Ett av Sveriges mest ambitiösa återbruksprojekt tar form

När Livsmedelsverket flyttade ur sina skräddarsydda lokaler i 70-talskomplexet Hugin i centrala Uppsala var konsensus att det inte gick att anpassa för nya hyresgäster och behövde rivas. Men genom att tänka utanför ramarna var det möjligt att bygga om och spara stora delar av byggnaden. Nu får huset nytt liv som Lumi – en modern kontorsbyggnad med en levande bottenvåning.

Just nu utvecklar Vasakronan tillsammans med White Arkitekter ett av landets mest ambitiösa återbruksprojekt – Lumi. Förutom att cirka 80 procent av stommen samt hela grundläggningen sparas så återanvänds allt som är praktiskt genomförbart. Till exempel demonteras 105 ton gipsskivor som sätts upp igen i stället för att slängas medan plåt från den gamla byggnadens tak bearbetas och flätas till dekorativa element på trappor och hisstorn. Även tegel, dörrar, skåp och glaspartier demonteras för att rekonditioneras och användas i den nya byggnaden.

– Möjligheterna att anpassa byggnaderna till fler hyresgäster och moderna krav hade tidigare dömts ut och ingen trodde att den skulle gå att rädda. Den var inte flexibel, saknade kontakt med gatan och hade en fasad med små fönster och dålig isolering. Genom att vända ut och in på byggnaden och knyta samman de tre huskropparna med en gemensam ljusgård med entré gick det att få in upp till sex hyresgäster per plan, säger Anders Tväråna, ansvarig arkitekt, White Arkitekter.

Liv och rörelse i området

Totalt skapas 21 000 kvadratmeter (BTA) med kontor, labb, butiker och restauranger. Genom nya ingångar och lokaler i gatunivå förvandlas det som tidigare var en barriär till ett tillskott som skapar liv och rörelse i området. För att göra plats för butiker och kaféer i gatunivå sänks golvet på ett flertal ställen. En ny fasad med stora fönster, bättre isolering och integrerade solceller skapar en energieffektiv byggnad med gott om dagsljus. Fasaden kläs med skiffer, ett naturmaterial som har låg klimatpåverkan och åldras vackert. Den befintliga stommen och grundläggningen gör det möjligt att lägga till tre nya våningar.

– Genom Lumi tas återbruk till en helt ny nivå. Nyckeln till detta har varit ihärdighet, samarbeten och innovation. Eftersom det inte finns något liknande återbruksprojekt i samma skala har vi inte haft någon best practice att titta på. Tillsammans med Vasakronan och övriga samarbetspartners har vi därför fått uppfinna nya lösningar och metoder. Det har varit mycket inspirerande att vara en del av det stora samarbetet mellan konsulter, byggledare, entreprenörer och byggherre som krävts för att få till återbrukets alla aspekter, säger Anders Tväråna, ansvarig arkitekt, White Arkitekter.

BIM – en nyckelroll

Digitala verktyg spelar en avgörande roll för att förverkliga projektets ambitioner. Stora delar av den befintliga byggnaden har inventerats och katalogiserats i en databas. Sedan har den nya byggnaden modellerats ned i minsta detalj. BIM-modellen är så detaljerad att den används som enda bygghandling och projektet är ritningslöst. Klimatberäkningsexperter gör kontinuerliga beräkningar baserade direkt på modellen för att mäta projektets klimatpåverkan. Samtidigt undviks utsläppen från den rivning som hade krävts för att bygga nytt.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!