Ett betydelsefullt kvalitetsbevis

I början av 2017 lanserade Plåt & Ventföretagen den sedan länge efterfrågade auktorisationen för byggnadsplåtsföretag. En utbildning som fungerar som en kvalitetsstämpel och som har fått bra respons hos medlemmar och i branschen. Hittills har cirka 40 företag auktoriserats och fler är på gång. Det är redan ett 90-tal företag som har medverkat på den inledande tvådagarsutbildningen och hos flertalet av dem pågår arbetet med att bli auktoriserad.

Stefan Lardner, plåtkonsult

I andra branscher, exempelvis kyla och VVS har auktorisation och certifiering länge varit en självklarhet. Men i plåtslageribranschen har detta saknats. Det ändrades dock i början av 2017 då äntligen villkoren för den efterlängtade auktorisationen för byggnadsplåtsföretag var klar. Plåtkonsult Stefan Lardner är en av utbildarna på den två dagar långa kursen som är en del av auktorisationen. Han menar att en auktorisation är oerhört viktig för att bidra till att höja branschens status och skapa förtroende och trygghet hos beställarna.

– Vi måste höja ribban i vår bransch och kunna visa att duktiga, pålitliga plåtslagare jobbar på ett visst sätt. En beställare ska kunna skilja en bra plåtslagare från en dålig och veta att de anlitar ett kunnigt företag. Auktorisationen blir en kvalitetsstämpel helt enkelt, säger Stefan Lardner och tillägger att det är allt mer viktigt ur ett konkurrensperspektiv att kunna visa upp att man är auktoriserad, till exempel i upphandlingar.

Men det är inte bara en kvalitetsstämpel. Auktorisationen gör även att företagen kan bli mer kostnadseffektiva och öka sin lönsamhet. Dessutom ingår en genomgång av det webbverktyg som Plåt & Ventföretagen har tagit fram för att kunna göra en enklare arbetsberedning. Utöver detta går kursens andra lärare, Plåt & Ventföretagens Patrik Calén, igenom teorikunskap kring anbud, rutiner och hela kedjan fram till avlämning av entreprenaden. Detta sker under dag ett av utbildningen.

Efter tvådagarskursen gör deltagarna ett prov för att visa vad de har lärt sig. Därefter ska företagen ta fram sin egen kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy. Ett antal dokument ska fyllas i av företaget och skickas in till det oberoende företaget INCERT, som arbetar med certifieringar och auktorisationer inom installations- och byggbranschen. När allt är i sin ordning kan företaget få sin auktorisation.

– Jag vill uppmana alla medlemsföretag som ännu inte har anmält sig till kursen att göra det. Och de som har gått kursen men inte hunnit skicka in sina dokument till INCERT än – gör det! För det är först när vi börjar få upp en viss volym på auktoriserade plåtslagerier som det verkligen är till nytta, för både beställare och entreprenörer, säger Rickard Lindskog, företagsrådgivare på Plåt & Ventföretagen och ansvarig för auktorisation Byggplåt.

Text: Tomas Skagerlind

 

FAKTA
Så här ser den logotyp ut som alla auktoriserade företag får använda på sina hemsidor, offerter, kläder, bilar med mera.

Läs mer om auktorisationssystemet här!

Klicka här för att se listan över företag som är auktoriserade enligt Auktorisation Byggplåt.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!