). Han förklarade fenomenet enligt följande: ”En förklaring kan vara att vi varje nytt år adderar en allt mindre procent tid till vårt liv, och att varje nytt år därmed tillför allt mindre upplevelser och minnen i relation till det vi redan har upplevt”.
Vilket innebär att vår känsla för tid skiljer sig från våra andra sinnen. Vi känner inte tid utan vi uppfattar tid, vilket gör att alla våra nya upplevelser drunknar i alla andra erfarenheter vi sedan tidigare upplevt och skaffat oss. Hur kan man då bromsa tiden och få känslan av att den går långsammare? Mitt bästa tips utifrån min egen erfarenhet är att leva i nuet!

Så frågan till er alla blir: Lever du i ditt sinne eller i nuet? Även om denna fråga kan tyckas märklig händer det faktiskt ofta att vi missar det som är viktigast här och nu, på grund av att vi är upptagna med att tänka på det förflutna eller på framtiden. De flesta av oss lever på autopilot, mellan gårdagen och morgondagen. Jag läste för en tid sedan följande kloka ord; ”Det finns bara två dagar om året då ingenting kan göras. En kallas ’igår’ och den andra kallas ’i morgon’. I dag är den rätta dagen att älska, tro, göra och framför allt leva.”
Så hur snabbt eller långsamt tiden än passerar är det bästa vi kan göra att dra nytta av den. Det viktigaste är att vi inte känner som om vi har kastat bort den. Istället måste vi inse att tid är den bästa gåvan vi kan ge till andra inte minst i dessa ”juletider” eftersom den är begränsad och tillhör oss själva på alla sätt.

Därför vill jag passa på att tacka er alla för ännu ett mycket spännande och givande plåt- och ventilationsår. Ett stort tack för all tid som ni lagt tid på vårt förbund inom styrelsen, valberedningen, sektioner, regioner och lokalföreningar för att driva förbundet framåt – era insatser och ert engagemang är ovärderligt!
Stort tack även till övrig personal på huvudkontoret och ute i landet under Johan Lindströms ledning i arbetet med att förbättra och utveckla Plåt & Ventföretagen enligt de mål och strategier som vi gemensamt tagit fram under året.

Nu ser vi fram emot ett nytt spännande plåt- och ventilationsår 2020 där vi med stolthet ska fira att förbundet fyller 120 år. Jag önskar er på styrelsens vägnar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År där ni får gott om tid för era nära och kära!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
 jorgen@loddeplat.com

 

 

Publicerad: 2019-12-18
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #12.2019

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!