Fasadgruppen gör tre nya förvärv i Stockholm

Fasadgruppen stärker sitt erbjudande inom byggnadsplåtslageri och tak genom inkråmsförvärv av Herrängens Plåtslageri AB (”Herrängen”), Vantörs Bleck och Plåtslageri (”Vantör”) samt E.P.M. Elektra Plåt och Maskin AB (”EPM”).

Herrängen startades år 1992, Vantör år 1993 och EPM år 1996. Bolagen har under många år haft ett tätt samarbete och delar idag kontors- och verkstadslokaler, som ligger i direkt anslutning till Fasadgruppens befintliga dotterbolag Karlaplans Plåtslageri. Bolagen erbjuder tjänster inom bland annat byggnadsplåtslageri, tätskiktsarbeten och takmålning. Bolagen har tillsammans 13 heltidsanställda och omsatte preliminärt cirka 30 MSEK under 2021.

Förvärven sker i form av en inkråmsöverlåtelse där Fasadgruppens dotterbolag Karlaplans Plåtslageri förvärvar hela den rörelse som Herrängen, Vantör och EPM för närvarande bedriver, inklusive kundavtal, arbetsredskap, varumärke samt anställda.

Nära samarbete i 30 år

– Vi har följt utvecklingen i Herrängen och Vantör under många år och varit imponerade av deras kunnande och starka erbjudande. Det känns kul att få välkomna deras erfarna team till oss på Karlaplans där vi ser tydliga möjligheter att fortsätta växa tillsammans, säger Andreas Illerfelt, vd för Karlaplans Plåtslageri.

– Vi på Herrängen och Vantör har arbetat i nära samarbete i snart 30 år och det känns väldigt spännande att nu ta steget in i ett större sammanhang där samverkan är en del av kulturen. Som grannar med Karlaplans Plåtslageri känns det naturligt att slå ihop våra verksamheter och därigenom skapa synergier och ännu bättre kundvärden, säger Håkan Sundin, vd för Herrängen och EPM.

Hantverk i kombo med modern verkstad

– Vi har sedan starten fokuserat på att kombinera hantverkskunnande med en modern verkstad och välanpassad maskinpark, och har fått förtroendet att hjälpa många kunder genom åren. Vi ser fram mot att fortsätta leverera tjänster av högsta kvalitet och samtidigt dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya samarbeten som en del av Fasadgruppen, säger Mikael Allinger, vd för Vantör.

Fasadgruppen finansierar förvärvet med egen kassa. Säljarna har åtagit sig att återinvestera en del av köpeskillingen genom att inom tre månader förvärva befintliga aktier i Fasadgruppen för ett belopp motsvarande 1,0 MSEK. Aktierna som förvärvas genom återinvesteringen är föremål för ett överlåtelseförbud (s.k. lock up-åtagande) under 12 månader. Genomförandet av förvärvet är inte föremål för några fullföljandevillkor och bolagen blir därför omedelbart en del av Fasadgruppen. //

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!