Ett föränderligt år går mot sitt slut

Året börjar så sakteliga gå mot sitt slut och det är dags att reflektera över de tolv månader som utgjorde 2023. Ett år som inte kunde undgå att präglas av utmaningar och möjligheter. I den globala kontexten har vi inte kunnat undvika att påverkas av omvärlden, särskilt de tragiska krigen i Ukraina och Gaza. Konsekvenserna av dem har berört oss alla och påmint oss om vikten av internationellt samarbete och fred.

Som en konsekvens av oron i världen har konjunkturen påverkats över landet, vilket har satt våra företag, lokalsamhällen och individer på prov av olika anledningar. Inom förbundet har även hösten varit präglad av utmaningar, där interna frågor och förändringar har krävt en stark ledning och ett stort engagemang från alla inblandade.

Kompetensförsörjning har varit en ständig kamp, där våra medlemsföretag har kämpat för att säkra rätt kompetens och arbetskraft för att möta de ständigt föränderliga kraven på marknaden. Inflationen och det höga ränteläget har legat som en skugga över ekonomin, och dess påverkan har känts på alla nivåer. Bostadsbyggandet har under andra halvan av 2023 kraftigt bromsat in, och projekt som en gång var lovande har fått kämpa mot ekonomiska utmaningar och osäkerhet.

Under året har vi också sett en stor ökning av varsel och konkurser i byggbranschen, vilket i många projekt har skapat en katastrofal prisbild. Denna ekonomiska instabilitet har haft påtagliga konsekvenser för våra medlemmar och för hela branschen. Att möta dessa utmaningar kräver en sammanhållen och strategisk insats från både näringslivet och politiken.

Fokus på återbruk

På sidorna 23 och 24 kan du läsa om hur återbruk av metall exemplifieras genom projektet i Onsala och renoveringen av Kiasma-museet. Det bidrar till en betydande minskning av miljöpåverkan. Genom att återanvända befintlig metall minimeras behovet av att utvinna och producera nytt material, vilket sparar naturresurser och minskar energiförbrukningen. Genom att fokusera på återbruk främjas en cirkulär ekonomi där materialen får längre livslängd och därigenom minskar avfallet.

Utmaningarna för vår bransch är nu att ta fram standardiserade affärsmodeller och anpassning till olika material.

God jul & gott nytt år

Inför jul och det nya året är det viktigt att reflektera över de utmaningar och möjligheter som vi har stått inför under året. Genom engagemang och ihärdighet har vi klarat av att möta utmaningarna och det finns trots allt en försiktigt positiv förhoppning om att konjunkturen kan komma att återhämta sig under senare delen av 2024.

Låt oss samla våra lärdomar från 2023 och gå in i det nya året med optimism och en stark vilja att bygga en hållbar och framgångsrik framtid för alla och för stärkandet av förbundet och medlemsnyttan.

På styrelsens vägnar önskar jag alla våra medlemmar, personal och samarbetspartners en fridfull jul och ett gott nytt år!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
jorgen@loddeplat.com

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!