Fasad med motiv ur kulturhistorien

Melbournes universitets nya byggnad “Arts West” är resultatet av ett utmärkt samarbete mellan arkitekt och plåtslagare. Förra året röstades den fram till 2017 års bästa stålbyggnad i Australien. Bakom utmärkelsen ligger det australiska institutet för arkitekter.

Juryn ansåg att Arts Wests stålfasad är både elegant och lekfull, och att byggnaden är mycketeffektfull där den står på universitetsområdet i Melbourne. Att en byggnad passar in i sin omgivning är också något som arkitektfirman ARM, hjärnorna bakom Arts West, strävar efter.ARM är känd för att lägga stort fokus på varje projekts miljö, historia och kultur. För uppdragsgivaren, i det här fallet den humanistiska fakulteten, var just det vad man ville visa upp. Inte bara inne i byggnaden utan även på fasaden. Den skulle återspegla objekt från fakultetens samlingar av sällsynta böcker, kartor och andra artefakter.

Peter Bickle och Alan Poupard från arkitektkontoret ARM.

Fick bli detektiver
Arkitekterna fick bli detektiver, leta rätt på motiv och komma överens med de lärda om vilka av motiven som skulle fungera på fasaden. Därefter testade arkitekterna huruvida de tvådimensionella bilderna skulle kunna visas i ett tredimensionellt modus. Svaret blev “gråskalning” (greyscaling) som används i tecknad film.
— Det handlar i all enkelhet om att gradera från svart till vitt, säger Peter Bickle, projektledande arkitekt ARM.
Arkitekterna tittade i det här skedet på aluminium eller trä till fasaden. Men de materialen kunde inte leverera det resultat som arkitekterna önskade. Det gjorde däremot stålet – och stålfenor i 8 millimeter mjukt stål blev det slutliga valet.
Mellan fasadens 5 300 fenor är det 300 millimeter. Fenorna, i sin tur, varierar i djup från 150 till 300 mm. De olika fenorna svetsades samman till 530 paneler som senare galvaniserades.
— Galvaniserat stål ger de böjda, flytande bladen en grafisk finess och ytstruktur som inte skulle vara möjlig i ett annat material, säger Aaron Poupard, som var den ansvarige arkitekten för dokumentationen runt byggnaden.
Fakulteten var dock orolig för att man inte skulle kunna se bilderna i stålfasaden.
— Det kan man. Fast vi ville inte att man skulle kunna se dem hela tiden. Så vi fick övertyga de ansvariga om hur vi hade tänkt och i slutändan blev fakultetscheferna nöjda, säger Peter Bickle.
ARM sade sig vilja skapa ett hemligt förhållande mellan besökaren och fasaden. Bilderna ser man därför endast i vissa vinklar och beroende på hur solljuset faller på byggnaden.
— Vi har inte klistrat fast en bild på fasaden, utan bilderna är mer kortlivade och flyktiga, säger Peter Bickle.

Man ser knappt stålfenorna när man tittar ut genom fönstren, eftersom fenorna är så tunna.

Ett speciellt samarbete
När designen hade blivit godkänd och redo att fabriceras föll lotten på plåtslagarföretaget Fabmetal Specialists. Företaget har samarbetat med ARM i andra projekt.
Aaron Poupard säger att ARM tycker om att arbeta med en entreprenör som har en särskild färdighet.
— Då utvecklar vi vår kunskap tillsammans. De delar med sig av sin erfarenhet och vi med vår. Och när vi för dessa samman, för att skapa en första sak av något, är det verkligen speciellt.
Att forma stålet till fenorna som emellanåt skulle vara vågiga samt även sno runt ett hörn var ingenenkel uppgift.
Den här byggnaden har några verkligt komplexa kurvor. Det krävs att hantverkarna är mycket kunniga för att forma stålet, säger Aaron och pekar bort mot det rundade hörnet på byggnaden.
Designen på stålskärmsfasaden togs fram i programmet Rhino 3D. Fabmetal Specialists använde sig i sin tur av Rhino AutoCAD för att föra samman fenorna. Eftersom Fabmetal inte har en plasmaskärare lade de ut profilskäringen på entreprenad. När fenorna kom tillbaka arbetade tio man i fabriken med att böja, rulla och svetsa ihop stålfenorna till 530 paneler.
— Några arbetade med jiggen, andra rullade stålet och en annan grupp satte samman panelerna, säger designchefen Tobey Berg, på Fabmetal Specialists.
Det tog tre månader från start till det att panelerna var monterade på fasaden. Turordningen var en utmaning som heter duga för Fabmetal Specialists.
— Att få iväg paneler från oss till galvanisören och vidare till byggarbetsplatsen, i korrekt följd, det var en logistisk mardröm, säger Tobey Berg.

Var tvungen att passa perfekt
Väl på plats skulle panelerna knäppas fast på “metallpinnar” fastsatta i den bakomliggande glasfasaden. Varje panel var tvungen att passa perfekt. Ett litet glapp på 20 millimeter räckte för att man inte skulle kunna se bilden i fasaden.
— Att få allt att passa precis – det var svårt, förklarar Tobey Berg.
Det var i det stora hela ett knepigt konstruktionsjobb. Även byggarna emellan. En leverantör har gjort stålfasaden, en annan glaset. Vid en tidpunkt måste stålet bokstavligen gå genom glaset.
— Då hamnar vi på en hög nivå av ansvarstagande från en leverantör till en annan, säger Aaron Poupard.
Allt gick dock utmärkt, inte en endaste glaspanel gick sönder.
— Vi lade ner mycket tid på att arbeta fram detaljer så att det skulle bli så enkelt som möjligt för konstruktionsteamet, säger Peter Bickle.
Han fortsätter:
Vi säger alltid: Det kommer att bli svårt, låt oss hitta ett enkelt sätt att göra det på.
Den inställningen har resulterat i flera utmärkelser för Arts West. Institutet för arkitekter går så långt som att säga att ARM har skapat nya potentiella användningsområden för det mångsidiga stålet.

Text: Ulrika Eriksson
Foto: Ulrika Eriksson med flera

 

Fakta
Byggnaden Arts West har flest böjda glaspaneler, både konkava och konvexa, i hela Australien. Många sade till ARM att de aldrig skulle ha råd med böjt glas. Men olyckskorparna hade fel. Budgeten för projektet var 64 miljoner australiska dollar. Den slutliga prislappen hamnade på mellan 57 och 58 miljoner australiska dollar (cirka 370 miljoner kronor).

Stålfensfasaden är inte bara snygg utan även funktionell – den skyddar mot den skarpa sommarsolen.MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!