Fler miljömässiga fördelar med återbrukad byggplåt

När årets upplaga av Stålbyggnadsdagen ägde rum i förra veckan arrangerade Plåt & Ventföretagen ett seminarium kring återbruk av byggplåt i byggprocessen. Flera intressanta och inspirerande exempel på lyckade projekt lyftes fram av den Berlinbaserade arkitekten Luka Murovec samt av Juha Rosenström delägare i medlemsföretaget Weatherproof Family och Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen.

Seminariet ”Återbruk och minskat spill!” fokuserade på plåtens hållbara egenskaper och flera byggprojekt lyftes fram som exempel på hur man kan arbeta med återbruk. Johan Lindström inledde seminariet med att berätta om föreningen Svensk Byggplåt och kampanjen ”Extra lång hållbarhet”. Syftet med kampanjen är att belysa plåtens hållbarhet genom att lyfta fram att materialet har 100 års beständighet, 100 procents återvinningsbarhet och över 100 sätt att återbruka.
– Plåt är ett utmärkt byggmaterial som dessutom enkelt kan återbrukas och användas igen och igen. För många av våra medlemmar är det självklart att arbeta med återbruk och återvinning. Nu är nästa steg att fler inom byggbranschen får upp ögonen för fördelarna med framför allt återbruk, både ur ett ekonomiskt och hållbarhetsmässigt perspektiv, säger Johan Lindström, vd Plåt & Ventföretagen och ordförande i Svensk Byggplåt.

Projekt med återbruk
Därefter berättade Juha Rosenström, delägare på Weatherproof Family i Göteborg, om hur de arbetar med återbruk av plåt. Företaget, som är ett av Plåt & Ventföretagens medlemsföretag, arbetar bland annat med att ta tillvara på restbitar från sin produktion och använda dessa plåtbitar i andra projekt och produkter, som till exempel i deras egenutvecklade fasadsystem. Detta gör att spillet minskas rejält.
Seminariet avslutades av Luka Murovec från arkitekturkollektivet Raumlabor i Berlin. Han är mannen bakom den allmänna bastun ”Svettekörka” i Frihamnen i Göteborg. Hela bastun består av återbrukat material, likaså plåtfasaden. Luka Murovec berättade om hur han och hans kollegor själva letade upp och demonterade plåten från ett gammalt plåtplank i Bulycke vid Torslanda. Därefter användes plåten till bastuns fasad.
Bastun skulle från början vara en tillfällig byggnad men tack vare dess popularitet hos allmänheten och uppmärksamhet som byggnaden har fått, så har Göteborg Stad beslutat sig för att bastun ska bli en permanent byggnad i Frihamnen.

Text: Ida Fredriksson
Foto: Tomas Skagerlind
Publicerad: 2019-11-22
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #11.2019)

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!